środa, 30 stycznia 2019 14:41

„Nie chcemy być zaskakiwani”

 
„Nie chcemy być zaskakiwani” archiwum redakcji

Powołanie zastępcy wójta Gminy Gniezno w osobie Macieja Mądrego, wywołało dość żywiołową wymianę zdań pomiędzy radnymi na styczniowym posiedzeniu rady.

Decyzją wójta Gminy Gniezno Marii Suplickiej, z początkiem roku zastępcą wójta jest Maciej Mądry. Wcześniej stanowisko to nie funkcjonowało w urzędzie, toteż radni na posiedzeniu, które odbyło się 30 stycznia, zadali liczne pytania w tym zakresie.

Wiceprzewodnicząca Kamila Butrymowicz: - Co się stało między poprzednią sesją a obecną, że jednak uznała pani iż takie stanowisko w naszej gminie jest niezbędne? Jak wiemy takiej funkcji w naszej gminie nie było, bo poprzedni wójt twierdził iż nie było takiej potrzeby. Maria Suplicka odparła: - Zatrudnienie pana Mądrego na stanowisku zastępcy wójta gminy jest wręcz obligatoryjnym i wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Artykuł 26a wskazuje, że taka możliwość występuje w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Zatrudnienie zastępcy podyktowane było też wzmocnieniem organizacji pracy w urzędzie i to był główny cel, by w dość nagły i szybki taką decyzję podjąć. Na dalsze dopytania wójt przyznała iż są stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej podważające brak zastępcy wójta w gminach o tej wielkości.

Radny Łukasz Ciesielski zapytał: - Chciałbym przytoczyć sytuację, gdzie w momencie, kiedy ustaliliśmy pani wysokość wynagrodzenia, pan przewodniczący został zobligowany, by z nami porozmawiać i była taka informacja zwrotna, że pani zastępcy nie planuje. Nie mówię, że pan zastępca jest niepotrzebny i pani wójt ma pani taką potrzebę, jako pomoc w postaci wicewójta. Chciałbym jednak wiedzieć, co się wydarzyło, że po trzech tygodniach dowiaduję się iż takie stanowisko zostało utworzone? Maria Suplicka odparła: - Działam zgodnie z przepisami prawa, natomiast o to zadawane pytanie z zamiarem powołania zastępcy, to nikt nie pytał mnie wprost o takie plany. Przewodniczący Radosław Nawrocki odparł iż zadał takie pytanie: - Potwierdzam to, co mówił radny. Pani wójt mi powiedziała iż w tym momencie nie zamierza zatrudniać i to było bodajże 5 grudnia a z początkiem roku pojawił się zastępca. My nie mamy, jako rada, pretensji czy uwag do kompetencji zatrudniania, bo to są kompetencje wójta, ale poczuliśmy się trochę zlekceważeni, a poza tym zastanawiamy się, czy na to są pieniądze w budżecie gminy. Wójt odparła iż rozmowa z początku grudnia przeprowadzona została w kilka dni po tym, jak objęła urząd: - Trudno było wtedy przesądzać, czy ja zatrudnię czy nie zatrudnię. Podtrzymuję to, co mówiłam - prawo umożliwiło usprawnienie funkcjonowania tego urzędu poprzez zatrudnienie zastępcy wójta i ja z tego prawa skorzystałam.

Następnie głos zabrał radny Marian Kaźmierczak, który dopytywał o sprawy kadrowe urzędu i ich finansowanie: - Na stronie urzędu pojawiła się informacja, mówiąca o planie organizacyjnym z której wynika iż pani wójt planuje zatrudnienie dodatkowo na kilku stanowiskach. My, jak to powiedział kolega Ciesielski, nie negujemy pani prawa do zatrudniania. Pytanie było, co mogę potwierdzić, nie czy pani zatrudni, czy pani planuje zatrudnić. Otrzymaliśmy odpowiedź iż pani nie planuje. Moje pytanie jest proste - uchwaliliśmy budżet gminy i w nim nie mieliśmy dodatkowych pieniędzy na fundusz płac. Jakie więc będzie źródło finansowania tychże funkcji? Maria Suplicka odparła iż założenia płacowe, które zostały ujęte w tegorocznym planie wynagrodzeń dla pracowników urzędu, nie zostaną w żaden sposób przekroczone. Odnosząc się do kwestii zmian kadrowych w urzędzie przekazała: - Będą one pojawiały się, a już niebawem będę zmieniała regulamin organizacyjny. To jest właściwość wójta, by zorganizować prawidłowe funkcjonowanie urzędu gminy i to będę czynić. 

Radna Maria Brykczyńska nie kryła rozgoryczenia, że o powołaniu zastępcy wójta radni dowiedzieli się z mediów. Maria Suplicka odpowiedziała: - Kreowanie polityki kadrowej leży w gestii wójta. Nie wiem, czy wszelkie ruchy kadrowe należy uzgadniać z państwem? Bo tak to rozumiem. Marian Kaźmierczak stwierdził: - Nie uzgadniać. Informować. Byśmy wiedzieli od pani wójt, a nie z mediów. Mieszkańcy śledzą na bieżąco i pytają, czy ja coś wiem na ten temat. Mówię: nie wiem. No to weź zobacz. Patrzę i w mediach wiedzą, a ja tej wiedzy nie mam. Maria Suplicka odparła: - Jesteśmy wspólnie drugi miesiąc i te zasady współpracy kreują się. Jeśli państwo czujecie potrzebę, by informować państwa, to jest to do zrealizowania. Zatrudnienie zastępcy nastąpiło na zasadzie powołania, a pozostałe stanowiska obejmują konkursy i to są informacje publiczne. Radosław Nawrocki przyznał: - Podczas wyborów w 2018 roku nastąpiła duża zmiana, wymieniona została połowa radnych i przyszedł nowy wójt po wielu latach. Mieszkańcy są ciekawi co się dzieje w gminie - pytają sołtysów, radnych i dobrze byłoby w tę wiedzę wyposażać, abyśmy mogli dalej ją przekazywać. Marian Kaźmierczak nadmienił iż sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby wójt wcześniej stwierdziła iż rozważa powołanie zastępcy niż zaprzeczała temu: - Nie chcemy być zaskakiwani.

Wiceprzewodnicząca Wioletta Nawrocka zapytała Macieja Mądrego: - Jaki okres wypowiedzenia obowiązywał pana u poprzedniego pracodawcy? Zainteresowany odparł iż były to trzy miesiące: - To kiedy pan to wypowiedzenie złożył? Maciej Mądry po zastanowieniu odparł: - To był krótszy okres niż trzy miesiące. Wioletta Nawrocka dopytywała: - Kiedy pan złożył wypowiedzenie? Zastępca wójta odparł: - 30 października. Wiceprzewodnicząca kontynuowała: - Proszę podać, kiedy pan został zatrudniony w Urzędzie Gminy? Zainteresowany odparł iż z dniem 2 stycznia 2019 roku. - To od kiedy pan wiedział iż zostanie pan zastępcą wójta gminy? - pytała dalej Wioletta Nawrocka. Maciej Mądry odparł: - Od 28 grudnia. Wioletta Nawrocka stwierdziła: - To pan prędzej złożył wypowiedzenie z pracy? Maciej Mądry odpowiedział: - Chciałem zmienić pracę, a sam mam dużo ofert. Zapytana o kwotę wynagrodzenia dla wicewójta Maria Suplicka odparła iż wynosi ono 3200 zł wynagrodzenia zasadniczego, ok. 1200 zł dodatku i dodatek stażowy, który daje łączną kwotę 5040 zł. Wskazała iż jest to mniej, niż mają niektórzy pracownicy urzędu, ale nikt nie zamierza dokonywać cięć w obecnych pensjach.

17 komentarzy

 • Link do komentarza hrabia środa, 13 lutego 2019 18:10 napisane przez hrabia

  Skoro wójt ma OBOWIĄZEK powołać zastępcę, to NIE MUSI pytać się i prosić o zgodę radnych. Naprawdę, radni tej gminy mogliby bardziej przyłożyć się do poznania przepisów, a nie uzurpować sobie nienależne prawa do decydowania o wszystkim, natomiast odpowiedzialność za całość potem zrzucać na wójta.

 • Link do komentarza enter środa, 13 lutego 2019 10:38 napisane przez enter

  Świetny komentarz, urzedasie. Gdzie ty się ukrywasz, że potrafisz takie celne riposty tym wszystkim lemingom przeciwstawiać? A już lemingom z tej gminy Gniezno w szczególności!

