Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 23 września 2019 13:30

Prokuratura odmówiła postępowania ws. umowy szpitala z Sowmedem

 
Prokuratura odmówiła postępowania ws. umowy szpitala z Sowmedem archiwum redakcji

Brak znamion czynu mogącego przynieść znaczące szkody majątkowe lub ryzyko utraty zdrowia lub życia - takie jest postanowienie Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie w sprawie doniesienia, złożonego przez Starostę Gnieźnieńskiego.

Na początku sierpnia 2019 roku do Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie wpłynęło pismo od starosty Piotra Gruszczyńskiego, w którym składał on doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, poprzez niezapewnienie należytego nadzoru ze strony dyrekcji Szpitala Pomnik Chrztu Polski nad wykonywaniem umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Poradni Chirurgicznej i Pracowni Endoskopii (...)".

Przypomnijmy iż chodzi o sprawę konkursu zorganizowanego w połowie 2016 roku na prowadzenie ww. jednostki w gnieźnieńskim szpitalu, który wygrała firma zewnętrzna Sowmed. To też spowodowało, że dotychczas pracujący w lecznicy lekarze chirurdzy odeszli, podważając wyniki i sens tego konkursu. Temat ten, z czasem nabierający barw politycznych, był przez ponad dwa lata przedmiotem dyskusji na konferencjach, komisjach, sesjach, a także weryfikowany był przez Najwyższą Izbę Kontroli, która nie stwierdziła nieprawidłowości.

Kilka tygodni temu donosiliśmy, że Prokuratura Rejonowa w Śremie, po 2,5 roku postępowania, prowadzonego na wniosek pełnomocnika pokrzywdzonych lekarzy, umorzyła śledztwo wobec stwierdzenia iż "czyny nie zawierają znamion czynów zabronionych". Kwestia dotyczyła przeprowadzenie konkursu wbrew obowiązującym przepisom, wyrządzenie tą drogą szkód w finansach lecznicy, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez zastępcę dyrektora szpitala oraz wejście w porozumienie z oferentem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Mimo to, 7 sierpnia 2019 roku do Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie wpłynęło zgłoszenie od Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie nienależytego nadzoru poprzedniej dyrekcji szpitala nad umową podpisaną z firmą Sowmed. W swoim piśmie starosta powołał się na nieprawidłowości zawarte w protokole, sporządzonym przez Komisję Rewizyjną przy Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego. Miały one polegać na nieweryfikowaniu harmonogramów pracy, składanych przez firmę Sowmed ze stanem faktycznym, nie reagowaniu na to, że usługi świadczone były przez mniejszą ilość lekarzy niż określono to w umowie, a dyżury w Oddziale Chirurgicznym były pełnione przez lekarzy rezydentów, a nie lekarzy specjalistów, nie dokonywaniu bieżącej analizy wydatków, a firma "SOWMED" otrzymała 25% od przetaczanych na Oddziale preparatów krwiopochodnych, mimo że środki z NFZ rekompensują tylko koszty uzyskania tych preparatów z Regionalnego Centrum Krwi i Krwiodawstwa, co spowodowało szkodę w wysokości około 80 000 zł.

W uzasadnieniu odmowy wszczęcia postępowania, Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie zawarła iż do tej pory prowadzone już było ww. postępowanie w Prokuraturze Rejonowej w Śremie, która je umorzyła z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Ponadto, jak dalej zawarto, Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie na wniosek z 2016 roku prowadziła postępowanie w sprawie narażenia pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jednak w tym przypadku odmówiono wszczęcia postępowania z tych samych powodów - brak znamion czynu zabronionego.

- Z przedstawionych materiałów kontrolnych, jak również z samego doniesienia, nie wynika by niedopełnienie obowiązków, w zakresie nadzoru nad wykonywaniem zawartej umowy, przyniosło taką szkodę lub sprowadzało bezpośrednie niebezpieczeństwo takiej szkody - czytamy w piśmie z Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie, datowanym na 28 sierpnia br, która dalej wskazała: - Z samego doniesienia, jak i przedstawionych materiałów, nie wynika by z opisanych zaniedbań w zakresie nadzoru taka szkoda, bądź jej niebezpieczeństwo, powstała - czytamy w uzasadnieniu. Jak zawarto w końcu pisma: - Wskazane zatem doniesienie Starosty Gnieźnieńskiego i opisane w protokole kontroli Komisji Rewizyjnej Powiatu Gnieźnieńskiego zaniedbania w zakresie nadzoru poparte załączonymi do protokołu materiałami, o ile miały charakter zaniedbań o charakterze dyscyplinarnym, to nie wyczerpują znamion przestępstwa określonego w art. 296 § 1 bądź 2 kk a nawet art. 296 § 4 kk (forma nieumyślna przestępstwa w art. 296 §​ 1 kk), z powodu braku znamienia w postaci znacznej szkody majątkowej.

11 komentarzy