środa, 18 kwietnia 2018 17:08

Trzy warianty zmiany układu komunikacyjnego na Dalkach

 
Trzy warianty zmiany układu komunikacyjnego na Dalkach źródło: Google Street View

Prezentujemy koncepcję przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Dalek, które staną się tematem czwartkowych konsultacji społecznych. 

Opracowanie zostało wykonane przez konsorcjum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie oraz Zakład Systemów Transportowych Politechniki Poznańskiej. Autorami dokumentu są: dr. inż Marcin Kiciński, główny wykonawca i kierownik zespołu; dr inż. Maciej Bieńczak, główny wykonawca; dr inż. Szymon Fierek, główny wykonawca; inż. Ewa Maria Bałaga, wykonawca; inż. Mariusz Mądry, wykonawca.

Jak zawarto w dokumencie, opracowanie stanowi analizę i ocenę potencjalnych rozwiązań (wariantów) systemu transportowego w związku z występowaniem ograniczeń przepustowości układu drogowego w rejonie ulic Cienista i Gajowa w Gnieźnie. Założeniem dokumentu jest wsparcie decydentów co do podejmowanych działań, wskazujących możliwe kierunki przebudowy infrastruktury drogowej. Co ważne - jest to też "podkładka" dla ewentualnego ubiegania się o dofinansowanie na możliwe inwestycje. Jak już też zostało oficjalnie przekazane w ostatnich dniach, PKP PLK widzi możliwość realizacji zadania w postaci budowy wiaduktu (o czym poniżej). 

Autorzy opracowania dokładnie przyjrzeli się lokalizacji obszaru pod kątem jego powiązań komunikacyjnych z Gnieznem, a który dotyczy nie tylko mieszkańców os. Dalki, ale także Gminy Gniezno oraz Gminy i Miasta Czerniejewo. Pod uwagę brano m.in. średni dobowy ruch samochodów, które przekraczają skrzyżowanie ul. Gajowej z linią 353 (Poznań - Gniezno) oraz linią 281 (Września - Gniezno). W obu przypadkach ruch ten utrzymywał się na poziomie 6-7 tysięcy pojazdów na dobę, przy czym szczególnie intensywny ruch zauważany jest pomiędzy godziną 16:00 a 19:00. 

Przy okazji podjęto się także analizy porównawczej jeśli chodzi o wzrost liczby mieszkańców tej części powiatu gnieźnieńskiego. Wyraźnie wskazały one stały wzrost w takich sołectwach, jak Dalki, Mnichowo i Skiereszewo. Patrząc przyszłościowo i widząc rosnącą liczbę zarejestrowanych pojazdów w powiecie gnieźnieńskim, tendencje rozwojowe dla poznańskiej kolei metropolitalnej (planowane zwiększenie kursów pociągów), projekt stawiający na komunikację publiczną (MPK Gniezno) czy inne aspekty związane także z bezpieczeństwem w ruchu i likwidacją miejsc potencjalnych kolizji w postaci przejazdów kolejowych, przygotowano trzy warianty oparte na możliwościach terenowych oraz z uwzględnieniem przepisów dotyczących budownictwa dróg.

Ponadto zwrócono także uwagę na występujący ruch pieszy i rowerowy - ten ostatni bardzo intensywny - przez co należy zakładać utrzymanie swobodnego dostępu np. do os. Dalki z ul. Dalkoskiej, bez konieczności korzystania z proponowanych wariantów (szczególnie 2 i 3).

Uwaga - wszystkie warianty przewidują likwidację przejazdu kolejowego na linii 353, łączącego ul. Gajową z ul. Dalkoską. Zaprezentowane warianty są jedynie koncepcjami, która podlegać będą konsultacjom społecznym.

 

Wariant nr 1 przewiduje budowę wiaduktu łączącego drogę powiatową nr 2152P (ul. Mnichowską) z drogą krajową nr 15 (ul. Kostrzewskiego). Należy oczekiwać iż będzie to najazd na wiadukt, ulokowany pomiędzy torami do Poznania i Wrześni. Wskazano jednak szereg wad związanych z tym rozwiązaniem - położenie między torowiskami, co wprowadza pewne ograniczenia konstrukcyjne. Ponadto byłoby to kolejne skrzyżowanie na DK nr 15, które zmniejszy przepustowość tej drogi. Ponadto kolidować będzie to z istniejącą infrastrukturą oraz oznaczać będzie koniczność utworzenia przejść dla pieszych, rowerzystów itp., a co nie będzie sprzyjać bezpieczeństwu niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Szacowany koszt inwestycji na długości 270 metrów  - 19,2 mln zł.

 


Wariant nr 2 przewiduje budowę tunelu pod linią kolejową 353 w rejonie nasypu, na wysokości obecnej ul. Herberta (os. Skiereszewo). Do tego miejsca, od strony ul. Dalkoskiej, doprowadzona zostałaby nowa droga, równoległa do torów kolejowych z najazdem ułatwiającym bezpieczny wjazd samochodom do ww. przeprawy pod torami. Ulica na całym odcinku miałaby szerokość jezdni 2x3m, a także ścieżkę rowerową i chodnik. Wybór tego rozwiązania oznacza także konieczność wykupu gruntów po północnej, jak i południowej stronie proponowanego przebiegu drogi. Położenie tunelu na wysokości os. Skiereszewo spowodowane jest możliwością przeprowadzenia tunelu w istniejącym tu nasypie. Niedogodnością mogą być występujące w okolicy tereny podmokłe, dlatego zaleca się opracowanie odpowiedniego systemu odprowadzania wody. 

W przypadku Wariantu nr 2, autorzy opracowania sugerują dodatkowe rozwiązanie dla ruchu pieszo-rowerowego dla mieszkańców os. Dalki, np. w formie kładki, które skracałoby drogę do miasta. Szacowany koszt inwestycji na długości 2 kilometrów - 23,5 mln zł.

 


Wariant nr 3 przewiduje podobne rozwiązanie do wariantu nr 2, przy czym tunel miałby powstać dalej - pomiędzy wsiami Skiereszewo i Dalki, w miejscu zamkniętego przejazdu kolejowego. Parametry drogi oraz założenia jej przebiegu nie uległyby zmianie w stosunku do drugiej propozycji. Wiadomo jednak iż byłoby to rozwiązanie najdroższe z uwagi na konieczność wykupu jeszcze większej ilości gruntów oraz budowy dłuższego odcinka drogi. Jak jednak zaznaczyli autorzy opracowania, jest to rozwiązanie najbardziej oddalone od przejazdu na ul. Gajowej i może być wadą dla mieszkańców rejonu os. Dalki, ale za to może być bardzo rozwojowe jeśli chodzi o rozwiązania komunikacyjne w przyszłości. Także i tu pod uwagę trzeba brać odprowadzanie wody z tego obszaru. Podobnie do wariantu nr 2, również w tym przypadku należy wykonać dodatkowe rozwiązanie dla ruchu pieszo-rowerowego dla mieszkańców os. Dalki, w rejonie ul. Dalkoskiej. Szacowany koszt inwestycji na długości 2,8 kilometra- 25,3 mln zł.

 


We wszystkich powyższych wariantach autorzy zaznaczają iż zmianie ulec będzie musiała także sieć komunikacji publicznej. W przypadku tunelu zaznaczają iż powinien on spełniać wszelkie normatywy wysokości. 

W swoich rekomendacjach autorzy opracowania przyznają iż wariant nr 1 jest wątpliwym do wykonania z uwagi na możliwości techniczne i występujące kolizje. W przypadku 2 i 3 wskazują iż wymagają one uwzględnienia dodatkowego (krótszego) rozwiązania dla ruchu pieszo-rowerowego. Co więcej, wychodząc poza obszar opracowania, zaproponowali jeszcze przeanalizowanie dodatkowego rozwiązania w rejonie niestrzeżonego przejazdu kolejowego w Mnichowie.

 

Wszystkie warianty zostaną przedstawione i szczegółowo omówione w trakcie konsultacji społecznych, które odbędą się w czwartek 19 kwietnia w Starostwie Powiatowym (sala sesyjna). Początek - godzina 16:00.

 

opracowane na podstawie: ANALIZA I OCENA ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ZMIANY UKŁADU DROGOWEGO UKIERUNKOWANEGO NA POPRAWĘ TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM UTRUDNIEŃ NA PRZEJAZDACH W REJONIE ULIC MNICHOWSKA, CIENISTA I GAJOWA W GNIEŹNIE, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie oraz Politechnika Poznańska Zakład Systemów Transportowych, Gniezno/Poznań 2018

26 komentarzy

 • Link do komentarza Skok sobota, 21 kwietnia 2018 22:52 napisane przez Skok

  I tak nic nie zrobią. Teraz będą rozmawiać i rozważać, a jak wyremontują trasę Września- Poznań, to powiedzą, że zmiany nie są potrzebne

 • Link do komentarza avalon piątek, 20 kwietnia 2018 18:32 napisane przez avalon

  Dalki leżą 1 km od centrum Gniezna - to tak dla przypomnienia...

  ABSURDEM JEST:
  * Zamykanie głównego połączenia tego osiedla z Gnieznem i budowa objazdu, który polega na wyjechaniu kilka km poza granice administracyjne miasta i powrocie do miasta także wzdłuż torów tylko że z drugiej strony.
  * Kierowanie ruchu z Dalek do Gniezna przez Pustachowe.
  * Brak zarówno możliwości jak i koncepcji wykorzystania ulicy Kostrzewskiego jako głównej osi komunikacyjnej tej części miasta.
  * Gniezno, podobnie jak Inowrocław, jest tylko gminą w której ulice posiadają 4 zarządy - gminny, powiatowy, wojewódzki i państwowy. Mniejsze miasta, a więc np. Leszno, Sieradz czy Krosno oraz podobne, np Konin lub Siedlce mają JEDEN ZARZĄD DRÓG bo są miastami na prawach powiatu. Mogą dowolnie wykorzystywać drogi lezące w swoich granicach administracyjnych i mają na to subwencje budżetowe.
  Inowrocław nie może od wielu lat wybudować 100 metrów drogi z największego osiedla Rąbin do centrum bo GDDKiA nie zgadza się na włączenie dwujezdniowej ulicy w skrzyżowanie Poznańskiej / Staszica i Górniczej.
  Gniezno nie może wybudować ronda na Warszawskiej/Wrzesińskiej bo dwóch z trzech zarządów dróg nie chce pokryć kosztów budowy prawdziwego ronda.

  Kostrzewskiego od początku planowana była jako droga dwujezdniowa, czteropasmowa.
  Powstała jedna jezdnia i jeden z dwóch planowanych wiaduktów nad torami. Ulica ta miała także łączyć kilak dzielnic miasta ze sobą.
  Obecnie GDDKiA jest wyalienowanym zarządem który skupia się jedynie na ruchu krajowym. Jak wzrośnie liczba wypadków na skrzyżowaniu Prostej - Kokoszki i Kostrzewskiego to zlikwidują możliwość lewoskrętów pozostawiając jedynie wjazdy w prawo i zjazdy w prawo. Tak najczęściej robi GDDKiA żeby zredukować liczbę zdarzeń, nie liczcie na światła czy ronda na tej ulicy. Miasto Gniezno nie wykorzysta Kostrzewskiego w ruchu miejskim bo nie zwiększy to bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze krajowej. Dla GDDKiA Gniezno jest jak Łubowo i mają gdzieś przejazd kolejowy na Dalkach.

 • Link do komentarza miejski obserwator piątek, 20 kwietnia 2018 11:08 napisane przez miejski obserwator

  Do jajakoja

  Naucz się czytać ze zrozumieniem to co sam napisałeś.

  Jeżeli do budowy wielopoziomowego skrzyżowania wystarczy, że znajdzie się ono na terenie zabudowanym, tzn że przejazd kolejowy na Dalkach spełnia kryteria!

 • Link do komentarza powiatowy piątek, 20 kwietnia 2018 09:53 napisane przez powiatowy

  A gdzie inicjatywa Gminy Gniezno? Przecież to ich mieszkancy w znacznej części cierpią z powodu tych drogowych trudności? Oni, jak za Gomułki kasę przeznaczaja na budowe swietlic wiejskich nikomu niepotrzebnych i stanowiacych w wielu wsiach Polski już wielki problem z kosztami utrzymania, zamiast zebrać sie do kupy i przeć w kierunku organizowania ruchu komunikacyjnego zwiazanego z bezkolizyjnym dojazdem do ich miejscowosci.

 • Link do komentarza jajakoja piątek, 20 kwietnia 2018 09:48 napisane przez jajakoja

  Naturalne i bezdyskusyjne jest to, że ludzie dążą do poruszania się najkrótszą drogą, niekoniecznie najwygodniejszą. Jeżeli więc proponuje im się przejazd dalszy, lecz wygodniejszy, to takiej propozycji większość nie będzie chciała przyjąć. Równocześnie ci sami ludzie nadal krytykować będą niewygody na najkrótszej drodze i będą domagać się poprawy tego, co jest. Nawet, jeżeli jest to niemożliwe.

  Pionierem w projektowaniu m.in. przepraw drogowych i kolejowych był prof. Stefan Bryła z Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej w czasach II Rzeczypospolitej. Jego „Zasady projektowania mostów” są tekstem kanonicznym, tzn. wszystko, co obowiązuje dzisiaj w tej dziedzinie, zostało opisane najpierw przez niego. Można dyskusję zacząć od czytania jego podręcznika.

  Dla przejazdów drogowo-kolejowych obowiązują obecnie zasady i przepisy zawarte w:
  1. dla rozwiązań drogowych - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
  2. dla rozwiązań kolejowych - Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.
  W dyskusjach na temat przejazdu, o którym tutaj mowa, tych dwóch rozporządzeń pomijać nie można.

  W rozporządzeniu „kolejowym” jest: Rozdział 4 - Ogólne warunki techniczne dla skrzyżowań wielopoziomowych, i tam postanowiono, że:
  § 39. 1. Skrzyżowanie wielopoziomowe stosuje się przy budowie linii kolejowej, bocznicy kolejowej lub drogi publicznej, jeżeli:
  1) linia kolejowa lub bocznica kolejowa krzyżuje się z autostradą lub drogą ekspresową lub
  2) na linii kolejowej krzyżującej się z drogą ruch pociągów jest prowadzony albo planowany z prędkością wyższą niż 160 km/h (…)
  4) linia kolejowa lub bocznica kolejowa krzyżuje się z drogą, w przypadku gdy:
  a) łączny czas zamknięcia przejazdu kolejowo-drogowego dla pojazdów drogowych jest dłuższy niż 12 godzin na dobę lub
  b) istnieją dogodne warunki terenowe i zastosowanie skrzyżowania wielopoziomowego jest uzasadnione pod względem ekonomicznym lub obronnym lub
  c) ma to miejsce w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem bocznic kolejowych, lub
  d) natężenie ruchu drogowego jest równe lub większe niż 10 000 pojazdów na dobę.

  Przejazd kolejowy na Dalkach w Gnieźnie nie spełnia żadnego z warunków wskazanych w § 39., prócz jednego: znajduje się w obszarze zabudowanym Miasta Gniezna.

  Żaden z pomysłów prezentowanych na tym forum nie uwzględnia wskazanych wyżej zasad i rozporządzeń. Autorzy tych pomysłów abstrahują też od podstawowego faktu: ten przejazd w godzinach szczytu jest nieprzejezdny.

 • Link do komentarza miejski obserwator piątek, 20 kwietnia 2018 00:34 napisane przez miejski obserwator

  Miasto się rozwija, za chwilę wieś Dalki i Mnichowo zostaną wchłonięte w granice miasta. Trzeba myśleć przyszłościowo i łączyć północ z południem póki jest miejsce na drogi i przeprawy przez tory. Nie można zamknąć jednego przejazdu mieszkańcom, żeby wybudować 2 kilometry dalej przeprawę dla tranzytu. Przecież to absurd!

  Potzrebne są

  a) ustanowienie bezkolizyjnej [wiaduktu] i wybudowanie drogi dla mieszkańców miasta (połączenie ulicy Skrajnej z Orzeszkowej(rondo na Mnichowskiej i dalej do Poznańskiej, a dalej również do Piekar[ przez ogródki działkowe]). Brakuje przeprawy przez tory. W tej chwili nie ma żadnej rozsądnej opcji dojazdu z Orzeszkowej na Poznańską - Bluszczowa i Swarzędzka są zwykłymi wąskimi uliczkami osiedlowymi gdzie autobusy MPK się nie mieszczą. Nie ma też żadnego praktycznie połączenia Poznańskiej z Piekarami. Jedna porządna ulica od Skrajnej do Piekar zmieniła by oblicze komunikacyjne w tym rejonie miasta!

  b) ustanowienie bezkolizyjnej przeprawy[tunelu] z wydłużeniem Dalkowskiej do wsi Dalki/Skiereszewo dla ruchu międzygminnego/międzymiastowego (czyli tunel pod torami, wariant nr 3)

  Jeżeli wykonają te dwie rzeczy to sobie mogą wtedy zamykać dla samochodów przejazd Gajowa/Dalkoska i zrobić tam kładkę pieszo-rowerową.

  I może niech MPK, jako strona zainteresowana bezpośrednio, niech się wypowie jak sobie wyobrażają połączenie autobusowe Dalek z Miastem w przypadku tego absurdu który się na tym spotkaniu w starostwie oferuje mieszkańcom Gniezna!

 • Link do komentarza jajakoja czwartek, 19 kwietnia 2018 21:53 napisane przez jajakoja

  @Avalon - Dalki nieodcięte: nowa droga pomiędzy ul. Mnichowską a Kostrzewskiego po terenach niezabudowanych z dojazdem od Dalek przedłużoną Gajową do nieistniejącej ul. Kokoszki. Wszystko można sprowadzić do absurdu i odwrócić ogonem do przodu.

  Ale przejazd nadal będzie zamykany. To tak samo, jakby w ogóle go nie było. Więc może po prostu zlikwidować istniejący przejazd i nie budować nowego? To najtańsze rozwiązanie i nikt by już nie narzekał, że przejazd zamykają i przejechać nie można. O, to nie jest ABSURD!!!

 • Link do komentarza jajakoja czwartek, 19 kwietnia 2018 21:22 napisane przez jajakoja

  @Avalon - drobna uwaga: Osiedle Dalki i jego mieszkańcy obecnie odcinani są od dojazdu do północnej części Gniezna podczas każdorazowego zamknięcia przejazdu kolejowego. Konsultacje dotyczą znalezienia rozwiązania komunikacyjnego, które umożliwiałoby pokonywanie linii kolejowej Poznań-Gniezno-itd. bez zatrzymywania się przed tym przejazdem. Samochodami i pieszo-rowerowo. Proszę wskazać rozwiązanie, które nie nazywa się ABSURD, i które nie odetnie Dalek od miasta.
  Niech nikt nie oczekuje, że przejazd pod lub nad torami zostanie zbudowany bez pieniędzy z PKP. Żaden samorząd tego nie zrobi. I Dalki będą "odcięte" coraz bardziej.