 • Link do komentarza urzędas środa, 13 lutego 2019 00:09 napisane przez urzędas

  Wójt łamie prawo, jeśli nie powoła zastępcy. Tak twierdzi RIO. Każdy wójt ma obowiązek powołać swojego zastępcę - tak oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, kontrolując jedną z pomorskich gmin. Podobne opinie w sprawie kilku gmin wydała także RIO w Białymstoku. Wójt gminy, który nie powołuje swojego zastępcy, narusza przepisy, a jednocześnie powoduje zagrożenie ciągłości funkcjonowania jednostki - uznała RIO.
  Może ci wielbiciele poprzedniej władzy wreszcie zamilkną?

 • Link do komentarza prawo wtorek, 12 lutego 2019 22:34 napisane przez prawo

  @ jajakoja i Jankowa Dolnego - - przecież to co napisałeś to jest nic innego, ze gminą rządzi wójt (burmistrz, prezydent) .Mieszkańcy ( wyborcy) poprzez glosowanie podejmują rozstrzygnięcia w glosowaniu powszechnym. Czyli wybierają swojego wójta. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym wykonywanie budżetu,zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.Wójt zatem kieruje gminą na co dzień i reprezentuje ją na zewnątrz. Ma do pomocy całą administrację urzędu gminy.
  Rada wydaje uchwały, które tworzą prawo w gminie.Rada m. in: stanowi o kierunkach działania wójta (burmistrza, prezydenta),uchwala budżet gminy, rozpatruje wszelkie programy gospodarcze, ustala politykę finansową gminy, udziela absolutorium po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, podejmuje uchwały w sprawach podatkowych (mowa o podatkach lokalnych, np. podatkach od nieruchomości), decyduje o kwestiach związanych z herbem gminy, nazwami ulic, pomnikami.

 • Link do komentarza Julian wtorek, 12 lutego 2019 22:26 napisane przez Julian

  Oj, widzę, że tutaj dzieją się takie same jaja jak na sesji rady powiatu. Chyba się przejdę

 • Link do komentarza jajakoja wtorek, 12 lutego 2019 11:21 napisane przez jajakoja

  Uczestnicy dyskusji zmierzają do poglądu, że w gminie rządzi wójt a rada doradza. To bardzo oryginalny pogląd, chociaż mocno rozpowszechniony.
  Tymczasem z ustawy samorządowej jasno wynika, że gmina to wspólnota mieszkańców. W imieniu tej wspólnoty zarządzają, a nie rządzą:

  Rozdział 3
  Władze gminy
  Art. 11. 1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
  Art. 11a. 1. Organami gminy są:
  1) rada gminy;
  2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 • Link do komentarza imoza sobota, 02 lutego 2019 12:53 napisane przez imoza

  Wyborco, jak juz ktoś tu napisal, rada ma radzic, a nie rządzic, rozkazywac, kontrolować. Mało oleju w główce, że po latach marazmu nie potrafi się włączyć postępowego myślenia?żal tej gminy, w ktorej sa jeszcze takie dinozaury.

 • Link do komentarza Jankowo Dolne sobota, 02 lutego 2019 10:33 napisane przez Jankowo Dolne

  Tak czytam te komentarze chyba większość nie umie czytać ze zrozumieniem o co tutaj chodzi... Jeden radny powiedział że padło pytanie przy ustalaniu wynagrodzenia czy będzie zastępca i odpowiedź zwrotna była taka że narazie się nie tego planuje... Mija trzy tygodnie i stanowiska zastępcy jest... Więc moim zdaniem radzie chodzi o to że zostało oklamani tymbardziej że Pan zastępca złożył wypowiedzenie z poprzedniej pracy 30 października... A pytanie od strony rady padło 5 grudnia... Naprawdę ludzie uważacie że się nic nie stało ? Że kłamanie wójta jest ok?

 • Link do komentarza komedia sobota, 02 lutego 2019 10:18 napisane przez komedia

  Agnieszka Rzempała-Chmielewska von Dlaczego Nie Zostałam Zaproszona na Spotkanie dla Seniorów :D

 • Link do komentarza Wyborca piątek, 01 lutego 2019 18:51 napisane przez Wyborca

  Oj nieładnie tak kłamać ! Dobrze że rada pyta, bo od tego są ze mają kontrolować poczynania wójta. Gdyby chociaż tym zastępcom byla kompetentna osoba. Radni założyli klub i wychodzi na to że wójt nie na większości w radzie. Ciekawie się zapowiada kadencja.

