poniedziałek, 29 lutego 2016 18:59

Źródła Polski w średniowiecznym Gnieźnie

 
Konferencja MPPP Konferencja MPPP fot. Magdalena Wardęcka

Niezwykle cenny zabytek zwany Kodeksem Matyldy oraz wiele innych będzie można zobaczyć na wyjątkowej wystawie „Chrzest - św. Wojciech – Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna”.

1050. rocznica Chrztu Polski to wyjątkowa okazja dla przypomnienia i zaakceptowania historycznej roli Gniezna w dziejach Państwa. Szczególnym tego wyrazem ma być ekspozycja, której otwarcie w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie planowane jest na 11 marca. Wystawa pod tytułem „Chrzest - św. Wojciech - Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna” ma ukazać aż pięć wieków historii naszego miasta. – Jest to jedna z dwóch ważnych wystaw, które nasze muzeum będzie otwierało w tym roku. Drugą z nich będzie ekspozycja "Chrzest 966. U źródeł Polski" – mówił dyrektor MPPP Michał Bogacki.

Na wystawę składa się wiele zabytków, które wpływają na jej ogólny zarys historii Gniezna od połowy X wieku po wiek XVI. – Chcemy na to wydarzenie, jakim był Chrzest Polski, spojrzeć przez pryzmat ośrodka jakim jest Gniezno – najpierw stołecznego, a później ważnego ośrodka życia religijnego, metropolitalnego, a także politycznego. Wystawa będzie podzielona na trzy części. W pierwszej będzie ukazany zespół grodowy w Gnieźnie. W drugiej będzie zaprezentowane zagadnienie początków kościoła w naszym mieście i tym samym w Polsce. Będzie tu unikalna instalacja, mianowicie przedstawimy rekonstrukcję fundamentów rotundy gnieźnieńskiej znanej z badań wykopaliskowych. Trzecia część przeniesie nas do późnego gotyku – mówił Tomasz Janiak kurator wystawy.

W pierwszym module wystawy znajdą odzwierciedlenie w eksponatach takie zagadnienia jak: prezentacja sakralnego znaczenia „świętej góry”, czyli Wzgórza Lecha w Gnieźnie (w okresie poprzedzającym wprowadzenie chrześcijaństwa) czy wybitne znaczenie stołecznego grodu w Gnieźnie w dobie pierwszych Piastów. Moduł ten powinien uzmysłowić głęboko zakorzenioną rolę sakralną tegoż miejsca, sięgającą w głąb okresu pogańskiego a mającą swoją kontynuację w okresie po wprowadzeniu chrześcijaństwa, ukoronowaną utworzeniem tutaj pierwszego w Polsce arcybiskupstwa. Szczególna rola Gniezna w tym okresie zostanie zaprezentowana poprzez prezentację kolekcji oryginalnych zabytków głównie archeologicznych, dokumentujących różne dziedziny ówczesnego życia mieszkańców, w tym przedmioty elitarne i luksusowe. 

Kolejny segment wystawy zostanie poświęcony najważniejszej roli Gniezna – jako pierwszej metropolii kościelnej w Polsce i duchowej stolicy państwa w okresie wczesnośredniowiecznej monarchii piastowskiej. Zostanie tu przypomniana postać św. Wojciecha i jego związki z Gnieznem, a także ich konsekwencję w postaci wielkiego Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000 roku z udziałem cesarza Ottona III, po którym upowszechniła się nazwa naszego państwa – „Polonia”, czyli „Polska”. Zjazd będzie także kanwą do zaprezentowania Gniezna jako stolicy Kościoła w Polsce, ale również miejsca realizacji ambicji królewskich władców polskich, poprzez koronacje pierwszych królów polskich. Tu koronowany był na króla Polski m.in. Mieszko II oraz na królową Polski jego żona Rycheza, siostra Ottona III. Nie zabraknie również wskazania Gniezna jako ważnego ośrodka świeckiej władzy państwowej, w tym grodu posiadającego zamek piastowski. 

Trzeci segment wystawy skupi się na późnośredniowiecznym środowisku kościelnym i intelektualnym, skupionym wokół średniowiecznej katedry gnieźnieńskiej. W drugim i trzecim segmencie wystawy zostaną zaprezentowane niezwykle cenne eksponaty, głównie ze zbiorów kościelnych, dokumentujące dorobek liturgiczny, prawny i intelektualny ośrodka arcybiskupiego i kapituły.

Najważniejszym elementem wystawy będą unikatowe eksponaty. – Zostaną przedstawione dwa rzeźbione kosery, które pochodzą z Gniezna, ale zostaną zaprezentowane po raz pierwszy. Na szczególną uwagę zasługiwać będzie także Ordo Romanus, czyli Kodeks Matyldy, który do MPPP przyjedzie z Niemiec – mówił Michał Bogacki.

Wystawa to efekt zaangażowania kilku instytucji, także Muzeum oraz Archiwum Archidiecezjalnego, z których na wystawę zostaną wypożyczone unikatowe relikwiarze oraz dokumenty, świadczące o wysokiej randze Gniezna.

Wystawa oraz zebrane w niej bezcenne eksponaty mają potwierdzić ostatecznie, że to właśnie w Gnieźnie powstała Polska i to ono było istotnym ośrodkiem religijnym i politycznym. Wystawa zostanie otwarta 11 marca o godzinie 17:00.

3 komentarzy

  • Link do komentarza Marek Szczepaniak wtorek, 01 marca 2016 07:08 napisane przez Marek Szczepaniak

    Rycheza nie była siostrą Ottona III a siostrzenicą, córką Matyldy najmłodszej córki Ottona II i jego żony, księżnej bizantyjskiej Teofano. Bratem Matyldy był Otton III.

  • Link do komentarza rak poniedziałek, 29 lutego 2016 21:52 napisane przez rak

    Liczę, że tym razem po raz kolejny muzeum mnie pozytywnie zaskoczy :)

  • Link do komentarza b poniedziałek, 29 lutego 2016 20:17 napisane przez b

    MPPP daje nadzieję. Muzeum było wyjątkowo dynamiczne za dyrektorowania Gerarda Radeckiego , teraz też jest bardzo dobrze.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane