czwartek, 16 stycznia 2020 16:43

Za wywóz śmieci zapłacimy o wiele więcej

 
Za wywóz śmieci zapłacimy o wiele więcej archiwum redakcji

Wiosną mają wejść w życie nowe regulacje dotyczące wprowadzenia wyższych opłat za odbiór śmieci. Stawki te będą nawet dwa razy wyższe.

Od 1 kwietnia 2020 roku za odbiór odpadów segregowanych zapłacimy już nie 14 złotych, ale 24 złote. Jednocześnie ci, którzy nie segregują odpadów, od tego dnia zamiast 20 złotych zapłacą 48 złotych. Takie zmiany przewidywane są w regulaminie odbioru śmieci na terenie Gniezna. Podwyżka jest wprowadzana w niecały rok po tym, jak ostatnio podniesiono te stawki. 

W uchwale zawarto także, że osoby mieszkające w domach jednorodzinnych, które będą segregować i dodatkowo kompostować bioodpady na własnym ogrodzie, będą mogły liczyć na ulgę w wysokości 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, czyli zapłacą za odpady 22 zł.

Ponadto nadal utrzymany zostaje zapis, że rodziny wielodzietne będą mogły korzystać z 5 zł ulgi miesięcznej od każdego mieszkańca, czyli w przypadku segregowania zapłacą 19 zł. Warunkiem jest niezaleganie za odbiór odpadów. 

 

Temat ten został omówiony na czwartkowym posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Jak przekazał wiceprezydent Jarosław Grobelny, wynika to ze wzrostu stawek za odbiór odpadów niesegregowanych, ale także kosztów eksploatacji i konieczności, a w zasadzie zmuszeniu, do segregowania śmieci: - Koszt ogólny za zagospodarowanie wzrasta z dotychczasowych ponad 5 mln złotych do 8 mln 212 tys. złotych w roku bieżącym. Taki jest skok wynikający z przyjęcia tych stawek i takiego zagospodarowywania odpadów, jakie zostało przyjęte zmianami ustawowymi. Jest to kwota ponad 3 mln 200 tys. złotych wyższa - stwierdził Jarosław Grobelny. 

W chwili obecnej w systemie oficjalnie ujęte jest 91% mieszkańców, jednak patrząc na inne wskaźniki (m.in. zużycia wody) szacuje się, że około 4-5 tys. osób wciąż nie zostało zapisanych w systemie: - Rozpatrzyliśmy wszystkie metody zliczania, byliśmy blisko "wody", metrów kwadratowych. Chcieliśmy zrobić tak, żeby wszyscy mieszkańcy byli objęci tą opłatą - stwierdził i jak dodał, zdecydowano się ostatecznie na stosowanie obecnego rozwiązania - od osoby: - Ten system jest najmniej trudnym do zaakceptowania przez mieszkańców. 

Działania weryfikacyjne w celu ustalenia ilości osób zamieszkujących lokale trwają, ale jak stwierdzono, jest sporo problemów z jej realizacją: - Chcemy w regulaminie wprowadzić zapis, pozwalający na lepszą kontrolę ilości osób przebywających na posesjach. Są czasem takie sytuacje, że wiemy, że są cztery osoby, zgłoszone są dwie osoby, Straż Miejska przyjeżdża i osoba pod groźbą poświadczania nieprawdy stwierdza iż nadal są dwie osoby. Moglibyśmy iść z tym do organów ścigania, ale ta osoba może powiedzieć, że dwie wykryte są tylko czasowo w tym lokalu i my byśmy musieli postawić patrol i ustalać, czy te osoby opuszczają mieszkanie czy nie - stwierdził wiceprezydent, dodając iż planuje się wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na lepszą weryfikację, ale musi to zyskać akceptację Wojewody. Jak dodał, problemem są też osoby zza granicy, głównie Ukraińcy w liczbie około 1500 - 1600 osób, które w większości nie są zgłoszone w systemie.

