Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 23 stycznia 2017 09:21

Nadzorca budowy szpitala wybrany

 
Nadzorca budowy szpitala wybrany archiwum redakcji

Wyłoniono firmę, która zajmie się nadzorem nad inwestycją polegającą na naprawie i dalszej rozbudowie istniejącego gmachu szpitala. Wykonawcę prac budowlanych poznamy już wkrótce.

Ponad miesiąc po zamknięciu terminu przyjmowania ofert, Zespół Opieki Zdrowotnej poinformował o wyłonieniu wykonawcy dla zadania, polegającego na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru nad prawidłowym wykonaniem inwestycji budowlanej). Jest to o tyle istotnym dla ZOZ, gdyż pamiętne przerwanie prac budowlanych przed kilku laty spowodowane było m.in. właśnie złym nadzorem nad inwestycją. Tym razem dyrekcja szpitala postawiła obostrzenia, które musi spełniać wyłoniona firma, a które mają także zabezpieczać interes ZOZ. Dlatego też inwestycja została podzielona na trzy etapy, przy czym pierwszy dotyczył naprawy i wykonania części prac budowlanych, a pozostałe traktowane były na zasadzie opcji (w miarę posiadanych środków finansowych).

Zgodnie z informacją z grudnia 2016 roku, do przetargu na zadanie pełnienia nadzoru stanęli trzej oferenci:

  • Wiertconsulting z Poznania z ceną brutto 958 170 zł
  • konsorcjum spółek Ekocentrum i Zachodnie Centrum Konsultingowe "Euro Invest" za cenę brutto 1 mln 650 660 zł
  • spółka Portico Project Managment i Wspólnicy wraz z Savege, Societe Par Actions Simplifie za kwotę 1 mln 968 000 zł.

Jednocześnie ZOZ poinformował, że ze strony inwestora kwotą brutto za wykonanie wszystkich trzech etapów jest suma 800 tys. złotych (I etap 400 tys., II etap 200 tys. i III etap 200 tys. zł). Była to więc kwota o połowę mniejsza od dwóch największych ofert, jakie zostały złożone w przetargu. 

20 stycznia br. ZOZ dokonał wyłonienia najkorzystniejszej oferty - wybrana została poznańska firma Wiertconsulting, która wykona zadanie nadzoru nad szpitalem za cenę 958 170 zł. Najistotniejszym kryterium, jakie zostało tu wzięte pod uwagę, była cena. Zgodnie z ofertą Wiertconsulting ma wykonać nadzór nad I etapem szpitala (naprawa budynku D, wykończenie wybranych poziomów, połączenie z obecnym gmachem i ułożenie infrastruktury) za kwotę 498 150 zł. 

Jednocześnie w poniedziałek 23 stycznia br. kończy się etap składania dokumentów do przetargu na prace budowlane przy rozbudowie szpitala. Termin ten był kilkukrotnie przesuwany na prośbę zainteresowanych firm, które kierowały liczne zapytania do inwestora. Z posiadanych przez nas informacji wynika iż wykonawcę będzie można poznać pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego. Prace przy rozbudowie będą mogły się rozpocząć już w marcu br.

14 komentarzy