 • Link do komentarza Seniorka czwartek, 19 kwietnia 2018 21:10 napisane przez Seniorka

  A gdzie byliście mieszkańcy Skiereszewa i ul. Swarzedzkiej? Dziś było spotkanie. Pełno wiary z Dalej A że Skiereszewa ni huhu. Zacznijmy się bronić bo nam puszczą ruch tranzytowy! Zapraszamy wójta i P. Berlina na kawę na Skuereszewo

 • Link do komentarza avalon czwartek, 19 kwietnia 2018 13:58 napisane przez avalon

  Wszystkie trzy koncepcje są złe, ale 2 i 3 w takiej formie to odcięcie mieszkańców południowych Dalek od Gniezna.

  Przedłużenie Dalkoskiej i tak jest planowane wraz z połączeniem z Poznańską więc to nie jest żadna nowość. Nowością byłby wiadukt kolejowy, opisany w artykule jako "tunel" - sam w sobie byłby ok bo w połączeniu z nową siecią ulic na Skiereszewie można zmienić przebieg drogi powiatowej do Czerniejewa.
  Jednak odcięcie Dalek od miasta w związku z likwidacją przejazdu to już skrajny absurd. Kilkutysięczne osiedle byłoby skazane na JEDYNĄ drogę wyjazdową - przez niebezpieczne i nieprzystosowane do tego celu skrzyżowanie Prostej i Kostrzewskiego. Byłaby to tez droga w stronę Pustachowy a nie Gniezna.

  Teoretycznie jedyną sensowną opcją jest 1. Jednak trudno sobie nawet wyobrazić znacznie obciążone skrzyżowanie na środku tego wąskiego wiaduktu nad torami. Nawet jeżeli powstałyby tam światła, oznaczałoby to spore problemy z przepustowością takiego rozwiązania.
  Poza tym wiadukt na Kostrzewskiego jest zarządzany przez GDDKiA - nie wierze że zgodzą się na budowę skrzyżowania na środku swojego wiaduktu. Takie rozwiązanie to znaczne obciążenie i przyspieszona degradacja konstrukcji wiaduktu. To także wzrost zagrożenia wypadkami na drodze krajowej a GDDKiA dąży do redukcji takich miejsc i musi się z tego rozliczać przez KE.

  Czy to wszystko oznacza, że Dalki zostaną odcięte od Gniezna a jedyna droga do pobliskiego centrum miasta będzie prowadzić przez Skiereszewo bądź Pustachowę???

  ABSURD

 • Link do komentarza zbulwersowany czwartek, 19 kwietnia 2018 11:57 napisane przez zbulwersowany

  Co to znaczy , że kolej chce dofinansować wyłącznie budowę tunelu? To po co, te całe "zapraszanie do konsultacji społecznych"? Tylko po to żeby coś już wcześniej ustalonego .... przyklepać ? Ktoś sobie znowu zrobił jaja ze społeczeństwa Gniezna . Kto to był ????

 • Link do komentarza Kaszana czwartek, 19 kwietnia 2018 10:52 napisane przez Kaszana

  Rozumiecie GAMONIE co to znaczy rysunek ORIENTACYJNY?

 • Link do komentarza stary dalkowicz czwartek, 19 kwietnia 2018 10:46 napisane przez stary dalkowicz

  jajakoja domorosły inżynierze, najazdy na wiadukty, same wiadukty, ronda i drogi przyległe obecnie muszą spełniać normy przepisów prawa o budownictwie drogowym, takie jak promień łuku, procent zakrzywienia zakrętu, odległość między dwoma wjazdami na rondo itp. Muszą też być budowane w określonej odległości od zabudowy, a tu, na tych koncepcjach widać iż jest planowane ominięcie większości z terenów obecnie zabudowanych. Co innego, gdy mamy sytuację zastaną, ale takowa tu nie występuje, a poza tym trzeba drogę dostosować do przyszłościowego planu drogowego miasta - takową jest właśnie droga wzdłuż torowiska, którą zaproponowali autorzy koncepcji. Poza tym, skoro kolej chce dofinansować tylko budowę tunelu, to tylko też na takową powinno się przystąpić. Zawsze to kilka milionów złotych zaoszczędzone przez zarządców dróg.

 • Link do komentarza średnio-rozgarnięty czwartek, 19 kwietnia 2018 10:03 napisane przez średnio-rozgarnięty

  Ja czyli Ja - nic dodać, nic ująć. Jeśli to logiczne rozwiązanie zaproponowane z Twojej strony kosztowo jest porównywalne z tymi 3 oficjalnymi to "wygrałeś internety".

  Przerażenie ogarnia jakich my mamy inzynierów od ruchu drogowego.
  To są pewnie ci sami co projektowali światła "na dziekance"...

 • Link do komentarza gnieźnieński obserwator czwartek, 19 kwietnia 2018 09:56 napisane przez gnieźnieński obserwator

  Inżynier ten pomysł z ulicą Kozaka jest może i dobry..... Ale wtedy ulica Kozaka musiała by się mocno poszerzyć !! Bo w przyszłości stanowiłaby ona także , ulice dojazdową do z ulicy Poznańskiej do GALERII SKIERESZEWO, która przecież w końcu, tez kiedyś powstanie na wielkiej działce miejskiej za DZIEKANKĄ !

 • Link do komentarza gnieźnieński obserwator czwartek, 19 kwietnia 2018 09:49 napisane przez gnieźnieński obserwator

  SENIORKA. Masz 100 % racji. Skiereszewo ze swoją wąską uliczką Swarzędzką, będzie musiało przejąć cały ruch kołowy z Dałek do centrum Gniezna. No będzie armagedon dla mieszkańców tej uliczki. Gorzej oni nawet nie będą mogli wjechać na swoje posesje ! A co dopiero wyjechać z nich.

 • Link do komentarza LektorKlett czwartek, 19 kwietnia 2018 09:01 napisane przez LektorKlett

  Obecne torowisko należy zabudować tunelem, który będzie chował się pod ziemią. W miejscu obecnego przejazdu należy wykonać wygodne duże rondo łączące wszystkie ulice.

 • Link do komentarza Ja czyli Ja czwartek, 19 kwietnia 2018 07:55 napisane przez Ja czyli Ja

  Co najmniej dziwne te propozycje projektantów. Chyba nie byli na wizji lokalnej. Proponuję rozwiązanie jak w linku ( https://youtu.be/eckKxL1wKbs ). Ze skrzyżowania Rzepichy/Gajowa przerzucamy wiadukt do Mnichowskiej po skosie. Na końcu rondo i z tego ronda drugi wiadukt nad torami z Wrześni na Dalki.
  Oczywiście jeżeli ze względów konstrukcyjnych rondo tak blisko Dalek nie wypali to można je odsunąć dalej w Mnichowską.
  Jak długo nad takim sensownym rozwiązaniem myślałem? Całe 2 minuty.

 • Link do komentarza hhhhhhhhhhh czwartek, 19 kwietnia 2018 06:30 napisane przez hhhhhhhhhhh

  takie Pobiedziska już dawno zrobiły to co dla ich mieszkańców najbardziej potrzebne i niezbędne czyli nowoczesne rozwiązania komunikacyjne jak dwa tunele dla pieszych i samochodów , nowoczesne miejsca parkowania przy stacji kolejowej , tereny inwestycyjne dla powstających firm

 • Link do komentarza Inżynier czwartek, 19 kwietnia 2018 06:24 napisane przez Inżynier

  Po pierwsze jeśli już to wariant 3. Jest perspektywiczny patrzy w przyszłość i zapewnia rozwój komunikacyjny.
  Po drugie jest też nasze rozwiazanie: połączenie ul. Mnichowskiej z Poznańską za pomocą ul. Kozaka na wysokości kościoła i tadex.

startpoprz.12nast.koniec

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane