Wydrukuj tę stronę
czwartek, 06 lipca 2017 16:45

Postępuje rewitalizacja Doliny Pojednania

 
Postępuje rewitalizacja Doliny Pojednania źródło: UM w Gnieźnie

W ostatnich dniach zakończono remont kamiennych schodów na terenie tytułowego terenu zielonego, który od lat popadał w coraz większą degradację. Wkrótce nastąpią kolejne działania zmierzające do poprawy sytuacji.

Zakończył się gruntowny remont kamiennych schodów w Dolinie Pojednania, które przeszły go w takim stopniu po raz pierwszy od 2000 roku, kiedy to zostały wybudowane. Roboty objęły demontaż podstopni granitowych, wykucie zmurszałego w licznych miejscach betonu, uzupełnienie go i ponowny montaż stopni. Ponadto wymieniono odwodnienie i uzupełniono kamienne elementy, a także usunięto graffiti i dokonano czyszczenia płyt granitowych.

Jest to kolejny etap rewitalizacji Doliny Pojednania - w ubiegłym roku wykonano m.in. ogrodzenie tego terenu, a w ramach remontu ogrodzenia wokół Sądu Rejonowego, usunięto zdewastowany taras widokowy. W ostatnim czasie rozstrzygnięto także zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, obejmującego zagospodarowanie Doliny Pojednania. W założeniach jest m.in. stworzenie w tym miejscu miejsc aktywnej rekreacji zarówno dla młodszych, jak i starszych mieszkańców Gniezna. Już teraz jednak zwraca się uwagę mieszkańcom, aby widząc akty wandalizmu lub zaśmiecania tego terenu, reagowali i powiadamiali odpowiednie służby.

Galeria

4 komentarzy