poniedziałek, 04 października 2021 12:23

Państwowa Szkoła Wyższa zainaugurowała nowy rok akademicki

 

Społeczność akademicka Państwowej Szkoły Wyższej rozpoczęła kolejny rok nauki - będzie on pełen zmian i wyzwań, które mają za zadanie podnieść prestiż uczelni.

Uroczystości inaugurujące rok akademicki 2021/2022 odbyły się w auli Centrum Edukacyjno-Formacyjnego. Dawniejsza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa od sierpnia br. została przemianowana na Państwową Szkołę Wyższą, nadal noszącą imię Hipolita Cegielskiego. Jak przekazano podczas inauguracji, docelowo uczelnia ma zyskać tytuł akademii.

- Jest to wyższy etap naszej uczelni, z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przeszliśmy przez Państwową Szkołę Wyższą, będziemy mieli w Gnieźnie Akademię - mówił prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński, rektor uczelni, dodając iż planowane jest dalsze rozszerzanie oferty naukowej o kolejne studia: położnictwo na poziomie pierwszego stopnia oraz pielęgniarstwo na poziomie drugiego stopnia. - Aby móc kształcić studentów na kierunkach medycznych, na najwyższym poziomie, 24 września br. otworzyliśmy w murach campusu przy ul. Wrzesińskiej Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Uczelnia na ten cel pozyskała środki unijne, a wartość projektu wyniosła 2,5 mln złotych. Kwotę tę przeznaczyliśmy na symulatory medyczne pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków - mówił. Dodał iż uczelnia po raz kolejny otrzymała 1 mln złotych za dobre wyniki prowadzonych studiów oraz zerowy poziom bezrobocia u studentów kończących naukę. Wkrótce też uczelnia podpisze akt notarialny, przejmując budynek kasyna oraz sali gimnastycznej na terenie koszar przy ul. Wrzesińskiej. 

Następnie rektor zwrócił się do zgromadzonych studentów: - Gratuluję wam wyboru uczelni, życzę samych sukcesów, wytrwałości, abyście nie poddawali się przy pierwszych niepowodzeniach. Może być chwilami trudno, ale życzę wam determinacji, którą możecie przezwyciężyć chwile słabości. Pamiętajcie też, że życie studencie to nie tylko nauka - mówił, zachęcając do angażowania się w działalność uczelni. 

Po przemówieniu rektora, nastąpiła uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku akademickiego na sztandar uczelni. Tuż po tym nastąpiło wręczenie dyplomu pierwszej absolwentce studiującej w ramach Porozumienia o Współpracy między Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Pawła Tyczyny w Humaniu, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. H. Cegielskiego w Gnieźnie. Po listach gratulacyjnych i przemówieniach niektórych gości, dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PSW wygłosił wykład inauguracyjny „21 wyzwań współczesnej nauki w 21 roku XXI wieku”.

 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane