Wydrukuj tę stronę
czwartek, 07 listopada 2019 13:25

Budynek dawnego gimnazjum czeka generalny remont

 
Budynek dawnego gimnazjum czeka generalny remont archiwum redakcji

Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń do nowych potrzeb, wynikających z chęci przeniesienia kilku instytucji w jedno miejsce - to w najbliższym czasie czeka stary pokoszarowy budynek przy ul. Pocztowej.

Już kilka miesięcy temu (przy okazji likwidacji szkoły) informowaliśmy o tym, co zostanie ulokowane we wspomnianym budynku. Po wygaszeniu szkoły, która została już także wykreślona z ewidencji placówek oświatowych, dotychczas zajmowane przez nią pomieszczenia zyskają nowe przeznaczenie.

Urząd Miejski ogłosił przetarg na przebudowę budynku przy ul. Pocztowej. W ramach zadania zakłada się zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń obiektu na wszystkich poziomach oprócz części parteru (na którym dalej funkcjonować będzie Przedszkole nr 12). 

Najważniejszym założeniem jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do tej pory budynek ten nie posiadał takich niezbędnych udogodnień, dlatego od strony podwórza dobudowana zostanie winda docierająca na wszystkie poziomy. Do niej też doprowadzony zostanie utwardzony podjazd. 

Poza częściowym zakresem remontu w piwnicach, na parterze powstaną dwa pomieszczenia przeznaczone dla interesantów. W pierwszym, w którym w ostatnim czasie urzędował woźny oraz monitoring szkolny, ulokowana będzie dyżurka Straży Miejskiej. W drugim, gdzie dawniej był pokój woźnego, znajdzie się biuro podawcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - do budynku przeniesione zostanie część usług związanych ze świadczeniami. Dawne mieszkanie przeznaczone zostanie na potrzeby istniejącego przedszkola.

Piętro budynku zaadaptowane ma zostać na żłobek dla docelowo 75 dzieci oraz przedszkole dla kolejnych 75 dzieci. 

Na II piętrze ulokowane zostaną pomieszczenia m.in. części usług MOPS, Straży Miejskiej czy Rady Seniorów czy Biura StrefyPłatnego Parkowania. Na III piętrze przewidziano biura dla Zarządzania Kryzysowego, Rady Osiedla Konikowo oraz pozostawiono istniejącą aulę. Pozostała część III piętra, zajmowana przez zlikwidowane schronisko młodzieżowe, ma zostać wykorzystana pod wynajem na potrzeby edukacyjne (opisane jako TEB Edukacja) - w sumie powstanie 6 sal edukacyjnych na łącznie 110 osób.

Inwestycja zakłada liczne wyburzenia lub nowe ściany działowe, wymianę stolarki oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb socjalnych. Wszystkie poziomy będą miały łazienki. Na to zadanie Miasto Gniezno zaplanowało wydatkować kwotę 1 mln 788 tys. złotych, a zgodnie z treścią przetargu ma zostać wykonane do końca br. 

19 komentarzy