piątek, 19 marca 2021 14:19

Radni chcą odwołania dyrektora szpitala - ten odpiera zarzuty

 

Radni powiatowi kilku klubów zdecydowali się podpisać pod apelem, który skierowany jest do marszałka Marka Woźniaka w sprawie odwołania dyrektora Marka Czaplickiego.

W piątkowe wczesne popołudnie przedstawiono apel przewodniczących klubów Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, który skierowany jest do przewodniczącego Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie odwołania dyrektora szpitala "Dziekanka" Marka Czaplickiego. Pod pismem tym podpisali się przedstawiciele klubu PSL, PO, SLD Lewica Razem oraz radni niezrzeszeni, zasiadający w radzie.

W treści apelu zawarli pięć punktów, którymi argumentują treść swojego apelu. Wśród nich są m.in. zarzuty o zmianę decyzji w sprawie cesji części kontraktu z NFZ między szpitalem wojewódzkim a szpitalem powiatowym, uniemożliwianie dyrekcji Szpitala Pomnik Chrztu Polski podjęcie rozmów z personelem oddziałów neurologicznego i leczenia udarów. Ponadto, jak zawarto w apelu: - Dyrektor Marek Czaplicki preferuje Szpital Powiatowy we Wrześni poprzez organizowanie spotkań i nakłanianie kadry pracującej na oddziale neurologicznym i leczenia udarów w Gnieźnie do podpisywania umów i porozumień z wrzesińskim szpitalem, w sprawie podjęcia tam zatrudnienia. Dalej pojawiły się zarzuty o brak współpracy z radą społeczną "Dziekanki" oraz wypowiedzenie umowy na prowadzenie szpitali bez poinformowania Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. - Owszem, brak jest podstawy prawnej zobowiązującej dyrektora szpitala do informowania innego podmiotu o planowanych bądź podjętych działaniach, jednakże z uwagi na dobro i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców przyzwoitym byłoby przekazanie takiej informacji - napisano w apelu. 

Do sprawy odniósł się dyrektor placówki, Marek Czaplicki, choć nie wypowiadał się on na temat treści samego apelu. Stwierdził, że w sprawie oddania kontraktu pod konkurs szpital postępuje przejrzyście i nie ma nic do ukrycia: - Od początku kiedy wypowiedzieliśmy umowę sieciową, następnego dnia zwrócił się do mnie pan Hupało prezes dyrektora szpitala we Wrześni, czy mogę zorganizować spotkanie z pracownikami. Wystąpiłem do pracowników, czy taka zgoda jest, wyrazili taką zgodę na spotkanie i w związku z powyższym zorganizowaliśmy właściwie dwa spotkania. Na nim zapowiedziałem, że jeśli będzie jakakolwiek prośba z innego podmiotu, ja takie spotkanie zorganizuję - stwierdził dodając, że ze strony szpitala w Gnieźnie takiej prośby nie było. Mimo to, jak czytaliśmy w apelu przewodniczących klubów, Szpital Pomnik Chrztu Polski zarzuca iż uniemożliwiano mu organizację tego spotkania: - Ja się w pewnym momencie dowiedziałem się iż takie spotkanie z pracownikami się odbywa, to było bodajże w czwartek. Zadzwoniłem do dyrektora Sieńczewskiego i powiedziałem, że jak najbardziej zapraszam, ja takie spotkanie zorganizuję, nie widzę w tym żadnego problemu. Naszą sytuacją najważniejszą było to, by zapewnić pracownikom pracę - stwierdził Marek Czaplicki. Dodał też, że z wrzesińskiego szpitala otrzymał deklarację, że jest w stanie przejąć cały personel - od lekarzy po salowe w sumie 60 osób: - Ze strony Szpitala Pomnik Chrztu Polski nie było żadnego kontaktu.

Odnosząc się do sprawy braku konsultacji z radą społeczną szpitala, dyrektor "Dziekanki" stwierdził: - O tym, że umowa będzie wypowiedziana, radni powiatowi wiedzieli od samego początku ze względu na to, że my podczas rozmów z powiatem mówiliśmy i odpowiadaliśmy na pytania, co będzie jeśli cesja nie dojdzie do skutku. W takiej sytuacji mówiliśmy, że oddamy świadczenia pod konkurs. Zdziwienie mnie bierze w kontekście stwierdzenia, że nikt nie wiedział iż coś takiego ma nastąpić. Co do rady społecznej - była ona planowana, ale ze względu na to iż rada powiatu się nie wypowiedziała, została przełożona, a później była decyzja rady powiatu iż nie będzie cesji, więc podjęliśmy decyzję dotyczącą wypowiedzenia umowy - mówił Marek Czaplicki. Czy "Dziekanka" nie dokonać cesji bezwarunkowo na rzecz szpitala powiatowego, nie otrzymując nic w zamian i pozwalając na zachowanie świadczeń zdrowotnych na terenie Gniezna, gdzie funkcjonowało to od przeszło 70 lat? - Zaoferowaliśmy tę cesję tylko i wyłącznie powiatowi gnieźnieńskiemu. Nie było żadnej rozmowy z innym powiatem. Chcieliśmy, by to zostało w miejscu w takiej, a nie innej formule. Niestety radni podjęli taką, a nie inną decyzję - mówił dyrektor wojewódzkiego szpitala, wskazując iż ZOL psychiatryczny był od samego początku elementem "zamiany". Jak dodał: - To jest szpital wojewódzki i właścicielem jest Marszałek Województwa. Można stwierdzić, że dlaczego miałby forować powiat gnieźnieński, a nie inny powiat, na przykład obornicki, który może również z chęcią przejąłby takie oddziały. Dla nas sytuacją jasną było, żeby nie było zarzutów z jednej lub drugiej strony, tylko transakcja wymienna, że my coś dajemy, ale zyskujemy coś w zamian - mówił Marek Czaplicki. Jak przyznał dyrektor, na tej zamianie nikt by nie tracił, tylko wszyscy by zyskali - wspomniał iż w sprawie ZOL osiągnięto porozumienie, które - ku jego zdziwieniu - odrzucono.

Sygnatariusze apelu o odwołanie dyrektora Marka Czaplickiego nie wiedzą, jaka będzie reakcja marszałka Marka Woźniaka. Przyznają jednak, że oczekują na jakiś krok z jego strony. Nadmieńmy także, że zgodnie z wyrokiem Najwyższego Sądu Administracyjnego z 24 października 2018 roku, wybór obecnego dyrektora na jego stanowisko nastąpiło z naruszeniem prawa (zobacz więcej: Konkurs na dyrektora "Dziekanki" z wątpliwościami)

Obecnie szpital zatrudnia ponad 800 osób na umowach o pracę i kontraktach. W ubiegłym roku miał on 2,5 mln złotych straty, a w 2019 roku - ponad 4 mln złotych straty. Ma także zaciągnięty kredyt na kwotę 5 mln złotych, który jest na bieżąco spłacany.

 


Apel Przewodniczących Klubów Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych „Dziekanka” Pana Marka Czaplickiego


Radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, mając na uwadze dotychczasowe działania dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, zwracają się z apelem o odwołanie z funkcji dyrektora w/w placówki Pana Marka Czaplickiego.

Swoją prośbę argumentujemy następującymi faktami:

 1. Zmiana decyzji w sprawie cesji części kontraktu z NFZ pomiędzy szpitalem wojewódzkim a szpitalem powiatowym. Pierwotnie cesja miała nastąpić w wyniku zamiany zakresów prowadzonych między szpitalami, tj. oddział neurologiczny i leczenia udarów w zamian za zakład opiekuńczo-leczniczy (somatyczny) działający w strukturach Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Ostateczna decyzja dotyczyła Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie przy ul. Orzeszkowej. Dyrekcja wojewódzkiego szpitala wprowadziła kolejny podmiot, wbrew wcześniejszym ustaleniom.
 2. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” Pan Marek Czaplicki uniemożliwiał dyrekcji Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie podjęcie rozmów z personelem oddziałów neurologicznego i leczenia udarów w związku z ewentualnym przejęciem w/w zakresów. Cały zespół obsługujący kontrakt neurologiczny oraz leczenia udarów ma zapewnione zatrudnienie w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, pomimo braku współpracy w tym zakresie z dyrektorem Markiem Czaplickim.
 3. Dyrektor Marek Czaplicki preferuje Szpital Powiatowy we Wrześni poprzez organizowanie spotkań i nakłanianie kadry pracującej na oddziale neurologicznym i leczenia udarów w Gnieźnie do podpisywania umów i porozumień z wrzesińskim szpitalem, w sprawie podjęcia tam zatrudnienia.
 4. Pominięcie opinii Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, statutowego organu doradczego dyrekcji szpitala, w zakresie ograniczenia działalności o rodzaj świadczeń neurologicznych i leczenia udarów. W konsekwencji tego czterech członków Rady Społecznej w/w szpitala złożyło rezygnację.
 5. Pomimo trwających blisko rok rozmów w zakresie cesji części umowy pomiędzy podmiotami, dyrektor Marek Czaplicki nie poinformował Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego o wypowiedzeniu umowy na prowadzenie oddziałów: neurologicznego i leczenia udarów. W związku z czym, NFZ w Poznaniu ogłosił postępowanie konkursowe na przedmiotowe świadczenia. Owszem, brak jest podstawy prawnej zobowiązującej dyrektora szpitala do informowania innego podmiotu o planowanych bądź podjętych działaniach, jednakże z uwagi na dobro i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców przyzwoitym byłoby przekazanie takiej informacji.

Mając na uwadze powyższe argumenty, zwracamy się do Pana Marszałka o podjęcie zdecydowanych działań podmiotu tworzącego.

Jerzy Berlik – Przewodniczący Klubu PSL

Radosław Sobkowiak – Przewodniczący Klubu PO

Robert Andrzejewski – Przewodniczący Klubu SLD Lewica Razem

Marek Gotowała – przedstawiciel Radnych Niezrzeszonych

24 komentarzy

 • Link do komentarza YYYYYYYYYY środa, 24 marca 2021 07:36 napisane przez YYYYYYYYYY

  do u,
  tak, dotyczący rozbudowy raport NIK z 2014 nie pozostawił suchej nitki na zarządzie powiatu w 2010 i 2014 - (starostowie Ostrowski, Pilak) i na dyrekcjach Pilarczyk do 2011 , Frąckowiak, Hen do 2014 ,

  a teraz - należy pytać tych co obecnie rządzą - dlaczego od 2018 roku nie działali zgodnie z planami zgodnie z którymi budynek D miał być oddany w 2020 a p.Gruszczyński jeszcze niedawno snuł opowieści o gorącej platformie ( który to projekt również oceniła NIK)
  a co do głównego tematu obecnej awantury - pytanie jest jedno dlaczego mając rok czasu (tak POwiedział Gruszczyński) i 50 mln pożyczki (pod zastaw POszedł kontrakt z NFZ) NIE przeprowadzono cesji ???

 • Link do komentarza Koryfeusz wtorek, 23 marca 2021 21:20 napisane przez Koryfeusz

  u, Ty to pewnie ten sam co Wyborca, tylko inny nick. Budowa została wstrzymana, bo komuś to było potrzebne, żeby pozbyć się Pilarczyka. Ja nadal uważam, że chodziło o zmianę na stołu szefa ZOZ-u i dlatego załatwiono odebranie dotacji na rozbudowę szpitala, a raport to był chyba celowo napisany, aby to uwiarygodnić.

 • Link do komentarza u poniedziałek, 22 marca 2021 18:39 napisane przez u

  Koryfeusz, poczytaj dostępne informacje w raportach NIK. Budowa została źle wykonana i dlatego została wstrzymana. Typowy indolent.

 • Link do komentarza salowa poniedziałek, 22 marca 2021 16:40 napisane przez salowa

  Ad. Wyborca z niedzieli - z Ciebie taki wyborca, jak ci, co obecnie zarządzają gnieźnieńską służbą zdrowia. Dyrektor Pilarczyk jest lekarzem, a od budowy miał specjalistów, którzy zgodnie z przepisami wygrali konkurs na wszelkie stanowiska, w tym także na nadzór. I nie stwierdzono ani jednego złamania prawa przez tego dyrektora. Więc milcz, jak nie znasz się na prawie, przepisach i stanie faktycznym. A w gnieźnieńskim szpitalu przydałaby się całkowita wymiana ekipy zarządzającej, to może wreszcie zapanował by jako taki ład.

 • Link do komentarza Koryfeusz poniedziałek, 22 marca 2021 12:37 napisane przez Koryfeusz

  Wyborca, stan tego szkieletu budynku był jaki był ponieważ wstrzymano dotacje na budowę szpitala. A kto wstrzymał te dotacje i dlaczego? No przypomnij sobie. Gdyby nie zabrano tych pieniędzy to budowa już dawno by została zakończona.

 • Link do komentarza teżwyborca poniedziałek, 22 marca 2021 10:32 napisane przez teżwyborca

  do wyborca

  Taaaak, Pis zapewnił lekarzy chirurgów, którzy pracowali bez załączników i o dziwo byli w pracy ( sprawdź teraz sobie chirurgię) Pisowscy dyrektorzy (którzy o kolejne dziwo nie należeli do Pisu a ich rodziny nie miały stanowisk w urzędach) pomnożył trzykrotnie majątek szpitala, Pis doprowadził ruinę z czasów 2010 - 2015 - zwana koloseum do naprawy i rozbudowy,
  Pis w budżecie na 2109 miał około 12 mln nadwyżki i to PO z koalicjantami NIE zgodziło się przeznaczyć tego na szpital, to nie Pis a następcy wzięli 50 mln pożyczki i zadłużyli szpital na 70 mln - i NIE SKOŃCZYLI rozbudowy -
  a twoje argumenty są politycznym zaklinaniem rzeczywistości
  to nie Pis - a twoi idole właśnie odstawiają szopkę konkursową ( mimo żałosnych prób zwalania również tego na Pis) sugerując mieszkańcom ze w czasie konkursów coś trzeba załatwić - każdy sądzi po sobie.

 • Link do komentarza mieszkaniec niedziela, 21 marca 2021 18:32 napisane przez mieszkaniec

  Wiecie co, telenoweli odcinek następny.... kto w końcu zrobi z tym porządek? Może Sz.P. Woźniak w końcu zerknie co się tu dzieje ?!

 • Link do komentarza Wyborca niedziela, 21 marca 2021 09:51 napisane przez Wyborca

  @koryfeusz naprawdę nie pamiętasz czy udajesz do jakiego stanu inwestycje budowy szpitala do powadził dyrektor Pilarczyk. Wystarczy pooglądać zdjęcia w mediach.
  @ kontrakt szpitalny żona radnego Gotowały za czasów PO dostała pracę w starostwie a co do zdolności zarządczych PiS najpierw na oddział chirurgii ściągnął firmę prywatna droższą od naszych lekarzy a potem nie zostawił w budżecie ani złotówki na budowę szpitala co Rio nawet stwierdziło.

 • Link do komentarza wilk sobota, 20 marca 2021 13:16 napisane przez wilk

  Te rady społeczne tak jak rady osiedlowe,rozgonić to tawarzycho wzajemnej adoracji i przepędzić jak najdalej od ludzi,Teraz wszyscy się obudzili,a co robili wcześniej pytam się na czele z tym prezydencikiem,wspierającym tzw. osoby z macicami ????

 • Link do komentarza kontrakt szpitalny sobota, 20 marca 2021 12:00 napisane przez kontrakt szpitalny

  Jak był interes w tle (przychód i grunty po ZOLu) - to towarzystwo koalicyjno-zarządząjące nawzajem się wspierało i nie przeszkadzały wtedy radnym stare "nieprawidłowości" konkursowe ( nawiasem mówiąc konkursy w szpitalu miejskim "na pana M. H." były i są nadal prawidłowe???). Poza tym wszyscy (poza wspierającym radnym Gotowałą - są z koalicji Mądrze i Gospodarnie Zarządzającej Tym Powiatem. Tylko im się chyba organy (założycielskie) pomyliły albo świadomość własnej decydenckiej POtęgi rozum przyćmiła.
  Natomiast poziom wiedzy tych szefów szpitali, radnych - w tym lekarzy, licznych dyrektorek wydziału zdrowia, znajomość zasad kontraktowania oddziałów w sieci i poza nią, warunki utrzymania zakresów umów szpitali poza siecią i na poszczególnych stopniach zabezpieczenia w sieci jest porażający. Jednak najgorsze jest to, że ci ludzie za pośrednictwem życzliwych im mediów informują mieszkańców, ze w trakcie trwania konkursu należy i trzeba coś załatwiać (!!!) politycznie i "układowo" i próbują rozliczać nie za błędne decyzje i nieudolność zarządczą a za brak załatwiania czegoś w trakcie konkursu NFZ który jest konkursem na zamówienie publiczne usługi medycznej i jako taki powinien być krystaliczny!!

 • Link do komentarza Mieszkanka sobota, 20 marca 2021 09:23 napisane przez Mieszkanka

  Ciekawe jest uzasadnienie Naczelnego Sądu w Warszawie - kto kogo jak wybierał w "konkursie" na Dyrektora szpitala Dziekanka

  II OSK 1243/18 - treść

 • Link do komentarza radny w swoim domu sobota, 20 marca 2021 07:55 napisane przez radny w swoim domu

  Jak chcą niech to przegłosują - maja większość w tej sprawie!!!
  tylko nie ta rada - ale to drobiazg.
  Nasi gnieźnieńscy radni cały czas myślą, że są w Izbie Lordów.

 • Link do komentarza Do mediów ogólnopolskich sobota, 20 marca 2021 05:42 napisane przez Do mediów ogólnopolskich

  Tej sprawy "konkursu" i zatrudnienia Czaplickiego nie można tak dłużej pozostawić !!!!!!

