Jesteś tutaj:Gospodarka Teren przy ul. Kłeckoskiej bez zgody na bloki
środa, 20 maja 2020 14:00

Teren przy ul. Kłeckoskiej bez zgody na bloki

 
Teren przy ul. Kłeckoskiej Teren przy ul. Kłeckoskiej źródło: Google Street View

Duża działka, położona na os. Piekary, po 13 latach nie otrzymała zgody o warunkach zabudowy z przeznaczeniem tego gruntu pod budownictwo wielorodzinne. 

Wraca sprawa, która kilka tygodni temu była przedmiotem rozmów na jednym z posiedzeń Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Chodzi o nieruchomość położoną w rejonie ul. Kłeckoskiej i Szafirowej, mającą powierzchnię około 1 hektara. Na niej to jeden z gnieźnieńskich deweloperów planuje budowę czterech bloków mieszkalnych o wysokości trzech kondygnacji z około setką miejsc parkingowych. Miałyby one stanąć pomiędzy istniejącą zabudową jednorodzinną. Miałyby, bo chociaż wniosek o wydanie warunków zabudowy został złożony w 2007 roku, to na skutek różnych sytuacji, a także okresowego zawieszenia realizacji zamiaru inwestycji, jego procedowanie przeciągnęło się 13 lat.

W lutym br. na komisji pojawili się mieszkańcy z sąsiedztwa, którzy apelowali o uniemożliwienie budowy bloków na tej działce. Ich zdaniem przyczyniłoby się to do spadku wartości ich nieruchomości, a także zintensyfikowania ruchu samochodowego na ul. Kłeckoskiej. 

Niedawno Urząd Miejski rozpatrzył wniosek o wydanie WZ i odmówił jego wydania dla planowanej inwestycji. W obszernym uzasadnieniu wskazano, że planowane bloki nie będą stanowić kontynuacji zabudowy istniejącej. Zgodnie z przepisami, realizacja domów wielorodzinnych może mieć miejsce, jeśli w pobliżu znajdują się obiekty o podobnej charakterystyce. Urząd Miejski jednak wskazał w decyzji: (...) na terenie dostępnym z tej samej drogi publicznej ul. Kłeckoskiej oraz ulic sąsiednich znajdujących się w obszarze analizowanym tj. ulicy Szafirowej, Bzowej, Młodzieży Polskiej, Myśliwieckiej, Promienistej, Gołębiej i Drobnej, wiodącą funkcję stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w ramach której występują budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej wraz z towarzyszącymi zabudowaniami gospodarczo-garażowymi. W ramach terenu analizowanego występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna jednakże stanowi ona odrębny kwartał urbanistyczny, który obsługiwany jest poprzez wewnętrzną drogę dojazdową (...). 

Jak dalej zawarto w uzasadnieniu: - Zatem stwierdzić należy, iż wnioskowane zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z drogą wewnętrzną, parkingami, placami gospodarczymi oraz trafostacją i przepompownią ścieków, a także oświetleniem terenu, projektowanych na terenie położonym w Gnieźnie przy ul. Kłeckoskiej 46-48, na działce nr 24/2 ark. 14, będzie w znaczny sposób odbiegać od istniejącej zastanej zabudowy w obszarze analizowanym w zakresie parametrów zabudowy, a także będzie stanowić niepożądany dysonans przestrzenny w kontekście zastanego zagospodarowania terenu, na który składa się istniejąca zabudowa jednorodzinna.

Ten sam deweloper podobne działanie planował zrealizować jeszcze niedawno na terenie os. Pustachowa, gdzie przed wydaniem WZ na budowę bloków w osiedlu domków jednorodzinnych, udało się uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku ul. Kłeckoskiej takiego działania nie można było się podjąć z uwagi na procedowaną już "WZ-tkę". Co warte jeszcze wskazania w wydanej decyzji: - Zasada dobrego sąsiedztwa wymaga dostosowania nowej zabudowy do funkcji wyznaczonych przez zastany w danym miejscu stan dotychczasowej zabudowy, a także do cech i parametrów o charakterze urbanistycznym (zagospodarowanie obszaru) i architektonicznym (ukształtowanie wzniesionych obiektów). W dalszej części decyzji zawarto także kwestie komunikacyjne oraz braku zgody zarządcy drogi wojewódzkiej na budowę zjazdu bezpośrednio na ul. Kłeckoską. 

1 komentarz

  • Link do komentarza COVID 19 środa, 20 maja 2020 21:55 napisane przez COVID 19

    I tak kawałek po kawałku, Matka Ziemia, która karmi, zostaje zabetonowana przez "nowobogackich" z kredytami na dwa pokolenia oraz deweloperów. To co się dzieje za osiedlem Kazimierza, w kierunku Pyszczyna woła tylko o pomstę do niebios. Już niedługo na szczęście to się zmieni.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane