piątek, 28 sierpnia 2020 14:45

Tereny inwestycyjne w gminie Łubowo już sprzedane

 
Tereny inwestycyjne w gminie Łubowo już sprzedane wizualizacja strefy

Wszystkie 39 hektarów terenów inwestycyjnych, położonych w gminie Łubowo i należących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK - Podstrefa Łubowo zostały już sprzedane.

W ostatnich miesiącach Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizował przetargi na zbycie nieruchomości, zlokalizowanych w rejonie drogi ekspresowej S5 w gminie Łubowo. Ostatecznie wszystkie działki przeznaczone pod działalność przemysłową i usługową zostały sprzedane.

Jak informuje Urząd Gminy Łubowo, obecnie trwają rozmowy KOWR, mające na celu rozdysponowanie pozostałych 65 hektarów terenów przyległych po obu stronach drogi S5, które są objęte planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod aktywizację gospodarczą i przemysł.

Ze wspomnianych 65 ha, tereny o powierzchni 35 ha spełniają warunki lokalizowania inwestycji kubaturowych, natomiast pozostałe 30 ha, gdzie występuje nachylenie terenu KOWR zamierza rozdysponować pod inwestycje związane z fotowoltaiką. Jest to szczególnie uzasadnione w przypadku terenów położonych bezpośrednio przy głównym punkcie zasilania tzw. GPZ.

- Muszę stwierdzić, że pomimo skali i trudnościach w realizacji całego przedsięwzięcia, związanych z pozyskaniem środków, zaprojektowaniem i wykonaniem infrastruktury, udało nam się zakończyć operację uzbrojenia terenów inwestycyjnych Strefy Ekonomicznej w krótkim czasie. O atrakcyjności Strefy świadczy fakt bardzo szybkiej sprzedaży wszystkich działek, w tym trudnym dla każdego z nas okresie - przyznaje wójt Andrzej Łozowski.

Warto dodać, że w chwili obecnej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu wydała zgodę na lokalizację ronda przy terenach Strefy Ekonomicznej co umożliwi obsługę większości inwestycji bez konieczności obciążania istniejącego ronda w Fałkowie, eliminując ewentualne uciążliwości dla mieszkańców tej miejscowości.

1 komentarz

  • Link do komentarza Kilo piątek, 28 sierpnia 2020 17:31 napisane przez Kilo

    Ciekawe jakie firmy zakupiły te tereny?

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

m

Ostatnio dodane