Wydrukuj tę stronę
wtorek, 14 stycznia 2020 11:21

Gnieźnianie wyróżnieni w fotograficznej działalności

  mnopr
Gnieźnianie wyróżnieni w fotograficznej działalności zdjęcie nadesłane

W ostatnich dniach trzech mieszkańców Grodu Lecha otrzymało wyróżnienia za aktywną działalność na niwie popularyzacji fotografii oraz utrwalaniu jej dziejów w naszym regionie.

W minioną sobotę w Poznaniu odbyło się "Spotkanie z Fotografią", w programie którego najważniejszym punktem była promocja publikacji WBPiCAK pt.: „Wielkopolskie kluby i stowarzyszenia fotograficzne na początku XXI w.”, w której kilkanaście stron (36-67) poświęconych jest zorganizowanemu ruchowi fotograficznemu w Gnieźnie. Liczącą 447 stron książkę zredagował Władysław Nielipiński, a obszerny wstęp do niej napisał Krzysztof Szymoniak.

Doceniając wkład obu mieszkańców Gniezna w powstanie tej publikacji Kapituła Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej przyznała im srebrne medale „Za zasługi dla rozwoju twórczości fotograficznej”. Medale wręczyła Skarbnik FRP – Małgorzata Dołowska. Warto dodać, że wśród osób nagrodzonych w tym dniu za pomoc przy redagowaniu publikacji znalazł się również inny gnieźnianin – Przemysław Degórski. Otrzymał Statuetkę „Fotokreator” – nagrodę WBPiCAK za twórczość fotograficzną i animowanie fotografii w województwie wielkopolskim.

Wyróżnionym gnieźnianom gratulujemy nagród oraz zdobytych osiągnięć. Samą książkę można zakupić w sklepie internetowym WBPiCAK.

fot. Dawid Tatarkiewicz i Mateusz Kiszka

 

Galeria