piątek, 04 czerwca 2021 07:52

Otwarcie Klubu Dziecięcego w Żydowie

  mnopr

Klub Dziecięcy „Kolorowy Domek” w Żydowie, który funkcjonuje od listopada ubiegłego roku, dopiero 2 czerwca 2021 roku doczekał się uroczystego otwarcia placówki. 

Wszystko oczywiście z powodu ograniczeń, jakie obowiązywały w poprzednich miesiącach, ale obecnie placówka może już działać w pełnym zakresie i można było ją oficjalnie uruchomić. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu lokalnego oraz wojewódzkiego, a także dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Czerniejewo i mieszkańcy Żydowa.

Zaproszeni goście złożyli gratulacje na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Kierownika Klubu – Anny Maciejewskiej. Kierownik Klubu odczytała obecnym list gratulacyjny Wojewody Wielkopolskiego. Proboszcz miejscowej parafii dokonał poświecenia obiektu. Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną w wykonaniu dzieci uczęszczających do klubu.

Utworzenie kolejnej jednostki sprawującej opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 było możliwe dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz wkładu własnego gminy. Z Resortowego Programu MALUCH+ na budowę klubu Gmina Czerniejewo otrzymała dotację w wysokości 750.000 zł, natomiast z Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020; Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wykluczonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi dofinansowanie w wysokości 1.111.971,88 zł przeznaczone m.in. na wyposażenie klubu i placu zabaw oraz częściowe bieżące funkcjonowanie placówki.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane