Wydrukuj tę stronę
piątek, 22 listopada 2019 11:20

Koncepcja ścieżek rowerowych opóźnia się

 
Koncepcja ścieżek rowerowych opóźnia się archiwum redakcji

Konsultacje miały być we wrześniu lub październiku, a już jest listopad. Na projekt ścieżek i rozwiązań dla rowerzystów, które mają zostać wytyczone na terenie Gniezna, trzeba jeszcze poczekać.

W kwietniu podpisana została umowa z firmą, która ma podjąć się realizacji koncepcji ścieżek rowerowych na terenie Gniezna. Zadanie to, za kwotę 131 tys. złotych, miało zostać zrealizowane do 13 grudnia 2019 roku. Wcześniej jednak, jak wówczas informowano, we wrześniu lub październiku miały się odbyć konsultacje społeczne, podczas których miano zaprezentować koncepcje do publicznej dyskusji. W ich trakcie mieszkańcy mieli wyrazić swoje opinie, uwagi i uzyskać informacje o proponowanych rozwiązaniach. Jest już listopad, a tymczasem do żadnego spotkania jeszcze nie doszło. Jak udało się dowiedzieć, sprawa przedłuża się z uwagi na brak pełnej dokumentacji.

Radnym miejskim przedłożona została uchwała o niewygasających wydatkach, dzięki której środki na ww. cel będą mogły być wykorzystane w przyszłym roku. Mowa tu o pozostałej kwocie prawie 66 tys. złotych. Jak zawarto w uzasadnieniu, opóźnienie (...) wynika m.in. z przedłużających się procedur administracyjnych tj. pozyskania map z Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, uzyskania uzgodnień od Zarządców dróg krajowych - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, wojewódzkich - Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Brak ww. uzgodnień powoduje niemożność przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wykonania i oddania projektu w pierwotnie ustalonym terminie. 

W trakcie czwartkowej Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, skarbnik Ewa Gawrych przekazała jednak: W chwili obecnej biuro projektowe posiada jedynie podkłady mapowe i opinie projektu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Powiatowego Zarządu Dróg. Brakuje opinii od Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Po uzyskaniu tej opinii dokumentacja będzie mogła zostać zakończona.

Oznacza to iż prawdopodobnie koncepcję ścieżek rowerowych na terenie Gniezna będzie można poznać najwcześniej w grudniu lub też dopiero po nowym roku.

 

18 komentarzy