poniedziałek, 16 lipca 2018 09:10

Na wolność z nowym zawodem - kolejni więźniowie ukończyli kurs

  kpt. Krystian Rynarzewski
Na wolność z nowym zawodem - kolejni więźniowie ukończyli kurs fot. kpt. Krystian Rynarzewski

Realizowany w Zakładzie Karnym w Gębarzewie projekt, mający na celu zdobycie dodatkowych umiejętności przez skazanych, został właśnie zakończony dla kolejnej grupy więźniów.

Program, stanowiący jeden z elementów resocjalizacji i pozwalający na powrót do społeczeństwa, dofinansowany został z Funduszy Europejskich w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 POWER 2016 - 2020.

Działanie to pozwala na zdobycie nowych umiejętności przez osoby odbywające karę. W tym miesiącu zakończyły się kolejne szkolenia zawodowe dla osadzonych: brukarz i ogrodnik terenów zieleni. Możliwość spędzenia chwil poza więzienną celą oraz poświęcenie go na naukę, daje skazanym poczucie wartości oraz dobrze wykorzystanego czasu "za kratami". Po kursie, każdy osadzony, dzięki zatrudnieniu jeszcze w murach więzienia, nabywa nawyku pracy, który bliski jest każdemu na wolności. Zaprocentuje to po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności, kiedy z łatwością odnajdzie się na rynku pracy, na którym istnieje zapotrzebowanie na tego typu umiejętności. Ponadto dzięki uzyskanym środkom finansowym, skazani mają możliwość regulowania zadłużeń, a w szczególności alimentów oraz mogą wspierać swoje rodziny.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane