Wydrukuj tę stronę
czwartek, 19 kwietnia 2018 10:15

Żywot człowieka poczciwego - wystawa w Gieczu

 
Żywot człowieka poczciwego - wystawa w Gieczu zdjęcie nadesłane

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza na otwarcie wystawy oraz do jej zwiedzania pt. "Żywot człowieka poczciwego".

Średniowiecze trwało na naszych ziemiach niemal 1000 lat. W ciągu tak długiego okresu systematycznie następowały głębokie przeobrażenia w każdej sferze życia. W cieniu wielkich zmian, wojen i innych klęsk, obok grodów i wczesnych miast, płynęło pracowite życie mieszkańców tych ziem. Niektóre przejawy tej codzienności pokazano na wystawie: podstawowe zajęcia ludności, narzędzia pracy i sposoby ich użytkowania, a także życie religijne i zabawy. 

Na ekspozycji znalazły się przedmioty pozyskane podczas badań wykopaliskowych prowadzonych na grodzisku w Gieczu i na stanowiskach z nim sąsiadujących, pozostawione przez ludzi, żyjących tutaj niemal 1000 lat temu. Wystawa zostanie otwarta 20 kwietnia br. o godz. 12:00 w Gieczu.