piątek, 28 października 2016 09:43

Pałac w Mielnie trafi na sprzedaż

 
Pałac w Mielnie trafi na sprzedaż źródło: Powiat Gnieźnieński

Dotychczasowy dzierżawca nie wywiązuje się z umowy, dlatego Powiat Gnieźnieński po raz kolejny i po dłuższej przerwie, będzie próbował sprzedać zabytkowy pałac znajdujący się w Mielnie.

Budynek, który jest kulą u nogi każdej kadencji powiatowej, od lat popada w coraz gorszy stan techniczny. Jego kilkukrotne, nieudane próby zbycia w poprzednich latach skutkowały ostatecznie tym, że w 2011 roku została zawarta umowa dzierżawy na okres 15 lat. 

Zgodnie z umową dzierżawca miał prowadzić we wnętrzach budynku działalność turystyczno-gastronomiczną, oświatową i sportową. Zapis zaznaczał iż dzierżawca zainwestuje w pałac i jego otoczenie kwotę 2 mln złotych, a w pierwszych dwóch latach zostaną przeprowadzone najpilniejsze naprawy i remonty oraz prace przystosowujące obiekt i jego otoczenie do prowadzenia zaplanowanej działalności. W następnych latach miały być wykonane prace modernizacyjne podnoszące standard tej nieruchomości – wszystko pod okiem konserwatora zabytków. Od samego początku jednak tak nie było, a budynek stał przez cały czas opuszczony. Jak przekazali przedstawiciele Starostwa Powiatowego, dzierżawca nie wywiązywał się z umowy, a to skutkuje jej wypowiedzeniem i przeznaczeniem budynku na sprzedaż.

Pałac w Mielnie został wybudowany w 1904 roku, a w latach 20. i 30. XX wieku był własnością Niemca Jurgena von Wendorffa. Po wojnie budynek znacjonalizowano, a w okresie późniejszym utworzono w nim Dom Wczasów Dziecięcych. Próby sprzedaży budynku wynikały z postępującej dekapitalizacji majątku, wymagającego coraz większych nakładów. 

Władze Powiatu Gnieźnieńskiego, w związku z wolą sprzedaży budynku, najpierw będą musiały dokonać wyceny obiektu. Jego pierwotna wycena kilka lat temu wynosiła 4,6 mln złotych, a ostatnia, przy ostatniej próbie sprzedaży (przed wydzierżawieniem) - 1,7 mln zł.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane