Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 23 maja 2022 14:28

Oddział dla dzieci i młodzieży może trafić z „Dziekanki” do innego szpitala w województwie

 

W spawie potencjalnego zamknięcia oddziału dziecięcej psychiatrii w szpitalu wojewódzkim przy ul. Poznańskiej, jedynym rozwiązaniem jest znalezienie kadry. Inaczej, jak twierdzi NFZ, ogłoszony zostanie konkurs i miejsca te zostaną przeniesione do innego ośrodka w województwie.

Istniejący w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" Oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, ma zostać zlikwidowany. Sprawa, która wyniknęła na początku maja, spowodowana jest brakiem kadry niezbędnej do obsadzenia stanowisk potrzebnych do funkcjonowania jednostki. Obecnie jest na nim około 30 miejsc dla młodych pacjentów, wymagającej nierzadko trudnej, specjalistycznej pomocy - po trudnych przeżyciach lub próbach samobójczych. 

W sprawę zaangażowali się parlamentarzyści, którzy poinformowali o podjętych działaniach. Pisma w tej sprawie skierowała posłanka Paulina Hennig-Kloska, a także poseł Tadeusz Tomaszewski. Odpowiedź na pismo drugiego z parlamentarzystów przyszła z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Jak czytamy w odpowiedzi z NFZ: - Przed dniem 26 kwietnia 2022 roku do Oddziału Funduszu nie wpłynęła żadna informacja o problemach kadrowych Szpitala Dziekanka w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Dalej w piśmie z NFZ zwarto iż w całym kraju wdrażane są zmiany w zakresie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Ich celem ma być poprawa organizacji i finansowania świadczeń, w której to sprawie Fundusz miał się kontaktować również ze szpitalem "Dziekanka" odnośnie funkcjonowania w okresie od 1 lipca br. do 31 grudnia 2022 roku: - W ramach zaproponowanego przekształcenia zwiększeniu uległby przede wszystkim poziom finansowania świadczeń w II półroczu 2022 roku. W przypadku zapewnienia realizacji świadczeń w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży oraz w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, byłby on wyższy o 65,69% w porównaniu do obecnej umowy w zakresie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży lub o 91,03% - gdyby oprócz oddziału i poradni w podmiocie leczniczym funkcjonował dodatkowo odział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży - twierdzi Fundusz, wskazując tym samym iż w II półroczu 2022 roku szpital miałby szanse na lepsze finansowanie, a przez to poprawę warunków pracy obecnej kadry lub dodatkowe zatrudnienie ordynatora dla ww. oddziału.

- Dyrektor Szpitala Dziekanka w piśmie z dnia 31 marca 2022 roku (wpływ do Oddziału Funduszu w dniu 5 kwietnia 2022 roku) wyraził chęć rozwoju we wskazanym zakresie, jednak z zastrzeżeniem uprzedniego przeprowadzenia rozmów z personelem. Kolejnym pismem było niestety oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w części dotyczącej psychiatrii dzieci i młodzieży - czytamy w odpowiedzi z NFZ. Jak dalej dodano, 10 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli Funduszu, Urzędu Marszałkowskiego, szpitala "Dziekanka" oraz Konsultanta Wojewódzkiego z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W jego trakcie omówiono konieczność dalszego zaangażowania w poszukiwaniu kadry niezbędnej do udzielenia świadczeń pacjentom.

W kontekście samej usługi NFZ stwierdził iż obecnie liczba łóżek na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w Wielkopolsce jest większa o połowę w stosunku do stanu sprzed 2019 roku (aktualnie jest ich 75). 

- W sytuacji, gdy nie uda się rozwiązać zaistniałej sytuacji i zapewnić udzielania będących przedmiotem niniejszego pisma świadczeń w Szpitalu Dziekanka, w Oddziale Funduszu będą podejmowane decyzje odnośnie zabezpieczenia świadczeń, w tym ewentualnego postępowania konkursowego w celu zakontraktowania świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w innym podmiocie leczniczym w Wielkopolsce - zawarto na końcu pisma. Oznacza to, że jeśli nie uda się znaleźć kadry, oddział z Gniezna zniknie i miejsca te zostaną "odtworzone" w innym ośrodku na terenie województwa - oczywiście, o ile znajdą się podmioty chętne do startu w konkursie.  Ten zaś może zostać ogłoszony w połowie bieżącego roku.

5 komentarzy