Wydrukuj tę stronę
wtorek, 06 sierpnia 2019 14:17

Wkrótce ruszy realizacja centrum przesiadkowego

 
Wizualizacja Wizualizacja źródło: dokumentacja projektowa

Najdalej w listopadzie 2020 roku mieszkańcy Gniezna oraz powiatu mają zyskać Zintegrowane Centrum Przesiadkowe, które powstanie przy dworcu kolejowym. Ruszył przetarg na jego zaprojektowanie i wybudowanie.

Miasto Gniezno ogłosiło przetarg typu "zaprojektuj i wybuduj" pn. „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego”. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w postępowaniu, będzie musiał zrealizować dokumentację projektową opartą o koncepcję funkcjonalno-użytkową, a następnie wybudować zaproponowane rozwiązanie. Czas na wykonanie całego zadania będzie miał do 23 listopada 2020 roku.

Całe przedsięwzięcie powstanie w miejscu dzisiejszego dworca PKS, częściowo opustoszałego po zawieszeniu działalności tego przewoźnika. - W ramach inwestycji planuje się uporządkowanie ruchu w rejonie dworca autobusowego PKS poprzez budowę: 6 zadaszonych peronów autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej, parkingów dla pojazdów osobowych o nawierzchni z kostki kamiennej oraz betonowej, wydzielonych chodników dla pieszych o nawierzchni z kostki oraz płytek betonowych, ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego, zadaszonego miejsca dla stojaków rowerowych i motorowerów, systemu informacji pasażerskiej, jednego wolnostojącego biletomatu oraz obiektów małej architektury (ławki, kosze na odpady). Ponadto przewiduje się budowę systemu oświetlenia dla projektowanego układu komunikacyjnego, sieci teletechnicznej - czytamy w części opisowej programu funkcjonalno-użytkowego ZCP. Komunikacja zakłada wjazdy autobusów do zatok między nowymi peronami i wyjazdy drogą wewnętrzną, prowadzącą do ul. Pocztowej.

Docelowo na ZCP mają dojeżdżać nie tylko autobusy dalekobieżne, ale także należące do MPK Gniezno. Dlatego, poza detalami architektonicznymi w postaci ławek, śmietników itp. ma się pojawić niezbędna infrastruktura informacyjna do obsługi pasażerów w tym elektroniczne tablice informacyjne, powiadamiające o bieżących przyjazdach autobusów komunikacji publicznej. Ma to być początek tego systemu, który planuje się wdrożyć na terenie miasta. To nie koniec innowacji, bowiem na każdym peronie ma się pojawić ławka umożliwiająca ładowanie urządzeń elektronicznych przez USP oraz indukcję.

Perony dla pasażerów mają mieć szerokość minimum 1 metra i długość 12 metrów. Ponadto ma zostać wybudowany parking dla około 90 samochodów osobowych - ma on powstać w miejscu zaniedbanego placu, na którym do tej pory stały autobusy oczekujące na kurs. Ostateczną ilość stanowisk postojowych uda się ustalić dopiero po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Chodniki i ciągi piesze mają być wykonane w kolorystyce podobnej do tej, jaka znajduje się przy dworcu kolejowym. Cały teren ZCP ma być monitorowany, a także wyposażony w dostęp do WiFi. Na ZIC mają zostać także zastosowane instalacje z panelami fotowoltaicznymi w celu wspomagania zasilania urządzeń.

W ramach projektu ma powstać także budynek wykonany w technologii modułowej z konstrukcji stalowej, w którym znajdzie się miejsce na niezbędne instalacje obsługujące ZCP, a także punkt obsługi podróżnych. Usprawnieniem ma być też biletomat, który również pojawi się na terenie centrum przesiadkowego.

Wykonawca będzie miał czas na realizację zadania do 23 listopada 2020 roku, a poznamy go najwcześniej 28 sierpnia br. - to wówczas otwarte zostaną koperty z ofertami złożonymi przez zainteresowane firmy. 

Galeria

35 komentarzy

startpoprz.12nast.koniec