 • Link do komentarza a1rh- piątek, 01 lutego 2019 14:22 napisane przez a1rh-

  Panie przewodniczący Nawrocki, należy w trybie pilnym zorganizować szkolenie dla radnych (tylko nie dla wybranych w Zakopanem i w Kołobrzegu, jak to było za poprzedniego wójta) z zakresu prawa samorządowego, budżetu, zasad składania interpelacji i zapytań, pisania projektów uchwał, kompetencji i powinności radnych, itd. by nie wkraczali w kompetencje Pani Wójt., gdyż się kompromitują i dają świadectwo własnej ignorancji. Zastanawiające jest to, że najgłośniej krzyczą ci, którzy w poprzednich kadencjach należeli do PSL Sp. z O.O. lub byli wiernymi akolitatami poprzedniej władzy.

 • Link do komentarza Telimena piątek, 01 lutego 2019 12:33 napisane przez Telimena

  Ta wsiowa rada ( a raczej jej stara część) nie może pogodzić się ze zmianami. I dobrze, że wychodzi prawda o nowej pani wójt. Ta prawda to zapowiedź PORZĄDKÓW w starej, zapyziałej gminie, która z roku na rok coraz bardziej gnuśniała. Świetlice wiejskie, jak za Gomułki zamiast nowoczesnych form rozwoju podmiejskich sołectw. Rządzenie taką gminą musi iść z duchem czasu i dobrze, ze na czele tego samorządu stanął człowiek wykształcony, który poznał się na tajnikach polityki, gospodarki itp. a nie kto inny, który miał klapki na oczach. Nadzieja, że skończy się bałagan przestrzenny, bylejakość rozwoju gminy i załatwianie wszelkich spraw "po uważaniu". Jak widać stara gwardia, która wiła sobie ciepłe gniazdka wokół starego układu nie potrafi godnie zejść ze sceny.

 • Link do komentarza Tomek piątek, 01 lutego 2019 10:14 napisane przez Tomek

  Ciekawe, że wychodzi prawda o nowej wójt i nowej radzie.
  O co chodzi? A no o to, że Pani wójt kilka dni temu twierdziła, że nie będzie powołania nowego z-cy wójta i nagle go powołuje.
  Rada Gminy Gniezno to osoby, które zrobiły wiele aby zmienić wójta a teraz pokazują jak chcą pomagać ,,swojemu wójtowi"
  Zabierać się za problemy gminy a nie za własne ,,widzi misie"
  Pamiętajcie, że czas biegnie szybko i kolejne wybory i kolejni wyborcy wybiorą inne osoby.

 • Link do komentarza Tomek czwartek, 31 stycznia 2019 10:45 napisane przez Tomek

  No i mamy nowych gospodarzy w gminie Gniezno.
  Zamiast być ,,gospodarzami" to niestety wychodzi ich natura polityka, który co innego mówi co innego myśli a co innego robi, ( kłamie?), przepraszam konfabuluje.
  Brawo. Nowa Pani Wójt zaczęła rządzić, nie pyta się jaśnie państwa radnych i bardzo dobrze.

 • Link do komentarza Wojciech czwartek, 31 stycznia 2019 10:09 napisane przez Wojciech

  Były wojt byl lepszy, bo kazdy robil, co chcial. I tak przez to ta gmina wcale się nie rozwijala, bylo bez ładu i składu. Nowa wójt na niejeden orzech ma do zgryzienia i jak widać ma dawnych zwolennikow bylej wladzy, ktorzy podkladaja jej nogi. Całe szczęście, że tych, co czekają na zmiany jest więcej.

 • Link do komentarza Ww środa, 30 stycznia 2019 18:00 napisane przez Ww

  Słyszy sie na Gminie,że były Wójt był lepszy.

 • Link do komentarza podatnik gminy środa, 30 stycznia 2019 15:34 napisane przez podatnik gminy

  Ta rada to jakies kuriozum, ktore chce przejąć wszystkie prerogatywy wójta. Oni chcą, żeby bylo, jak bylo, czyli, żeby byl święty spokój i żeby kazdy robil, to co chciał. A my, normalni mieszkancy tej gminy chcemy zmian i to radykalnych zmian i będziemy wspierać Panią Wójt we wszystkich jej zamierzeniach. A radni, ktorzy tak się wymądrzaja niech się wykazują we własnych zawodach, a w samorządzie to oni są, jak sama mowi od radzenia, a nie od rządzenia. Nieznaczna, ale jednak różnica i niech sobie to wezmą do serca na najbliższe pięc lat.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane