Jesteś tutaj:Gospodarka Teren po Cukrowni czeka na uwagi
wtorek, 28 lipca 2020 17:12

Teren po Cukrowni czeka na uwagi

 

We wtorkowe popołudnie odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po dawnej cukrowni. Trzy tygodnie temu informowaliśmy o planowanym zagospodarowaniu tego obszaru. 

Przez ostatnie 12 lat dla tego miejsca obowiązywał MPZP z przeznaczeniem go pod przemysł i usługi, jednak charakter tego terenu mimo to nie zmienił się i wciąż pozostawał niezabudowany. Od momentu wyburzenia cukrowni grunty te nadal należą do Pfeifer und Langen, który zdecydował się zmienić plany dla tego miejsca.

- To przekształcenie jest zgodne z oczekiwaniami i wnioskami właściciela większości tego terenu, który przez lata nie był w stanie i nie miał możliwości zagospodarowania tego terenu w sposób przemysłowy. Stąd pojawiła się taka konieczność. Pozostała część tego terenu pozostaje na dotychczasowych zasadach prowadzonych na ty terenie działalności - edukacyjna, produkcyjna, usługowa - mówił Krzysztof Gała z Wydziału Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim. 

W trakcie wtorkowego spotkania w Starym Ratuszu, przedstawiono zainteresowanym projekt MPZP - tereny dotychczas z przeznaczeniem przemysłowym, zostaną przekształcone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową. Mowa tu o obszarze, na którym bezpośrednio funkcjonowała dawniej cukrownia. Pozostały teren, wykorzystywany pod przemysł i usługi, nie zmieni swojej formuły.

Na spotkaniu pojawiło się kilku mieszkańców zainteresowanych tematem, jednakże tylko jeden z nich zdecydował wyrazić swoje wątpliwości dla północnego krańca terenu. Jak stwierdził, jako zamieszkujący przy ul. Polnej zwrócił uwagę na fakt, że planowana jest wysoka zabudowa do 14 metrów wysokości (maksymalnie 4 kondygnacje), a dodatkowo ma się ona wznosić na istniejącej już kilkumetrowej skarpie. W jego mniemaniu take rozplanowanie kłóciłoby się z charakterem zabudowy tego miejsca, gdzie obecnie planuje się wprowadzić zabudowę jednorodzinną (przy ul. Polnej), a dodatkowo powodowałoby zimą dodatkowe zacienienie jego nieruchomości.

W sprawie terenów po cukrowni nie pojawiło się więcej uwag na samym spotkaniu. Każdy, kto chce złożyć uwagi do projektu, może je zgłosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Należy podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adresu oraz dodatkowo oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Termin zgłaszania uwag - do 14 sierpnia 2020 r. Projekty uchwał dostępne są w załącznikach poniżej.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane