Wydrukuj tę stronę
czwartek, 07 lipca 2016 13:07

Ul. Wolności w planach przedprojektowych

 
ul. Wolności ul. Wolności źródło: Google Street View

Kapitalny remont tytułowej drogi jest jeszcze kwestią dość odległą, jednak znane są już zarysy jej przebudowy, która ma być realizowana w dwóch etapach.

Zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarczym dla Miasta Gniezna na lata 2017 - 2020, harmonogram tego dokumentu przewiduje wykonanie gruntownego remontu ul. Wolności w latach 2019 - 2020. Inwestycja ta jest o tyle istotna, gdyż sama droga wymaga kompleksowej wymiany nie tylko nawierzchni, ale także podbudowy oraz częściowo zlokalizowanej tu infrastruktury podziemnej. Ulica jest bowiem niedostosowana do prowadzonego tu ruchu samochodowego, który jeszcze dwie - trzy dekady temu nie był tak intensywny, jak obecnie.

Urząd Miejski opublikował obwieszczenie, zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie ul. Wolności. Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie, zakres inwestycji obejmującej całą drogę na odcinku 1,3 kilometra, wejdzie wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 7 metrów. W rejonie skrzyżowania ul. Wolności z ul. Grunwaldzką oraz ul. Wolności z ul. Armii Poznań i ul. Powstania Warszawskiego, zrealizowana ma zostać geometryczna korekta jezdni w celu zwiększenia manewrowości, a jednocześnie mająca na celu poprawę widoczności dla kierowców, wyjeżdżających z ulic osiedlowych.

Ponadto na całej długości ulicy ma się pojawić ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 1,5 m do 4 m, a także ścieżka rowerowa o szerokości 2,15 m. Ponadto zaprojektowane zostaną zatoki autobusowe oraz przewidziane zostały pasy zieleni. Na odcinkach tego wymagających, zostanie pobudowany niewielki mur oporowy (ok. 140 m). Przebudowie będzie musiała ulec także infrastruktura kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami ściekowymi.

Uwagi do obwieszczenia strony zainteresowane będą mogły zgłaszać do odpowiedniego wydziału w Magistracie, natomiast sam dokument jest wstępem do realizacji przyszłej dokumentacji projektowej.

7 komentarzy