 • Link do komentarza Koryfeusz piątek, 19 marca 2021 22:33 napisane przez Koryfeusz

  Mi się wydaje, że to Platforma nadal coś kombinuje z naszą lokalną służbą zdrowia. Zresztą można odnieść wrażenie, że nie pierwszy raz. Pamiętacie jak zaczęto budować nowy budynek szpitala? W pewnym momencie wstrzymano dotacje na tę budowę i ówczesne władze powiatowe zwolniły Pilarczyka. Moim zdaniem to było celowe działanie. Uważam, że pewien pan załatwił wstrzymanie dotacji po to, aby można było zwolnić Pilarczyka i zatrudnić na jego miejsce kogoś innego. No ale to moje zdanie i każdy może mieć swój własny pogląd na tę sprawę.

 • Link do komentarza mieszkaniec realista piątek, 19 marca 2021 22:02 napisane przez mieszkaniec realista

  Z artykułu dowiadujemy się, że ktoś wnioskuje o zwolnienie dyrektora bo wiedział już dwa lata temu , ze dyrektor został wybrany "niezgodnie z prawem". Ale ten ktoś nie poinformował o tym prokuratury wiedząc , że Dyrektor "złamał polskie prawo" . A taki jest obowiązek każdego obywatela. To teraz tymi wnioskującymi o zwolnienie Dyrektora powinien się zainteresować prokurator ! Poza tym, jeżeli Dyrektor Czaplicki w ciągu roku zmniejszył zadłużenie szpitala Dziekanka aż o 1,5 mln złotych To myślicie , że tak dobrego menedżera Marszałek województwa wam zwolni ? Marzyciele !!!!

 • Link do komentarza Robert piątek, 19 marca 2021 21:40 napisane przez Robert

  Hola hola, jest jedna wysoko postawiona na dziekance kierowniczka która jest jednocześnie radną powiatową ulubienicą owoca notabene, jeżeli ma honor albo rezygnuje z pracy u tego całego czaplickiego - świadomie z małej litery - albo zrzeka się mandatu.

 • Link do komentarza Mieszkaniec piątek, 19 marca 2021 21:16 napisane przez Mieszkaniec

  Zatrudnione ponad 800 osób. Warto dodać. Osób z doświadczeniem, wiedzą i poszukiwanych w całym kraju. Czy stać nas aby ich stracić. Już dzisiaj musimy się leczyć w innych miastach. To skandal mając tyle szpitali.

 • Link do komentarza mieszkaniec realista piątek, 19 marca 2021 17:53 napisane przez mieszkaniec realista

  Z artykułu dowiadujemy się, że ktoś wnioskuje o zwolnienie dyrektora bo wiedział już dwa lata temu , ze dyrektor został wybrany "niezgodnie z prawem". Ale ten ktoś nie poinformował o tym prokuratury wiedząc , że ktoś złamał polskie prawo . To tymi wnioskującymi o zwolnienie Dyrektora powinien się zainteresować prokurator. Poza tym jeżeli Dyrektor Czaplicki w ciągu roku zmniejszył zadłużenie szpitala Dziekanka aż o 1,5 mln złotych To myślicie , ze tak dobrego menedżera Marszałek województwa wam zwolni ??? Marzyciele !!!!

 • Link do komentarza pobudka piątek, 19 marca 2021 17:35 napisane przez pobudka

  POBUDKA !!!!

  a ja mogę chcieć odwołania radnych , starosty , dyrekcji szpitala pomnik ?????

 • Link do komentarza pacjent piątek, 19 marca 2021 17:02 napisane przez pacjent

  To znaczy - dyrektor Czaplicki w świetle prawa ( wyrok NSA) nie powinien w ogóle kierować Dziekanką. A kieruje. I widzimy, jak to wszystko wygląda. Dziekanka zadłużona po uszy, a on jeszcze proponuje "transakcję wymienną". To jest coś niespotykanego w cywilizowanym świecie. Dopuścić do ruiny finansowej oddziały i kupczyć nimi za cenę łaski , że zostaną one w Gnieźnie. Panie Czaplicki, pan chyba naprawdę jest nie z tej planety. Powiat gnieźnieński ma blisko 150 tysięcy mieszkańców, a Pan mówi, ze jak niczego za te podupadłe oddziały nie dostanie, no to może te placówki otworzą się we Wrześni, której powiat liczy dokładnie połowę mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego albo w powiecie obornickim, który ma jeszcze mniej ludności. Pan sobie kpi z gnieźnian? Jeżeli system organizowania służby zdrowia w zakresie organizowania konkursów w tak potrzebnych specjalnościach jest zły, to należy go zmienić, a nie kupczyć ludźmi, jakimiś układami, a przede wszystkim zdrowiem i życiem pacjentów.

startpoprz.12nast.koniec

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane