Wydrukuj tę stronę
piątek, 28 października 2016 12:52

Kompleks szpitalny do 2020 roku i za 81 milionów złotych

 
Kompleks szpitalny do 2020 roku i za 81 milionów złotych archiwum redakcji

Przedstawiono pełen harmonogram i szacunkowy kosztorys, jaki związany jest z rozbudową kompleksu szpitalnego. 

Informacje w powyższej sprawie są odpowiedzią na interpelację złożoną przez radnego Rafała Spachacza, który zwrócił się do Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego o przedstawienie odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań dotyczących szpitala. Wśród odpowiedzi znalazły się informacje o planowanych wydatkach, a także kosztach utrzymania nowego gmachu.

Przedstawiony harmonogram rozbudowy szpitala zawiera dokładny rozdział zadań, a także częściowo środki pochodzące z dofinansowania z budżetu powiatu gnieźnieńskiego. Według informacji zawartych w zadaniu na lata 2015 - 2020 przewiduje się, że inwestycja przy szpitalu kosztować będzie 81 milionów 641 tysięcy złotych. W ramach tego wyliczenia, mieści się nie tylko inwestycja budowlana, ale także dostosowanie budynku wraz zakupem sprzętu i wyposażenia oraz informatyzacja.

W harmonogramie zadanie p.n.: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym usług elektronicznych ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych przewiduje się iż w latach 2015 - 2020 koszty wyniosą 81 milionów 614 tysięcy złotych. Z tego we wspomnianym okresie (łącznie z 2015 rokiem), harmonogram przewiduje wydatkowanie na:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem 2 787 310 zł
 • Tymczasowe dostosowanie wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia 13 764 756 zł
 • Dostosowanie, remonty, rozpoczęcie prac i nadzór inwestorski - 56 662 931 zł
 • Informatyzacja szpitala (2015 rok) 614 680 zł
 • Usługi elektroniczne ZOZ 7 785 000 zł (w tym z programu OSI 6 617 250 zł).

W poszczególnych latach przewiduje się wydatkowanie:

 • 2015 - 1 357 156 zł
 • 2016 - 9 166 862 zł
 • 2017 - 21 419 961 zł
 • 2018 - 15 419 272 zł
 • 2019 - 14 166 856 zł
 • 2020 - 20 084 573 zł

Według harmonogramu dotacja z budżetu powiatu w latach 2015 - 2020 wynieść ma docelowo 30 mln 595 tys. zł, a jako środki inne, m.in. z UE, własne ZOZ oraz dotacje zapisano kwotę 38 mln 125 tys. zł. Jak jednak zawarto w odpowiedzi na interpelację radnego, szczegółowy harmonogram prac zostanie przedstawiony po podpisaniu umowy z wykonawcą inwestycji. W tej samej odpowiedzi zaznaczono także iż: - Szacowany koszt inwestycji bez robót dodatkowych i uzupełniających wynosi 81 614 680 zł, powyższa kwota nie obejmuje kosztów wyposażenia. Szacowany koszt wyposażenia w zakresie minimalnym budynków A, B, C, D, wynosi 15 000 000. Przewiduje się, że koszt utrzymania nowego budynku w pełni oddanego do użytkowania przy obecnych stawkach ma się utrzymać miesięcznie na poziomie 6,9 zł za metr kwadratowy. 

W odpowiedzi zawarto także iż w budynkach przy ul. św. Jana po opuszczeniu ich przez część oddziałów i przeniesieniu ich do nowego budynku D, przewiduje się poszerzenie działalności medycznej skierowanej do osób starszych. 

25 komentarzy

startpoprz.12nast.koniec