Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 29 czerwca 2020 10:33

Lednicka wystawa zagości w Biskupinie

  mnopr
Lednicka wystawa zagości w Biskupinie zdjęcie nadesłane

Do początku 2021 roku w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie gościć będzie wystawa czasowa pt. „Trzy światy księcia Mieszka. Piastowska siedziba na Ostrowie Lednickim”.

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie ma niecodzienną możliwość zaprezentować jeden z największych w Polsce i najbardziej różnorodnych zabytków z X-XII w. odkrytych na Ostrowie Lednickim i w jego najbliższej okolicy – ponad 300 wyjątkowych eksponatów wypożyczonych ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Wystawa ta powstała dzięki współpracy tych Muzeów, sprawujących opiekę nad Pomnikami Historii, tj. Rezerwatem Archeologicznym w Biskupinie i wyspą Ostrów Lednicki. Miejsca te o najwyższej wartości historycznej, naukowej i kulturowej stanowią jedne z najważniejszych atrakcji turystycznych na Szlaku Piastowskim.

- Poprzez wystawę chcemy przedstawić tytułowe "trzy światy" wczesnego średniowiecza: życie na dworze władcy, aspekt chrystianizacji i kultu chrześcijańskiego oraz pracę "zwykłych" ludzi, wytwarzających dobra m.in. zaspokajające potrzeby władcy. Najlepszym przykładem pozwalającym chociażby w części, zaprezentować życie ludzi w centrum kluczowych wydarzeń, pośrednio i bezpośrednio kształtujących państwo polskie jest Ostrów Lednicki. Na największej z wysp jeziora Lednica znajdują się pozostałości rezydencjonalno-stołecznego grodu z przełomu X i XI w. stanowiącego wraz z mostami, pobliskimi osadami, cmentarzyskami, placami targowymi rozbudowane centrum osadnicze - informują organizatorzy.

W oparciu o zabytki z osady przygrodowej na Ostrowie Lednickim przedstawiona zostaje wytwórczość wczesnośredniowieczna, między innymi garncarstwo, bednarstwo, stolarstwo, kowalstwo czy rogownictwo. Prezentuje się także narzędzia rolnicze takie jak: sierpy, półkoski, radlice, przedmioty służące do połowu ryb – haczyki, ościenie, sieci, a także dłubankę – łódź wykonaną z jednego pnia drzewa.

- Na wystawie prezentujemy makietę kamiennego pałacu Mieszka I z unikatową kaplicą, w której znajdują się baseny chrzcielne oraz model kościoła grodowego, w którym najprawdopodobniej pochowano przedstawicieli rodu Piastów oraz przechowywano cenne relikwie. Zwiedzając wystawę można obejrzeć najstarsze na ziemiach polskich przedmioty związane z kultem chrześcijańskim – stauroteka, czyli relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego, grzebień o przeznaczeniu liturgicznym wykonany w kości słoniowej, trójramienny trybularz z żelaza z otworami do zawieszenia kadzielnicy, kościane płytki ze skrzynki relikwiarzowej, czy też pozłacane okucie księgi liturgicznej - przekazał MPP na Lednicy.

W jednej z największych gablot pokazywane są topory, groty włóczni, miecze, hełm z nosalem, kolczugę oraz elementy wyposażenia jeździeckiego, zabytki stanowiące część najcenniejszej w Polsce i unikatowej w skali Europy kolekcja i wczesnośredniowiecznych militariów z Ostrowa Lednickiego i jego najbliższej okolicy. Dodatkowym elementem wystawy są efekty dźwiękowe takie jak: odgłosy codziennych prac wykonywanych przez mieszkańców podgrodzia, dźwięki książęcej biesiady oraz refleksyjny śpiew towarzyszący pierwszym mszom.

Organizatorzy: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Kuratorzy: Joanna Witulska (MAB) i dr Andrzej Kowalczyk (MPPL). Termin ekspozycji wystawy: 26.06.2020 – 28.02.2021. Wystawa objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.