piątek, 23 kwietnia 2021 08:10

Upamiętnili 81. rocznicę śmierci ostatniego przedwojennego komendanta

 
Upamiętnili 81. rocznicę śmierci ostatniego przedwojennego komendanta źródło: KPP Gniezno

W miniony czwartek przypadała 81. rocznica śmierci ostatniego, przed wybuchem II wojny światowej, kierownika Komisariatu Policji w Gnieźnie kom. Józefa Wróblewskiego.

Z tej okazji Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki wspólnie ze swoim zastępcą podinsp. Robertem Reckim złożyli kwiaty i zapalili znicz przed tablicą poświęconą jego pamięci. Została ona odsłonięta w 2019 roku, upamiętniając w ten sposób 100-lecie polskiej Policji i tym samym jego postać przypomina o ofierze, jaką złożyli funkcjonariusze tej formacji w trakcie ostatniej wojny.

Kom. Józef Wróblewski, jako pełniący funkcję kierownika komisariatu Policji Państwowej w ówczesnym Gnieźnie (mieszczącej się wówczas przy ul. Dąbrówki 13), został zmobilizowany w szeregi Wojska Polskiego w przededniu wojny - tak samo jak szereg innych ówczesnych funkcjonariuszy z tutejszej komendy. W trakcie obrony wrześniowej znalazł się we wschodniej części kraju, gdzie trafił pod okupację sowiecką. Będąc w niewoli trafił do obozu w Ostaszkowie.

Na podstawie decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii ZSRS, podjętej (na wniosek Berii) 5 marca 1940 roku, pod którą podpisał się Stalin, Woroszyłow, Mołotow, Mikojan i Kaganowicz, rozpoczęły się masowe egzekucje polskich oficerów przetrzymywanych w niewoli. Wśród nich byli gnieźnieńscy policjanci, a 22 kwietnia 1940 roku w Twerze rozstrzelany został kom. Jóżef Wróblewski. 

Dwa lata temu, podczas odsłaniania tablicy, co nastąpiło w 2019 roku o ostatnim przedwojennym komendancie insp. Przemysław Kozanecki powiedział: Komisarz Józef Wróblewski swoim życiem i niestety tragiczną śmiercią wskazał na wartości najwyższe, na ideały dla których poświęcił życie. Nie zdjął munduru w momencie zagrożenia życia i dlatego stał się nieoficjalnie patronem gnieźnieńskich policjantów.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane