Wydrukuj tę stronę
piątek, 28 sierpnia 2020 10:58

Mniej za śmieci od rodzin wielodzietnych w Gminie Gniezno

 

Od jesieni mieszkańcy Gminy Gniezno, którzy tworzą gospodarstwa domowe w rodzinach wielodzietnych, będą mogli liczyć na ulgi przy odbiorze odpadów.

W miniony czwartek radni Gminy Gniezno podjęli uchwałę, na mocy której od 1 października wprowadzone zostaną ulgi w wysokości 4 złotych od osoby dla rodzin wielodzietnych. Obecnie każdy mieszkaniec musi płacić za odpady 26 złotych miesięcznie. 

Ulga, którą uchwalono w miniony czwartek, obejmuje członków rodzin wielodzietnych zamieszkujących nieruchomość wraz z rodziną wielodzietną i posiadaczy ważnej Karty Dużej Rodziny. Warunkiem jest wypełnianie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz niezaleganie z opłatami za gospodarowanie odpadami. 

Co więcej, na każde piąte i kolejne dziecko z rodziny wielodzietnej otrzymuje można otrzymać zwolnienie w całości. Aby otrzymać ulgę konieczne jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby uzyskać ulgę, należy wypełnić nowy dokument, którego wzór również został przyjęty w trakcie obrad. Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Gniezno. 

3 komentarzy