Wydrukuj tę stronę
wtorek, 11 października 2016 17:56

PWSZ wyremontuje kolejny budynek koszarowy

 
PWSZ wyremontuje kolejny budynek koszarowy fot. Rafał Wichniewicz

Charakterystyczny gmach z wieżą zegarową, zlokalizowany na terenie byłych koszar przy ul. Wrzesińskiej, wkrótce czeka kapitalny remont.

Jest to kolejny obiekt, należący do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, który zostanie wyremontowany dzięki środkom z budżetu państwa. PWSZ ogłosiło właśnie przetarg na remont budynku nr 7, znajdującego się wewnątrz kompleksu, przy drodze wjazdowej na teren koszar. Jest to gmach, w którym dawniej mieściła się stołówka wojskowa (od kilku lat był już opuszczony), a który spośród pozostałych obiektów wojskowych wyróżnia się charakterystyczną wieżą z zegarem, a także bryłą w kształcie litery H. Został pobudowany wraz z kompleksem koszar dragonów w latach 1890-1894.

Nietypowy układ budynku sprawia, że jego docelowe zagospodarowanie zostanie przeznaczone na cele administracyjno-edukacyjne. W jego wnętrzach występują różne ilości poziomów - środkowa część gmachu jest jednokondygnacyjna, a dwie boczne dwukondygnacyjne. Inwestycja podejmowana w 2016 roku przez PWSZ obejmować ma I etap przedsięwzięcia - ulokowanie w centralnej części budynku, od strony wschodniej, auli wykładowej z tarasową widownią oraz niewielką sceną i kulisami. Pomieszczenie docelowo ma mieć funkcję przedzielania na dwie części za pomocą składanej ściany, umożliwiającej prowadzenie zajęć w dwóch przedmiotach jednocześnie. Planuje się, że aula ma zyskać także podwieszany sufit ułatwiający akustykę. W ramach środków z 2016 roku wykonane mają zostać stropy pod ww. pomieszczeniem, schody, wentylatornia, nadproża w piwnicach i na parterze a także konstrukcja dachowa nad salą oraz inne prace konstrukcyjne.

Kolejny etap remontu, który zostanie wykonany zapewne w 2017 roku, obejmie kolejne części budynku - w wielu miejscach konieczne będą prace związane z izolacją i ociepleniem wewnętrznym pomieszczeń. Docelowo piwnica budynku ma zostać wykorzystana na pomieszczenia rezerwowe, magazyny i wentylatorownię. Będzie ona połączona windą z pozostałymi kondygnacjami budynku. Na parterze, poza samą aulą, planuje się umiejscowienie pomieszczeń przeznaczonych dla szatni, dozorcy, działu kształcenia, kwestora, kwestury, toalet męskich i damskich oraz dostosowanych do osób niepełnosprawnych, a także pomieszczenia socjalne. W lewym skrzydle drugiej kondygnacji budynku ma się znaleźć gabinet rektora, kanclerza, prorektorów, a w prawym skrzydle piętra - sala senatu. Pomieszczenia wieży będą nieużytkowane, ale ma zostać odnowiona jej estetyka. Zgodnie z zaleceniami konserwatora, remont w dalszym etapie obejmie także stolarkę okienną, drzwi oraz elementy małej architektury wraz z balustradami na schodach. 

Zewnętrzny wygląd budynek także odzyska w kolejnym etapie remontu, dzięki czemu wpasuje się on w kompleks odnowionych już obiektów uczelnianych. Zlikwidowane mają zostać wszystkie wywietrzniki, które w minionych latach zostały wykute na potrzeby wentylacji miejscowej kuchni - otwory zastąpić mają cegły. W całości obiekt ma zostać przywrócony do pierwotnego wyglądu poza elementami nowymi, koniecznymi do wykonania, a które zostaną dopasowane do całości - podobnie jak w przypadku pozostałych bloków.

Wykonawca pierwszego etapu inwestycji będzie się musiał spieszyć - składanie dokumentów do przetargu zostało wyznaczone na 25 października, a jako termin ukończenia prac wskazano 15 grudnia 2016 roku, przy czym może on ulec zmianie na zasadach zawartych w umowie. Takie tempo spowodowane jest dość późnym przyznaniem środków na inwestycję, które należy wydatkować w tym roku. Zgodnie z zapowiedziami z początku 2016 roku, inwestycja ma otrzymać wsparcie do 3 mln zł.

Galeria