wtorek, 04 grudnia 2018 13:34

Inwestycje planowane w 2019 roku

  UM (opr)
Inwestycje planowane w 2019 roku archiwum redakcji

Jako stabilną kontynuację rozpoczętych prac zakłada się przyszłoroczny budżet Miasta Gniezna. Na inwestycje planuj się wydatkować 54,7 mln złotych.

Przyszłoroczny budżet Miasta Gniezna, który jest obecnie w fazie opiniowania przez komisje Rady Miasta, planowany jest w wydatkach na 320 mln złotych przy dochodach w wysokości 304 mln złotych.

Wśród tych pierwszych w dziale inwestycyjnym planuje się przeznaczyć 54 mln 729 tys. złotych na zaplanowane lub już rozpoczęte przedsięwzięcia. 44 mln złotych przeznaczone zostanie na kontynuację inwestycji, takich jak trwająca przebudowa trzeciego wiaduktu na ul. Pod Trzema Mostami (30 mln zł), ukończenie budowy bloków przy ul. Cymsa (2,1 mln zł), parking przy ul. Sportowej, którego budowa już się rozpoczęła i będzie realizowana w dwóch etapach (700 tys. zł), a także przebudowa kolejnej części ul. Laubitza (1,9 mln zł). 

Ponadto kontynuowana będzie budowa kanalizy deszczowej i sanitarnej oraz wodociągu pod ul. Roosevelta na odcinku od ul. Trzemeszeńskiej do granicy miasta. Będzie to czwarty i ostatni etap tego zadania, które realizowane było w poprzednich latach na tej drodze - planowany koszt inwestycji, realizowanej przez PWiK wyniesie 4 mln złotych. Po ukończeniu zadania powstanie nowa nawierzchnia drogi, a także chodnik, który połączy obecnie istniejący na terenie miasta ze ścieżką rowerową powstałą na terenie gminy Gniezno.

Wśród mniejszych zadań znajduje się m.in. placu zabaw na Ustroniu (549 tys. zł) oraz strefa zabaw i wypoczynku na os. Kazimierza Wielkiego (100  tys. zł).

Ponadto w ramach zaplanowanych nowych inwestycji (za kwotę 9 mln zł), rozpocznie się budowa nowego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kawiary za kwotę 1 mln 550 tys. zł, a ponadto powstaną parkingi przy ul. Staszica/Budowlanych, ul. Biskupińskiej, a realizacji przebudowy doczekają się ul. Krańcowa, Klonowa, a także chodnik na ul. Głębokiej, Żabiej, Świętokrzyskiej i Liliowej. 

Wydatki na inwestycje oświatowe wyniosą 1 mln 600 tys. zł, w szkołach podstawowych za 850 tys. wykonane zostaną remonty (wymiana okien w SP 1, remont dojścia do SP 7,  modernizacja dziedzińca w SP 8). W przedszkolach natomiast za kwotę 750 tys. zł wyremontowane zostaną kuchnie (przedszkola nr 5, 6 i 1).

W miejskim budżecie na 2019 r. zaplanowano też środki na rewitalizację terenów zielonych: 520 tys. zł na realizację projektu z budżetu obywatelskiego „Wenecja – powrót do życia”, 100 tys. zł na rewitalizację stawu w Parku Miejskim, 330 tys. zł na II etap rewitalizacji oczka wodnego przy ul. Czeremchowej.

Ponadto zostanie wykonana modernizacja systemu monitoringu miejskiego (80 tys. zł), kontynuowany będzie program doświetlania przejść dla pieszych (35 tys. zł) a do komend policji i straży pożarnej wpłyną środki z miejskiej kasy na wydatki inwestycyjne (odpowiednio 40 tys. zł i 50 tys. zł). 

Miasto Gniezno utrzyma w 2019 r. wysokość stawek podatku od nieruchomości i od środków trwałych. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Miasto Gniezno będzie utrzymywać poziom dochodów i wydatków. Na koniec roku planuje się wygenerować nadwyżkę budżetową w całości przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zakłada się iż na koniec 2019 r. zadłużenie miasta wyniesie 36 %, a na kolejne lata planowane jest następująco: 2020 r. – 32%, koniec 2022 - 23%. Miasto Gniezno nie planuje w kolejnych latach zaciągać kredytów i pożyczek oraz utrzymać inwestycje, pokrywane ze środków własnych na poziomie od 21 mln zł (w 2020 r.) do 35 mln. zł (w 2021 r.).

4 komentarzy

 • Link do komentarza Alex poniedziałek, 14 października 2019 07:35 napisane przez Alex

  A może tak przy ul. Parkowej jeszcze zrobić plenerową siłownię tam jest dosyć miejsca

 • Link do komentarza Anna środa, 12 grudnia 2018 09:22 napisane przez Anna

  Właśnie a gdzie remont ul. Wierzbiczany?? Widziałam plany na rok 2019 miała być nowa nawierzchnia, chodniki.....

 • Link do komentarza mieszkaniec wtorek, 04 grudnia 2018 21:30 napisane przez mieszkaniec

  Miejski monitoring to jakiś żart, całe miasto pozastawiane samochodami na zakazach. To gdzie ten monitoring ?

 • Link do komentarza Artur Wiernowolski ( TIGER ) wtorek, 04 grudnia 2018 15:19 napisane przez Artur Wiernowolski ( TIGER )

  Gdzie w tym planie uwzględniono remont ( przebudowę ) ulicy Wierzbiczany ? Jeśli ta ulica ma być remontowana - jakie będzie posiadać parametry ?

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane

Kłecko Punkt 05 2022
Antyki022022