Wydrukuj tę stronę
wtorek, 25 maja 2021 11:00

Korki na ul. Słonecznej - jeszcze kilka miesięcy

 

Szczególnie w godzinach szczytu i zmian w zakładach pracy widoczne są utrudnienia, jakie występują w rejonie skrzyżowania ul. Pod Trzema Mostami i Słonecznej.

O sprawie już nie raz informowali nas zmotoryzowani, którzy poruszają się na odcinku z ul. Słonecznej w kierunku ul. Kolejowej oraz "na drugą stronę" pod wiaduktem przez ul. Pod Trzema Mostami. Jak zwracają uwagę, czas wyświetlania zielonego sygnalizatora, umożliwiającego wyjazd z ul. Słonecznej w niektórych porach dnia, jest bardzo krótki i umożliwia na przejazd jedynie kilku pojazdom. Jednocześnie auta jadące od strony al. Reymonta w stronę ul. Osiniec mają znacznie więcej czasu na przejazd.

W związku z powyższym, jak już sygnalizowano, szczególnie w czasie, kiedy kończy się zmiana w zakładach pracy w rejonie ul. Słonecznej oraz godzinach szczytu tj. około 13:00 - 16:00 na wyjeździe z tej ulicy tworzą się korki, sięgające niekiedy bramy wyjazdowej z fabryki baterii. 

W sprawie zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego, który jest zarządcą sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu z pytaniem o możliwą zmianę programu w niektórych godzinach jej funkcjonowania. 

Jak nam przekazano z Magistratu, program działania sygnalizacji został zmieniony wkrótce po zamknięciu wiaduktu nad torami w ciągu ul. Warszawskiej: - Znaczne zwiększenie natężenie ruchu pojazdów spowodowało tworzenie się zatorów na ul. Pod Trzema Mostami i wszystkich ulicach dojazdowych. W celu usprawnienia i poprawienia płynności ruchu zdecydowano się na zmianę programu sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Został wydłużony czas zielonego światła dla pojazdów poruszających się po ulicy Pod Trzema Mostami. Wypracowane rozwiązanie zlikwidowało zatory i umożliwiło bezproblemową komunikację południowej części miasta z centrum - otrzymaliśmy w odpowiedzi i jak dalej dodano, obecne rozwiązanie jest "tymczasowe i wprowadzone na czas rozbudowy drogi wojewódzkiej".

Oznacza to więc, że na ewentualne zmiany w programie sygnalizacji nie ma co liczyć do momentu ponownego otwarcia wiaduktu nad torami - ma to nastąpić we wrześniu br. Do tego czasu mniej cierpliwym zmotoryzowanym pozostaje zalecać korzystanie z (czasem dłuższego, ale szybszego) przejazdu przez ul. Osiniec i ul. Pod Trzema Mostami z pominięciem ul. Słonecznej.

9 komentarzy