wtorek, 15 lutego 2022 12:59

„Ustawiony” inspektor w Starostwie. „Mam całkowicie czyste ręce”

 

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że inspektor danych osobowych wybrany w zamówieniu publicznym, został wyłoniony z naruszeniem przepisów i skierowała sprawę do prokuratury.

Sprawa sięga jeszcze 2020 roku, ale dopiero wczesną wiosną 2021 roku została poruszona na forum Rady Powiatu Gnieźnieńskiego przez radną Nataszę Szalaty. Utworzone z dniem 1 stycznia 2020 roku Centrum Usług Wspólnych, którego zadaniem jest obsługa administracyjna i finansowa placówek podległych Starostwu Powiatowemu, zlecało wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych jednej, konkretnej firmie. Cały proceder trwał od kwietnia 2020 roku i RIO stwierdziła w tym przypadku nieprawidłowości. 

RIO ustalił, że pierwsza umowa w kwietniu 2020 roku została zawarta bez przeprowadzenia rozeznania cenowego rynku. Przebieg wyłonienia drugiej umowy z maja 2020 roku był jeszcze ciekawszy, bowiem w wymaganym terminie oferty złożyły trzy zainteresowane podmioty, przy czym postępowanie zostało unieważnione (firma, o której tu mowa, złożyła ofertę wyższą od najniższej, jaka znalazła się w zestawieniu). Po ogłoszeniu drugiego postępowania, co miało miejsce w czerwcu 2020 roku, wspomniana firma złożyła najniższą z możliwych propozycji, "przebijając" kolejną o 34 złote różnicy (!), którą potem zmniejszono pismem informującym o "omyłce rachunkowej" - o 200 złotych mniej. 

Pod koniec 2020 roku ogłoszono kolejne zapytanie ofertowe, na które odpowiedziały dwa podmioty. Firma, która do tej pory obsługiwała placówki podległe CUW, zaproponowała 32000 zł, a druga oferta była na kwotę 47340 zł. W dokumentach znalazła się informacja, że dyrektor CUW powiadomiła oferenta, by poprawił "oczywistą omyłkę rachunkową" i pierwsza z ofert wzrosła do... 38400 złotych. "Niniejsza omyłka jest konsekwencją błędnego podsumowania wartości oferty w formularzu oferty" - stwierdzono wówczas, co zacytowało RIO. 

O tej sprawie, ale i innych nieprawidłowościach, poinformował dziś poseł Zbigniew Dolata wraz z radną Nataszą Szalaty. - RIO wskazało w sposób jednoznaczny, że po pierwsze wystosowano zapytanie do jednego podmiotu, który został założony ad hoc, po to, by mogła w tym zapytaniu ofertowym wziąć udział osoba, która była zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie i realizowała dokładnie te same zadania, które miały być wyprowadzone poza Starostwo i realizowane przez podmiot zewnętrzny. Co więcej, ta firma jeszcze nie była zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, a jest to obligatoryjne - stwierdził parlamentarzysta, dodając: - Jest to taka sytuacja, która pokazuje w pigułce, jak wyglądają rządy Platformy w tym przypadku w powiecie gnieźnieńskim, gdzie ustawianie przetargów jest taką czynnością, która jest broniona do samego końca przez starostę Piotra Gruszczyńskiego czyli koalicję Platformy i Lewicy.

- Podnosiłam uchybienia na kilku sesjach i nie były one weryfikowane, nie było żadnej reakcji ze strony Zarządu i Starosty, a tu z tych błędów, które się pojawiły to brak oceny rynku przy zapytaniu ofertowym. Nie zweryfikowano zgodności ze szczegółowymi warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. Wskazano nieprawidłowości i uchybienia spowodowane nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa. CUW posiadał w swojej dokumentacji tylko jedną ofertę na świadczenie usług - mówiła Natasza Szalaty, mówiąc iż nie dotrzymywano także terminów, ponieważ jedna z umów została podpisana po okresie, kiedy wygasła poprzednia - 15 dni: - Tak naprawdę placówki oświatowe nie były zabezpieczone przez inspektora danych osobowych - stwierdziła radna i dodała jeszcze: - Oferta została sporządzona na dzień 29 marzec 2020, ale firma została zarejestrowana 5 kwietnia 2020 roku. Tej daty nie było w momencie składania oferty, a została ona zamieszczona na ofercie później. 

RIO poinformowała, że protokół z tej kontroli został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie, która miała prowadzić postępowanie w tej sprawie. 

Zapytany o powyższą kwestię starosta Piotr Gruszczyński stwierdził: - My, w samorządach, posiłkujemy się wiedzą, którą mają specjaliści. W tym przypadku mówimy o prawnikach. W ocenie naszych prawników nie wydarzyło się nic, by doszło do nieprawidłowości - i tego się trzymajmy - powiedział, dodając na końcu: - Jeśli doszło do nieprawidłowości i ktoś przeprowadził pewną procedurę ze złymi intencjami, to są od tego stosowne służby, by to wyjaśniły. Z mojej strony mam całkowicie czyste ręce, nie mam nic wspólnego i nadal uważam, że nie doszło tutaj do żadnych nieprawidłowości. Od tego jest prokuratura czy odpowiednie służby, by się tym zajęły. 

 

4 komentarzy

 • Link do komentarza wyborca czwartek, 17 lutego 2022 13:39 napisane przez wyborca

  Dzięki tej wspaniałej instytucji jaką jest CUW miało być ,, taniej i przejrzyściej"
  Brawo WY|||||

 • Link do komentarza maria czwartek, 17 lutego 2022 12:22 napisane przez maria

  pro Polski - może tak otrząsnąłbyś się z tej propagandy?

 • Link do komentarza pro Polski środa, 16 lutego 2022 23:22 napisane przez pro Polski

  Gruszczyński - mający czyste ręce, to jakby powiedzieć: Tusk - pro Polski.... Nadzieja, że mieszkańcy powiatu podziękują tej nieudolnej i kryminalnej koalicji w wyborach, niestety dopiero w 2023 roku!

 • Link do komentarza mieszkaniec wtorek, 15 lutego 2022 17:02 napisane przez mieszkaniec

  A czy był przetarg na lokale hotelowe miejskiej kamienicy na Rynku i jak wyglądała procedura przetargowa? Jaka była stawka wywoławcza, ile podmiotów przystąpiło do przetargu, gnieźnianie maja prawo do wiedzy w tym zakresie. Czy pan poseł Dolata mógłby i tę sprawę wyjaśnić?

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane