Jesteś tutaj:Kultura Wyświetlenie artykułów z etykietą: dawid jung

W miniony czwartek, w uznaniu swoich dotychczasowych zasług, Dawid Jung został w Poznaniu uhonorowany w Auli Lubrańskiego UAM Medalem Młodego Pozytywisty.

Dział: Kultura
poniedziałek, 30 września 2019 17:20

Legendy Kłecka wyróżnione we Wrocławiu

Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawieoraz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne we Wrocławiu ustanowiły doroczną Nagrodę im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną roku, która już od dwóch lat stanowi jedną z ważniejszych nagród branżowych w Polsce.

Dział: Kultura

Za kilka dni w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta.

Nagroda została ustanowiona przez Związek Rzemiosła Polskiego w 1994 roku i nadawana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oraz Związkiem Literatów Polskich.

Zdaniem organizatorów: - Mając w pamięci postać Władysław Reymonta - pisarza, noblisty oraz rzemieślnika, który naukę i pracę zawodową jako czeladnik krawiecki pobierał w budynku, w którym dziś znajduje się siedziba organizacji rzemiosła. Związek Rzemiosła Polskiego ustanowił w 1994 roku Nagrodę Literacką im. Władysława Reymonta. Nagroda, corocznie przyznawana jest wybitnym polskim pisarzom. Nadawana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oraz Związkiem Literatów Polskich. Nagroda Reymonta wpisała się na trwałe w katalog liczących się wydarzeń literackich w Polsce i cieszy się uznaniem w środowisku twórców. Przyznawana jest w kategoriach: „Za twórczość całego życia”, za „Książkę roku” oraz „Za działalność okołoliteracką”. Kandydatów do Nagrody wyłania Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele mecenasa Nagrody - Związku Rzemiosła Polskiego, wszyscy dotychczasowi laureaci Nagrody oraz prezesi związków twórczych pisarzy.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody byli m.in.: ks. Jan Twardowski, Wiesław Myśliwski, Włodzimierz Odojewski, Tadeusz Różewicz, Olga Tokarczuk, Zygmunt Kubiak, Tadeusz Konwicki, Ryszard Kapuściński, Julia Hartwig, Hanna i in. W 2019 roku po kilkuletniej przerwie Związek Rzemiosła Polskiego powrócił do chlubnej tradycji nagradzania wybitnych twórców za ich literackie dokonania oraz działalność na rzecz kultury.

W tegorocznej XVIII edycji Nagrody im. Wł. Reymonta Dawid Jung, gnieźnieński muzyk, pisarz, publicysta, wydawca, krytyk literacki i animator kultury został nominowany w kategorii „Za działalność okołoliteracką” razem z poetką, krytykiem literackim i eseistką Aldoną Borowicz-Tchórzewską, prezeską Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich) oraz historyczką filozofii, poetką, prozaiczką, prof. Beatą Szymańską-Aleksandrowicz, wiceprezeską Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Po tegorocznej statuetce Nagrody IDENTITAS za poezję i prozę poetycką „Glosy”, nominacja do Nagrody im. Wł. Reymonta w Warszawie to kolejny sukces literacki gnieźnianina.

Dział: Kultura

Poetyckie dopełnienie tego, czego nie da się czasem ująć innymi słowami. „Glosy” Dawida Junga to niejako nowy wątek tego, co wspomniany autor zawarł już w swoich dotychczasowych dziełach.

Dział: Kultura

Zapraszamy na spotkanie z Dawidem Jungiem - poetą, regionalistą, wydawcą i krytykiem literackim, który niedawno otrzymał Nagrodę Identitas za swój tomik poezji "Glosy". 

Dział: Kultura
piątek, 08 marca 2019 09:09

Nagroda Identitas dla Dawida Junga

Prestiżową nagrodą literacką dla najlepszych publikacji ub. roku, wyróżniony został Dawid Jung, autor swojego najnowszego tomiku poetyckiego - „Glosy”.

Dział: Kultura

Uczniowie szkół średnich, którzy do tej pory swoją literacką twórczość chowali w szufladzie, mogą zaprezentować swój talent i spróbować sił w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny Piskurz.

Dział: Kultura

Masochizm - przez takie pojęcie należy rozumieć fakt, że mieszkańcy Gniezna nie potrafią docenić historii swojego miasta, a także ludzi, którzy ją współtworzyli lub też byli z Grodem Lecha związani.

Dział: Kultura
czwartek, 12 kwietnia 2018 18:29

Dawid Jung stypendystą Fundacji PGZ

W ogłoszonym przez Fundację PGZ oraz Narodowe Centrum Kultury konkursie na stypendium literackie #WOLNOŚĆ – czytaj dalej, której zadaniem jest napisanie powieści historycznej dla młodzieży i uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wśród dziesięciu stypendystów znalazł się również gnieźnian, Dawid Jung.

Dział: Kultura

Ostatnio dodane