W miejsce zwolnionego mandatu radnego, została dziś przyjęta nowa radna Beata Adamczyk. Na dzisiejszej sesji złożyła ślubowanie.
W miniony wtorek gminy i podmioty z powiatu gnieźnieńskiego podpisały porozumienie w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Klastra Energetycznego. Inicjatywę tę zapoczątkowała Wielkopolska Izba Gospodarcza.
poniedziałek, 08 sierpnia 2022 20:28

Zmarł radny Aleksander Ditbrener

W poniedziałkowy wieczór do naszej redakcji dotarła przykra wiadomość o zgonie radnego miejskiego Aleksandra Ditbrenera.
W organizacyjnie trudnej sytuacji znalazło się Starostwo Powiatowe, które od kilku miesięcy borykało się z brakiem skarbnika. Teraz ogłoszono konkurs w celu wyłonienia nowej osoby.
Plan Strategii Rozwoju Gminy Gniezno stał się tematem przewodnim spotkania, zorganizowanego w miniony czwartek w siedzibie urzędu.
Od kilku dni w powiecie goszczeni są przedstawiciele Republiki Mołdawii. Zapoznają się oni m.in. z działalnością systemu jednostek OSP.
Do wyborów samorządowych został jeszcze ponad rok, ale już zaczynają się przetasowania i przygotowania. PiS stawia sobie ambitny cel w całym regionie.
Podczas czartkowego posiedzenia Rady Gminy Gniezno, radni dyskutowali nad raportem o stanie gminy oraz przyznaniem absolutorium wójtowi.
Strona 1 z 46

Ostatnio dodane