czwartek, 29 września 2016 13:37

Miasto przejmuje schronisko młodzieżowe

 
Miasto przejmuje schronisko młodzieżowe archiwum redakcji

Radni wyrazili zgodę na przejęcie Schroniska Młodzieżowego. Władze miasta planują kontynuować jego działalność i zainwestować w infrastrukturę.

Na środowej sesji Rady Miasta przedstawiono projekt uchwały, dotyczącej woli zawarcia porozumienia z Powiatem Gnieźnieńskim, dotyczącym przejęcia przez Miasto Gniezno zadania prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Miałoby to nastąpić z dniem 1 stycznia 2017 roku, a porozumienie miałoby zostać zawarte na okres 10 lat. Przejęto by pomieszczenia oraz wyposażenie całego obiektu, zajmującego część ostatniego piętra gmachu przy ul. Pocztowej.

Projekt uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Edukacji Marian Pokładecki. Radny Krzysztof Modrzejewski zapytał o koszty prowadzenia schroniska i zakres planów, jakie mają władze miasta wobec tej instytucji: - Obecnie koszt prowadzenia schroniska przez Powiat Gnieźnieński, to na dzień dzisiejszy jest to około 221 tysięcy złotych z czego prawie 100 tysięcy złotych to subwencja z ministerstwa, a 58 tysięcy wykazano jako dochody własne za opłaty, a resztę dokładano z budżetu powiatu. Chcąc zwiększyć atrakcyjność schroniska, nie ulega wątpliwości, że będzie trzeba dokonać pewnych prac - mówił Marian Pokładecki. 

- Uzupełniając, na pewno jesteśmy w stanie zejść, jeśli chodzi o koszty obsługi schroniska, ponieważ w naszych planach jest stworzenie zespołu placówek oświatowych pod jedną dyrekcją przy pobliskiej szkole, która się tu znajduje. W ten sposób możemy to obsługiwać pracownikami obsługi, redukując koszty administracyjne i osobowe. Możemy założyć, że skoro ono funkcjonowało w takiej formie, jako istniało, może nadal funkcjonować. Zakładamy, że stopniowo będziemy ponosić koszty inwestycyjne i w pierwszym półroczu lub kwartale kolejnego roku dokonać pewnych modernizacji - przyznał wiceprezydent Michał Powałowski. Dodał też, że na początek planuje się przeznaczenie około 200 - 300 tysięcy złotych na remont infrastruktury. 

Decyzją radnych Rady Miasta uchwałę intencyjną przyjęto jednogłośnie. Podjęcie podobnej uchwały przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego skutkować będzie przejęciem schroniska przez Miasto Gniezno z dniem 1 stycznia 2017 roku.

3 komentarzy

  • Link do komentarza rowerzysta piątek, 30 września 2016 07:37 napisane przez rowerzysta

    gdyby to schronisko nazwać Hostelem, ceny ustalić na poziomie konkurencyjnym dla hoteli ze względu na gorsze warunki bytowe, oraz przyjmować nie tylko młodzież to pewnie się opłaci

  • Link do komentarza kazik czwartek, 29 września 2016 17:57 napisane przez kazik

    Mam nadzieję, że miasto porządnie się za to weźmie i zrobi porządne schronisko.

  • Link do komentarza Gazda czwartek, 29 września 2016 14:57 napisane przez Gazda

    Czy nadal będzie to schronisko pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych?

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane