Wydrukuj tę stronę
piątek, 11 sierpnia 2017 10:22

Trwa odwadnianie rejonu Kawiar i Osińca

 
Trwa odwadnianie rejonu Kawiar i Osińca źródło: UM w Gnieźnie

Korzystając z panującej dobrej aury, trwają inwestycje związane z odwodnieniem południowo-wschodniej części Miasta Gniezna.

Zadanie owo, w znacznej części polega na regulacji sieci rowów odprowadzających wodę z pól i terenów zamieszkałych. W związku z tym, w roku 2016 Miasto Gniezno zleciło opracowanie dokumentacji dla projektu pod nazwą „Uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej w dzielnicy Kawiary”. Obejmuje ona wykonanie między innymi 3 zbiorników retencyjnych, poszerzenie 2 koryt rowów melioracyjnych, odbudowę koryt rowów oraz przebudowę przepustu w ulicy Cegielskiego. Przepust o średnicy 1,2 m został wykonany już w 2016 roku. 

Obecnie realizowany jest kolejny etap tej inwestycji. Obejmuje on budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni 1,3 ha i pojemności 6.100 m3, odbudowę rowu (97m) i jego rozbudowę do koryta dwudzielnego (125m) oraz budowę 2 przepustów. Równocześnie na bieżąco monitorowana jest rzeka Wełna, a problemy z odpływem wód przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. 

Całkowity koszt budowy zbiornika wraz z infrastrukturą towarzyszącą to 640 tysięcy złotych. Na realizację tego działania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał Miastu Gnieznu dofinansowanie w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40%.

Inwestycja w rejonie strefy przemysłowej konieczna jest także z uwagi na planowane zrealizowanie systemu odwodnienia rejonu ul. Pod Trzema Mostami, który to zostanie wykonany wraz z przebudową układu komunikacyjnego w przeciągu najbliższego roku.

źródło: UM w Gnieźnie

Galeria