W chwili obecnej 25% mieszkańców wciąż nie segreguje odpadów, jednak jak przyznał wiceprezydent, jakość tych odpadów segregowanych i tak pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej. Dlatego Magistrat będzie w tej kwestii planuje także kłaść nacisk na edukację mieszkańców. 

Podczas posiedzenia komisji 16 stycznia za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały zagłosowało 5 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu, a 2 byłe przeciwne. Ostateczna decyzja zapadnie w najbliższą środę.

67 komentarzy

 • Link do komentarza Szmard czwartek, 24 września 2020 12:40 napisane przez Szmard

  Prawda jest taka, że opłaty są złodziejskie w polsce. niemcy mniej płaca niż polacy i jeszcze wala śmieci do polski więc coś jest nie tak - jakie sposoby złodziejskie wyleliśmy urzędnicy https://infomiasto.eu/glupie-sposoby-naliczania-oplat-za-wywoz-smieci-dlaczego-duzo-placimy/ to przecież woła o pomstę i rewizje tych postanowień.

 • Link do komentarza Marek ZYGMUNT niedziela, 26 stycznia 2020 12:08 napisane przez Marek ZYGMUNT

  PODSTAWOWE ZASADY
  umożliwiające przeprowadzenie wstępnej, prawidłowej segregacji odpadów w śmietnikach przy budynkach wielorodzinnych. (dotyczy pierwszego, trzy rocznego okresu przyzwyczajania ludności do segregacji)
  1. Ilość pojemników na poszczególne rodzaje odpadów, musi być wstępne ustalona wg ilości zamieszkałych osób i weryfikowana, co miesiąc przez pierwsze półrocze. Ostatecznie ustalona ilość (pojemność) pojemników powinna być o 1/5 większa niż wynika to z cotygodniowych, średnich potrzeb.
  2. Altany śmietnikowe muszą być zamykane na klucz.
  3. W altanach śmietnikowych ( pod kluczem), powinny się znaleźć wszystkie pojemniki na te odpady, na „czystości” których najbardziej nam zależy (chodzi o prawidłowe posegregowanie- czyli o „czystość odpadów danej frakcji”). chodzi nam przede wszystkim o pojemniki na odpady BIO- brązowe, pojemniki na makulaturę - niebieskie i o pojemniki na tworzywa i metale-żółte.
  4. Poza altanami śmietnikowymi powinny pozostać pojemniki na szkło – zielone i na śmieci pozostałe( zmieszane i zabrudzone) – czyli czarne. Ale uwaga. Wszystkie pojemniki i kontenery pozostające poza altaną muszą być ustawione na utwardzonym, dającym się zamiatać podłożu np. z płytek 50x50 lub z poz-bruk u.
  5. Pojemniki na odpadki BIO koniecznie nie powinny mieć większej pojemności niż 240 litrów.
  6. Pojemniki na makulaturę powinny mieć otwory wlotowe o wielkości pozwalającej wepchnąć kartony szerokości 60 cm i wysokości 20 cm.
  7. Pojemniki na tworzywa sztuczne i metale-żółte powinny mieć ciągle otwarte duże wloty na pełne duże worki (lub otwarte lub podwieszone do dachu altany- pokrywy).
  8. Przy każdej altanie śmietnikowej powinien stać zawsze jeden pojemnik dodatkowy ( awaryjny) w kolorze czerwonym. Pojemnik ten, na co dzień powinien być zamknięty na klucz. Dozorca powinien go otwierać dopiero w chwili, gdy jakaś frakcja odpadów nie będzie się już mieściła w pojemnikach do nich przeznaczonych. Opróżnienie tego dodatkowego, czerwonego pojemnika przez samochód odbierający odpady powinien zawsze, osobiście, dopilnować dozorca budynku.
  WYJAŚNIENIA do w/w ośmiu zasad:
  Ad.1 Co miesięczna weryfikacja jest niezbędna z powodu okresowych zmian w ilości wyrzucanych odpadów. Poza tym półroczny okres weryfikacji powinien obejmować przynajmniej jeden większy okres świąteczny np. Boże Narodzenie.
  Ad.2 Zamykanie na klucz altany jest niezbędne, by nie ułatwiać ludziom nieprzekonanym jeszcze do prawidłowej segregacji „niweczenia pracy” tych, co do prawidłowej segregacji podchodzą z wielkim sercem. Bałaganiarze i osoby bardzo się spieszące, niech lepiej wkładają plastikowe torby ze swoimi śmieciami do pojemników na odpady brudne i zmieszane- czarne, pozostające na zewnątrz altan.
  Ad.3 Schowanie do altany pojemników na odpady BIO, na makulaturę i na tworzywa wraz z metalami jest spowodowane koniecznością zachowania pełnej „ czystości odpadów” w pojemnikach, do których zostały one przeznaczone. Jeżeli komuś z mieszkańców bloku nie chce się prawidłowo segregować swoich śmieci to niech w początkowym okresie w ogóle do altany śmietnikowej nie wchodzi. Uwaga . Jednak w przypadku gdy przy śmietniku ustawiony jest wielki, osiatkowany, żółty kontener o pojemności 7 m3, to z konieczności musi on pozostać na zewnątrz altany.
  Ad.4 Pojemniki na szkło powinny pozostać przed altaną, gdyż bardzo często odwiedzają te pojemniki panowie i panie zbierający butelki. Odwiedzają te pojemniki, by wyciągnąć z nich butelki najbardziej cenne, które następnie sprzedają w punktach skupu. Jeżeli byśmy te pojemniki zamknęli w altanie w/w osoby włamywałyby się ciągle do altan, psując zamki w ich drzwiach. A gdy chodzi o podłoże z poz-bruku pod tymi pojemnikami i kontenerami to jest ono konieczne, by utrzymać na co dzień pod tymi pojemnikami czystość. Zamiatanie pod nimi powinno być realizowane przez dozorców każdorazowo po ich opróżnieniu ( pod pojemnikami na kółkach). Lub przez kierowcę hakowca, jeżeli pojemniki nie mają kółek.
  Ad.5 Wielkość pojemników brązowych BIO powinna być koniecznie ograniczona do 240litrów, gdyż by wyrzucić śmieci – obierki z plastikowej siatki, trzeba jedną ręką podnieść klapę pojemnika (w związku z tym nie może ona być zbyt ciężka dla dzieci i dziadków), a drugą ręką wysypać zręcznie z plastikowej siatki obierki do pojemnika na odpadki BIO. W następnej kolejność tą, zabrudzoną, plastikową siatkę, powinno się wyrzucić do śmieci zmieszanych( na zewnątrz altany ). Idealnie byłoby, gdyby władze miasta postarały się za darmo, dla wszystkich mieszkańców miasta o biodegradowalne torby- siatki. Takie biodegradowalne torby bardzo ułatwiłyby wyrzucanie śmieci BIO, gdyż nie trzeba by już było wykonywać karkołomnych ruchów przy opróżnianiu plastikowej siatki nad pojemnikiem BIO. Myślę, że dostarczanie mieszkańcom, za darmo toreb biodegradowalnych jest realne, jeżeli władze miasta stać już teraz , by za darmo dostarczać niektórym mieszkańcom plastikowe worki na psie odchody ( do koszy z psimi pakietami ).
  Ad.7 Tworzywa sztuczne( butelki PET, zabawki , wiadra i.t.p.) z uwagi na to, że są bardzo lekkie wkładane są w domach do naprawdę bardzo dużych worków. Dlatego pojemniki na te odpady powinny być zawsze szeroko otwarte lub powinny mieć bardzo duże otwory wlotowe.
  Ad.8 Osobista praca Gospodarzy Domów dozorujących czystość w śmietnikach jest w tym punkcie niezbędna gdyż tylko oni, są w stanie w porę zauważyć przepełnianie się któregokolwiek pojemnika. Tylko oni więc, powinni mieć klucze do czerwonego, rezerwowego pojemnika. Tylko oni też wiedzą w jakich dniach i godzinach, przyjedzie samochód – śmieciarka, po daną frakcję odpadów. Są więc jedynymi ludźmi, mogącymi zadbać o właściwe opróżnienie rezerwowego - czerwonego pojemnika.
  Mam świadomość tego, że nie ująłem w w/w ZASADACH wszystkich wymogów i uwag. W związku z tym będę wdzięczny za każdy komentarz mogący pomóc w przeprowadzaniu prawidłowej segregacji „śmieci” przy budynkach wielorodzinnych. Marek ZYGMUNT

