piątek, 20 maja 2022 08:49

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gnieźnie

  mnopr

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego Fundacja „Dziecko w Centrum" uruchomiła Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Z profesjonalnej, kompleksowej i bezpłatnej oferty tej instytucji skorzystać mogą osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz osoby im najbliższe. Mieszkańcy Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, mogą się tam udawać, jeśli są pokrzywdzeni takimi zjawiskami, jak: 

 • przestępstwo przeciwko rodzinie (np. przemoc domowa, porzucenie, znęcanie się, niealimentacja),
 • przestępstwo seksualne (np. zgwałcenie, obcowanie z małoletnim, kazirodztwo),
 • przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (np. uszkodzenie ciała),
 • przestępstwo przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna, handel ludźmi, pozbawienie wolności)
 • przestępstwo przeciwko mieniu (np. oszustwo, kradzież, przywłaszczenie),
 • wypadki komunikacyjne

lub będący świadkami przestępstw lub osobami najbliższymi osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ramach działalności lokalnego punktu pomocy będą mogli uzyskać nieodpłatnie m.in.:

 • pomoc prawną,
 • pomoc mediacyjną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc psychiatryczną,
 • pomoc materialną w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa, m.in.:

-  pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych oraz kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
- organizowania i finansowania szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywania kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
-  finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej,
- pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
- pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,
- pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
- finansowania kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim dzieckiem,
- finansowania usługi dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa.

W ramach prowadzonego punktu udzielana jest pomoc pokrzywdzonym na każdym etapie: przed zgłoszeniem przestępstwa, w trakcie procedury karnej a także po zakończonej procedurze karnej, gdy trwają wciąż skutki przestępstwa. Celem udzielanej pomocy jest dążenie do zniwelowania skutków przestępstwa doświadczanych przez pokrzywdzonego, tak aby osoba po doświadczeniu przestępstwa: odzyskała dobrostan psychiczny, była w stanie skutecznie korzystać z przysługujących jej praw w dochodzeniu sprawiedliwości oraz by znormalizowała się jej sytuacja bytowa.

Działalność Ośrodka i Lokalnych Punktów finansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Lokalizacje i harmonogram dyżurów osób pierwszego kontaktu przyjmujących zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gnieźnie:

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Gniezno

Os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno - w siedzibie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Terminy dyżurów: poniedziałek w godz. 11:00-16:00, środa w godz. 11:00-16:00

 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane