wtorek, 18 maja 2021 09:27

Gnieźnieński Klub Seniora wraca z nowymi projektami

  UM
Gnieźnieński Klub Seniora wraca z nowymi projektami źródło: UM

Gnieźnieński Klub Seniora wrócił do działania, po przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią. Seniorzy korzystają z ciekawych zajęć, mają okazję i miejsce do spotkań. Klub szykuje się również do kolejnego etapu remontu i realizacji projektu finansowanego przez fundację Santander wspólnie ze stowarzyszeniem Wielkopolanie.

Tego lata zostanie zrealizowany drugi etapu rewitalizacji siedziby Gnieźnieńskiego Klubu Seniora, działającego przy ul. Sportowej na os. Tysiąclecia. Uporządkowany zostanie wygląd elewacji wraz z dociepleniem tylnej ściany budynku; wykonane zostanie nowe wejście do budynku oraz docieplenie dachu; wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa z likwidacją luksferów. Na terenie przy Klubie zostaną także wykonane studnie chłonne. Urząd Miejski dokonał otwarcia ofert złożonych w toku postępowania przetargowego i wkrótce podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Zakończenie prac jest przewidywane na koniec sierpnia 2021 roku.

Grant na realizację projektu „Zielony Fyrtel Seniora”

Stowarzyszenie Wielkopolanie - partner projektu Gnieźnieński Klub Seniora, pozyskało środki na realizację projektu pt. „Zielony Fyrtel Seniora”. Środki w wysokości 8 tys zł zostały przyznane przez Fundację SANTANDER w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”.  Zostaną one przeznaczone na zakup architektury ogrodowej: ławek, stołów i drewnianych donic oraz zieleni do nasadzeń. „Zielony Fyrtel Seniora” ma być ważnym miejscem integracji, kontaktu z naturą i relaksacji.  Zagospodarowanie części zaplecza w zrewitalizowanym ogrodzie za siedzibą GKS pozwoli organizować tam zajęcia, aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni oraz proekologicznie edukować seniorów.  Prace zostaną zrealizowane do końca sierpnia 2021 roku.

GKS wraca po pandemicznej przerwie

GKS po kilkumiesięcznej przerwie wraca do regularnych działań, oczywiście nadal w zachowaniu ograniczeń związanych z panującą pandemią.

Osoby po 60. roku życia często pozbawione są możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu z różnych powodów – najczęściej przez wykluczenie ekonomiczne, społeczne oraz zdrowotne. Wychodząc naprzeciw wspomnianym przeciwnościom Miasto Gniezno realizuje trzyletni projekt (2020-2023) Gnieźnieński Klub Seniora, dofinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego.

Uczestniczy w nim rocznie siedemdziesięciu seniorów z terenu województwa wielkopolskiego. Plan zajęć obejmuje między innymi warsztaty: plastyczne, teatralne, muzyczne. Seniorzy biorą udział w zajęciach skierowanych na edukację i profilaktykę prozdrowotną - nordic walking, relaksacji oraz w spotkaniach z dietetykiem.

Gnieźnieński Klub Seniora jest czynny pięć dni w tygodniu, od poniedziałku  do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. Jego uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 60 lat, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub oświadczeniem o niesamodzielności. 

W wakacje wystartuje rekrutacja do kolejnego turnusu GKS, który będzie trwać od października bieżącego roku.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane