Jesteś tutaj:Gospodarka Nowe przeznaczenie dla części dawnych koszar
środa, 29 lipca 2020 11:24

Nowe przeznaczenie dla części dawnych koszar

 

Jako szansę na nowe zagospodarowanie fragmentu kompleksu zabytkowych obiektów powojskowych należy odczytywać zmianę, proponowaną w nowym planie przestrzennym dla koszar przy ul. Wrzesińskiej.

Mowa o północnym fragmencie rozległego terenu dawnych koszar artylerii, obejmującym dawny plac ćwiczeń oraz zespół kilku budynków sięgających metryką także XIX wieku. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części kompleksu zastąpi istniejący od 2006 roku, który w pewnym stopniu ograniczał możliwości rozwojowe tego miejsca. Wiąże się to też z chęcią sprzedaży budynku dawnego kasyna, który od lat nie może znaleźć nabywcy. Dotychczasowy MPZP przewidywał, że na tym terenie dopuszczalna jest tylko działalność usługowa. W międzyczasie doszło też do pożaru jednego z zabytkowych budynków, który od tego czasu popada w jeszcze większą degradację, a w jego środku rosną drzewa.

Nowy plan zagospodarowania przewiduje, że zarówno działka wraz z kasynem, jak i dwa istniejące długie obiekty z klinkierowej cegły, zostaną przeznaczone pod zabudowę usługową oraz mieszkaniową wielorodzinną. To docelowo pozwoli na zwiększenie zainteresowania wykorzystania tych budynków na inne cele. Obiekty te są wpisane do rejestru zabytków. Podobna sytuacja dotyczy przedszkola oraz muzeum, chociaż w tych budynkach zostaje zachowana funkcja usługowa.

Pozostałe budynki, w których znajduje się m.in. stara hala sportowa, świetlice socjoterapeutyczne, oraz mniejszy obiekt powojskowy, przeznaczone mają zostać pod usługi - nie są one wpisane do rejestru zabytków. 

Każdy, kto chce złożyć uwagi do projektu, może je zgłosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Należy podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adresu oraz dodatkowo oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Termin zgłaszania uwag - do 14 sierpnia 2020 r. Projekty uchwał dostępne są w załącznikach poniżej.

2 komentarzy

  • Link do komentarza Krzyś czwartek, 30 lipca 2020 07:14 napisane przez Krzyś

    Lepiej niech porobie mieszkania dla osób potrzebujących i rodzin wielodzietnych.

  • Link do komentarza Maria Pawlicka środa, 29 lipca 2020 20:23 napisane przez Maria Pawlicka

    Bardzo jestem ciekaw tych mieszkań jestem na emeryturze i chcę zamieszkać na1pietrze lub na parterze właśnie w tych koszarach przy ulicy wrzesinskiej powinny być do osób na emeryturze komunalne jakas cześć z poważaniem Maria.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane