Wydrukuj tę stronę
czwartek, 06 kwietnia 2017 18:20

Ulica Orzeszkowej do przebudowy - ruszył przetarg

 
Ulica Orzeszkowej do przebudowy - ruszył przetarg źródło: dokumentacja projektowa

Wiemy już, jak zostanie wykonana jedna z ważniejszych dróg w zachodniej części Gniezna. Nowa jezdnia, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe - wszystko będzie gotowe do listopada 2017 roku.

Miasto Gniezno ogłosiło przetarg na przebudowę ostatniego odcinka ul. Orzeszkowej, liczącego w sumie prawie pół kilometra. Jest to inwestycja, na którą mieszkańcy tej części miasta czekają od kilkudziesięciu lat. Dawniej droga kończyła się w rejonie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i zwykłą żwirówką prowadziła w kierunku wsi Skiereszewo. Od prawie dwóch dekad ta część Gniezna nieustannie się rozbudowuje i dlatego systematycznie, etapami wykonywano nową drogę od ul. Swarzędzkiej, aż do ZOL-u. Ostatnim fragmentem, na który właśnie przyszedł czas, jest odcinek do ul. Cienistej.

W sumie inwestycja odbywać się będzie na długości 475 metrów. Nowy odcinek ulicy o charakterze zbiorczym, posiadać będzie jezdnię o szerokości 7 metrów: - Wzdłuż projektowanej drogi zaplanowano po prawej jej stronie chodniki o szerokości od 2,16m z lokalnymi poszerzeniami do 3,23 m, po lewej stronie drogi zaprojektowano wykonanie chodników o szerokości 3,66 m z lokalnymi przewężeniami do 2,83m i poszerzeniami do 5,5m. W związku z inwestycją projektuje się również zjazdy do posesji znajdujących się w obrębie inwestycji. Zaprojektowano również zatoki postojowe dla samochodów osobowych oraz zatoki przystankowe dla autobusów. Przewidziano również wykonanie zieleni drogowej (krzewy niskie) oddzielającej chodniki od jezdni - czytamy w opisie inwestycji. Chodnik po północnej stronie jezdni będzie miał funkcję ciągu pieszo-rowerowego.

W związku z realizacją przedsięwzięcia, wyburzone zostaną także dwa budynki - jeden gospodarczy i garaż, a także wyciętych zostanie kilkadziesiąt drzew oraz krzewów - wszystkie one znajdują się one na działkach, o które mieszkańcy powiększyli swoje posesje bez pytania o zgodę właściciela terenu, którym było Miasto Gniezno. To pozwoli na stworzenie m.in. miejsca na zatokę dla przystanku MPK. Wykupiony ma zostać także pas ziemi wzdłuż południowej części ulicy (na wysokości Dziekanki), co umożliwi powstanie chodnika. W przypadku trzeciego z burzonych garaży, konieczne jest zlikwidowanie go z uwagi na fakt, że sąsiadująca z nim dotychczasowa napowietrzna instalacja rur ciepłowniczych sieci PEC, zostanie przełożona pod ziemię.

W ramach inwestycji powstaną też skrzyżowania z zaprojektowaną drogą prowadzącą na przyszłe osiedle pomiędzy ul. Orzeszkowej a Rzepichy. Ponadto, przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Cienistą - zostanie ono wyprofilowane w celu ułatwienia widoczności wyjeżdżającym z ul. Orzeszkowej. Na całej długości drogi wykonane zostanie nowe oświetlenie, w tym trzy przejścia dla pieszych będą miały od razu dodatkowe instalacje doświetlające - przy ul. Cienistej, ul. Ziemowita i na wysokości szkoły. W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące lub powstaną nowe systemy odwadniające, prowadzące wody opadowe do istniejącego rowu melioracyjnego. Przechodzący pod drogą przepust o długości 25 metrów zostanie także przebudowany.

Przetarg zostanie rozstrzygnięty 20 kwietnia, co oznacza iż prace mogą się rozpocząć na przełomie maja i czerwca. Wykonawca będzie miał czas na ukończenie drogi do końca listopada 2017 roku. O ewentualnych utrudnieniach w ruchu będziemy informować.

Galeria

10 komentarzy