Wydrukuj tę stronę
środa, 16 września 2020 09:17

Na nic petycje i prośby - parking będzie płatny

 

Mieszkańcy rejonu ul. Konikowo i Pocztowej zdecydowali się zaprotestować przeciwko planom wprowadzenia odpłatności na parkingu przy ich domach. Prezydent i część radnych dała im jednak jednoznaczną odpowiedź.

Pod koniec czerwca informowaliśmy, że wybudowany cztery lata temu parking u zbiegu ul. Konikowo i Pocztowej, będzie płatny. Dawniej nieuporządkowany skwer z chaotycznie stawianymi pojazdami, zamienił się w uporządkowany plac postojowy dla 39 pojazdów. Wówczas też informowano, że będzie on bezpłatny i ogólnodostępny dla mieszkańców. W tym roku jednak pojawiła się informacja (podana przez nasz serwis), że Urząd Miejski planuje jednak wprowadzić odpłatność w tym miejscu - to wzbudziło sprzeciw osób z pobliskich domów wielorodzinnych.

- Decyzja "oszlabanowania" parkingu jest podyktowana przeniesieniem wielu instytucji do budynku po dawnym gimnazjum i ma na celu zwiększenie rotacji aut. Budzi to jednak nasz sprzeciw oraz zastrzeżenia - czytamy w petycji, która została wystosowana na początku sierpnia do Prezydenta Miasta Gniezna oraz radnych. W jej treści mieszkańcy wskazują na szereg czynników, które ich zdaniem spowodują tylko kolejne problemy, jakie już występują, wraz ze wzrostem ruchu samochodowego. Ten zaś ma być większy, bo w dawnym budynku powstało już przedszkole, otwarty zostanie żłobek, ale znaleźć mają swoją siedzibę także: Straż Miejska, monitoring, Strefa Płatnego Parkowania, Rada Osiedla Konikowo oraz część siedziby MOPS. Wraz z nimi pojawiać się będą kolejni petenci, a na miejsce dojeżdżać muszą także pracownicy. - Hasło wiszące na banerach przy inwestycji w roku 2016 brzmiało "Zmieniamy się dla Was". Czy chęć uprzywilejowania Straży Miejskiej oraz Strefy Płatnego Parkowania miejscami postojowymi - a co za tym idzie odebranie ich mieszkańcom tej okolicy spowoduje zmianę na lepsze dla obywatela czy tylko dla wspomnianych instytucji? To mieszkaniec miasta jest tym ogniwem, które czerpać powinno garściami z inwestycji realizowanych z podatków, które opłaca - zawarto w piśmie. Ponadto wskazali w nim na fakt, że samochody wjeżdżające na parking będą powodowały zatory zatrzymując się przed szlabanami. Dodatkowo zaproponowano, by utworzyć też miejsca postojowe w formie zatoczki od strony boiska, gdzie i tak stawiane są pojazdy.

Petycja do władz miasta, które kończy się apelem: - Chcemy mówić, że Nasz Prezydent słucha swoich Mieszkańców i to dla nich i z nimi stanowi wspólnotę Pierwszej Stolicy Polski - Nowoczesngo, słuchającego swoich mieszkańców Gniezna! Wysoka Rado Miasta! Wybrani przez obywateli, z założenia dla obywateli! Nie zapominajcie o ludziach, których reprezentujecie w czasie prac na rzecz Miasta!

W odpowiedzi, którą na początku września br. prezydent Tomasz Budasz skierował do mieszkańców, czytamy m.in.: - Naturalnym skutkiem przeniesienia do przedmiotowego obiektu wszystkich ww. (instytucji - przyp. red.) będzie wzmożony ruch samochodowy w tym rejonie i potrzeba większej rotacji miejsc parkingowych. Sami wspomnieli Państwo w swoim piśmie, zarówno o potrzebie takiej rotacji, jak również o tym, iż obecnie część wymienionych powyżej jednostek nie zapewniała miejsc postojowych swoim klientom w ich dotychczasowych lokalizacjach. Innymi słowy, przeniesienie do nowej lokalizacji miejskich instytucji wymaga przestrzeni do swobodnego, czasowego parkowania i jest bez wątpienia zasadne. Tym bardziej, że miejsca parkingowe w przedmiotowej lokalizacji dedykowane mają być przecież korzystającym z usług tych instytucji mieszkańcom miasta Gniezna. Dlatego zdecydowaliśmy się z jednej strony wprowadzić pobór opłat za postój na wspomnianym parkingu, a z drugiej zapewnić dodatkowe miejsca parkingowe od strony dawnych koszar (ul. Jana III Sobieskiego). 

Dalej prezydent wyjaśnił iż postój na parkingu będzie obowiązywać jedynie w dni robocze w godzinach funkcjonowania ww. jednostek, tj. od 7:00 i nie dłużej niż do 17:00. Dodatkowo pierwsze 30 minut nie będzie wiązało się z żadnymi opłatami. Dodatkowo wprowadzony zostanie abonament umożliwiający parkowanie przez mieszkańców jedynie dwóch domów - ul. Pocztowa 20 i ul. Konikowo 2: - Nieruchomości te powstały bowiem w okresie, gdy nie obowiązywał jeszcze normatyw przeliczeniowy dla nowopowstających budynków, który gwarantuje obecnie miejsca parkingowe w przeliczeniu na lokale mieszkalne znajdujące się w danej nieruchomości - wyjaśnia prezydent w piśmie. Dodano, że abonament nie będzie dotyczył budynku przy ul. Pocztowej 18a, pobudowanego kilka lat temu, gdyż: - (...) dla tej nieruchomości zastosowanie miał już ww. normatyw, zakładający na etapie budowy lokalizację stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki budowlanej (...). Dalej włodarz dodał, że dogodnym miejscem postojowym jest także plac na terenie koszar przy ul. Sobieskiego. 

Tymczasem kilka dni temu odbyło się posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków, działającej przy Radzie Miasta. Na nim to pojawiła się kwestia ww. petycji, ale także przybyli przedstawiciele mieszkańców, którzy prosili o możliwość wykupienia abonamentów także przez osoby zamieszkujące przy ul. Pocztowej 18a. Dodali, że tylko część z nich (w sumie 15 mieszkań) zdecydowała się na dodatkowy wykup miejsca postojowego w budynku, a pozostali korzystali z parkingu przy ul. Konikowo. Mimo to, obecny na posiedzeniu wiceprezydent Michał Powałowski odparł iż mieszkańcy będą mogli parkować bezpłatnie po godzinie 17:00 do 7:00, a dodatkowo istnieje możliwość darmowego parkowania na terenie dawnych koszar, gdzie ma prowadzić przejście od strony przedszkola przy ul. Pocztowej. Ponadto wskazał na miejsca postojowe, które mają się pojawić po wybudowaniu centrum przesiadkowego obok dworca kolejowego. Mieszkańców jednak takie informacje nie zadowoliły.

Ostatecznie radni obecni na komisji (Jan Budzyński, Tadeusz Purol i Andrzej Wdzięczny) odrzucili złożoną petycję.

 

14 komentarzy