 • Link do komentarza kibolo sobota, 25 stycznia 2020 19:47 napisane przez kibolo

  Zamknijcie się wreszcie.Macie co chcieliście.Precz z komuną,niech żyje kapitalizm!!!Kto za komuny słyszał o opłatach za śmieci?Jak to było zrobione?Wliczano w czynsz?Chyba.Na podwórkach stały śmietniki,żadnej segregacji,przyjeżdżał furman wrzucił WSZYSTKO na wóz i wyjazd.Nawet szczurów było mniej.W miastach czysto,nic nie walało się na podwórkach,placach,ulicach,osiedlach,parkach,rowach,lasach. Dzisiaj mamy problem nawet z uschniętą choinką. dzisiaj im więcej się segreguje tym więcej się płaci. Wywalać graty można tylko w wyznaczonych harmonogramem dniach w wyznaczonym miejscu a stary sprzęt AGD trzeba samemu na złomowisko dowieźć.A miało być lepiej.Jak segreguję to powinienem płacić mniej.To tylko bełkot urzędasów,bo kiedy nie będę segregował odpadów to zapłacę tyle samo.A jak ludzie naumieli się segregować to dlaczego wywóz drożeje?Nawet kiedy makulaturę przywieziesz do makulatorowni to każą ci zapłacić!!!służby porządkowe nie dbają o czystość czy nawet o to aby gabarytowe urządzenia znikały z ulicy bo po jedną sztukę się nie opłaca przyjechać.Butelki nie ma gdzie oddać.Dzisiaj nic się nie opłaca.I tak się dzieje z wszystkim bo wszelkie przepisy doprowadzają do absurdu a ty baranie płać.A jeżeli coś tobie nie pasuje to możesz iść do sądu.Zawsze powtarzam.Dobrze to już było,nie powróci więcej.

 • Link do komentarza Stary Hipol sobota, 25 stycznia 2020 17:49 napisane przez Stary Hipol

  Do Hipis: Z tego wynika, że Ty nie jesteś żaden hippies tylko zwykły Pisior.

 • Link do komentarza Hipis sobota, 25 stycznia 2020 13:34 napisane przez Hipis

  Emilio. Takie małe sprostowanie do tego co napisałaś. Do tak dokładnej segregacji śmieci nie zmusza nas żadna władza w Warszawie tylko PSEUDO WŁADZA Z BRUKSELI

 • Link do komentarza Dominika piątek, 24 stycznia 2020 17:05 napisane przez Dominika

  Emia. To twoi idole z PO i PSL podpisali za ich rządów wszelkie niekorzystne unijne ustawy dot. "ochrony środowiska", które pogrąża Polskę i stąd te wydatki. A swoją drogą, to samorządy palcem nie kiwna, by usprawnić odsprzedaż surowców wtórnych, bo to już za wielka filozofia na te prowincjonalne głowy. Dziękuj więc swoim rządom, po których rząd dobrej zmiany musi zamiatac.

 • Link do komentarza Emilia piątek, 24 stycznia 2020 13:01 napisane przez Emilia

  To władza naczelna w Warsow funduje Wam, drodzy obywatele, te wszystkie cuda. To było do przewidzenia przecież.

 • Link do komentarza Przyjaciel czwartek, 23 stycznia 2020 07:21 napisane przez Przyjaciel

  Kochane Babcie i Dziadkowi. Jeżeli w waszych mieszkaniach macie zameldowane wnuki, a oni z Wami nie mieszkają, to nie liczcie ich ( nie wpisujcie ich) do DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH !! A jeżeli już macie ich doliczonych - wpisanych , to jak najszybciej złóżcie nową deklarację korygującą ten fałszywy stan. Wpiszcie w deklaracjach śmieciowych tylko siebie. Czyli jedną osobę a nie dwie! Nie skłamiecie ! Bo do deklaracji śmieciowych wpisuje się osoby rzeczywiście przebywające w Waszym Mieszkaniu A NIE ilość osób zameldowanych. I zróbcie to jak najszybciej. Zaoszczędzicie miesięcznie na swoje lekarstwa 24 złote !

 • Link do komentarza jacek środa, 22 stycznia 2020 17:54 napisane przez jacek

  wystarczy sie wymeldowac. nie musisz miec meldunku.ludzie trzeba kombinowac. jak bedzie kontrola to powiedziez odwiedziny. ile jestesmy wsatnie zaplacic. ktos w spoldzielni sie ocknie powie ze smieci nie sa segregowane bo nie sa i rodzina 4 osobowa zaplaci prawie 200 . bomba. wymeldowac sie masowo i koniec.

 • Link do komentarza hau hau środa, 22 stycznia 2020 15:36 napisane przez hau hau

  kiedy będą wprowadzone podatki od psów

 • Link do komentarza kalkulator poniedziałek, 20 stycznia 2020 09:02 napisane przez kalkulator

  Panie wiceprezydencie Jarosławie Grobelny !
  Dlaczego jak ten wskazany przez pana koszt ogólny za zagospodarowanie , tj. 8 212 000 złotych w roku bieżącym, podzielimy przez 60 000 mieszkańców daje nam wynik 137 złotych na jednego mieszkańca w roku bieżącym czyli ok. 11 zł na jednego mieszkańca w miesiącu ?
  Z tego prostego wyliczenia wynika że wprost przeciwnie, opłaty powinny zostać obniżone z dotychczasowych 14 i 20 złotych ?

 • Link do komentarza Anna niedziela, 19 stycznia 2020 19:33 napisane przez Anna

  A ja chce automaty do butelek plastikowych i puszek piwnych!!!! Od 1 lutego!!! W DE naja i ja chce mieć...

 • Link do komentarza Tomek niedziela, 19 stycznia 2020 18:52 napisane przez Tomek

  To co czytam w sprawie zarobków prezesów pec i urbis to jakaś paranoja.
  Zapytać się z jakiej partii i wszystko jasne.

 • Link do komentarza Rychu niedziela, 19 stycznia 2020 17:34 napisane przez Rychu

  Ja palę śmieci w piecu a co się nie spali wywożę do lasu i jeszcze mam za to płacić .? ..;)

 • Link do komentarza EagleEye niedziela, 19 stycznia 2020 10:34 napisane przez EagleEye

  Dla mnie to nie jest racjonalna podwyżka tylko szukanie pieniędzy pod przykrywką "segregacji odpadów komunalnych" na pustą kasę bo każdy umie liczyć a podwyżka o jedyne 65% nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia. Brak pieniędzy w kasy i tyle. To nie tylko nasz samorząd tak robi gdzie rządzi POKOmuna z przystawkami. Cóż tak wybrano choć przed wyborami "cisza" na ten temat była.Aby była jasność to ze rząd ustawą wprowadził pewne kwestie w segregacji odpadów nie oznacza zaraz maksymalne podwyżki. Przypomnę iz te chore 5 strumieni sortowania narzuca nam "eurokouchoz" swoimi dyrektywami i choćby nie wiem jak Gnieżnieńska POKOmuna wmawiała iz to wina PiSokracji to każdy wie iż Rząd RP został do wprowadzenia tego zobligowany. Bo podejrzewam iz na Sesji RM taki przekaz z ust POKOmuny będzie.

  Nikt nie mówi że nie ma być podwyżek bo wiadomo że jakaś składowa kosztów wzrośnie ale z racji dziury w kasie miasta zamiast łyżki stosuje się chohle. Czekam na obrady na sesji RM.

 • Link do komentarza wkurzony niedziela, 19 stycznia 2020 10:14 napisane przez wkurzony

  Śmieci powinny być odbierane na wagę , ile wyprodukujesz tyle zapłacisz. Za zużycie, wody, prądu, gazu nie płacimy od ilości osób czy powierzchni mieszkania. W sklepie nie płacimy za towar w zależności od ilości osób. U mnie cztery osoby , sortuję i mam tylko pojemniki po 120 l, zmieszanych mam niecałe pół pojemnika, szkła prawie nic , bio najczęściej po pracach ogródkowych i liście miejskie z ulicy, nie kupujemy napojów butelkowanych , sami robimy zaprawy i kompoty. Dlaczego mam płacić za ukraińców, rodziny wielodzietne które korzystają z pełniej gamy ulg i dotacji a najwięcej spożywają i produkują odpadów, czy innych którzy po remontach bez żadnych skrupułów wkładają odpady po remontowe do wszystkich pojemników jak leci ?

  Skoro mogę zrezygnować z bio to tym bardziej chcę jeszcze ulgi za brak szkła - którego nie mam , oraz metalu i papieru. Nie bardzo to rozumiem, ja mam segregować na frakcje typu metal i papier co dla mnie jest oczywiste że to czysty zysk - wystarczy dostarczyć do punktów skupu złomu i makulatury i otrzymać określoną kwotę .

 • Link do komentarza Luk sobota, 18 stycznia 2020 18:28 napisane przez Luk

  Płacę za puste pojemniki których nigdy nie byłem w stanie zapełnić

 • Link do komentarza rezigiusz sobota, 18 stycznia 2020 13:03 napisane przez rezigiusz

  Licząc ze w systemie jest 60 tyś mieszkańców pomnożyć 24 zł ( zakładając iz wszyscy segregują odpady) wychodzi 1 mln 440 tyś zł pomnożone przez 12 miesięcy kalendarzowych równa się 17 mln 280 tyś zł. Zakładając iż koszty to 11 mln zł jak tutaj ktoś pisał,280 tyś zł premia prezia to zostaje jeszcze 6 mln zł. No chyba ze nie umie liczyć to proszę mi to rozjaśnić na co te 6 mln zł pójdzie

 • Link do komentarza Prezes sobota, 18 stycznia 2020 01:04 napisane przez Prezes

  Kolejna podwyżka fundowana przez koalicję SPOKO, a to jeszcze nie koniec tych podwyżek. Tak się dzieje we wszystkich miastach rządzonych przez koalicje platformersko-eseldowskie. Ta władza lekka rączką wydaje pieniądze na głupoty typu informatory miejskie czy króliki, stać ją na to, aby także zapłacić w formie nagród pieniądze strajkującym nauczycielom. Przypomnę tylko, że jedną z pierwszych decyzji "drużyny" Budasza było przyznanie sobie podwyższonych diet. Tak nie robią ludzie, którzy maja na sercu dobro miasta i jego mieszkańców, ale takich zachowań od obecnej władzy się nie doczekamy. Mamy po prostu to co wybraliśmy - ciekawe, kiedy i czy zmądrzejemy ?

 • Link do komentarza wilk sobota, 18 stycznia 2020 00:27 napisane przez wilk

  Cała rada miasta na czele z prezydentem, która głosowała za PODWYŻKAMI ,powinna być PERSONA NON GRATA w naszym pięknym GNIEŹNIE !!! A ludzie powinni całe to towarzystwo powywozić na taczkach,po za granice miasta z dożywotnim zakazem wstępu z solidnym ......kopniakiem tam gdzie kończą się plecy !!! Nie PŁAĆMY podwyżki !!! Co nam wszystkim zrobią,wykażmy trochę obywatelskiego nieposłuszeństwa,wobec tej zgrai post komuszych pociotków !!! NON POSSUMUS dla TARGOWICY !!!

startpoprz.1234nast.koniec

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane