Wydrukuj tę stronę
czwartek, 22 lipca 2021 08:10

Kościół św. Jerzego po konserwacji

 
Kościół św. Jerzego po konserwacji fot. Marta Dworniczak / źródło: Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu

Niedawno zakończyły się prace konserwacyjne i restauratorskie, przeprowadzone w kościele pw. św. Jerzego na Wzgórzu Lecha. 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków odebrał prace konserwatorskie i restauratorskie przeprowadzone przy polichromii wnętrza, ołtarzu głównym, dwóch ołtarzach bocznych oraz prospekcie organowym z kościoła pw. św. Jerzego w Gnieźnie.

Prace w świątyni, które odebrał WWKZ, były prowadzone w ramach projektu „Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna wraz z udostępnieniem infrastruktury informacyjnej i turystycznej”, współfinansowanego ze środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna łączna wartość projektu wynosiła 17.572.281,38 zł; a dofinansowanie z UE: 14.936.235,17 zł

Kościół pw. św. Jerzego w Gnieźnie jeden z najstarszych kościołów w Polsce, związany z kolebką państwa polskiego. Zlokalizowany na Wzgórzu Lecha, w sąsiedztwie katedry gnieźnieńskiej. Pierwszy kościół w tym miejscu zbudowano najpewniej w X w. jako kaplicę grodową. Obecny wzniesiono w XII w. Po częściowym spaleniu w czasie wielkiego pożaru w 1613 r., odbudowany, a następnie, w 1782 r. zbarokizowany – wnętrze oraz fasadę wykonano wg projektu Langwebera z Poznania. Współcześnie pełni funkcję kolegiackiego kościoła seminaryjnego. Świątynia jest orientowana, jednonawowa, trójprzęsłowa z zamkniętym wielobocznie, wtórnie przebudowanym, jednoprzęsłowym prezbiterium.

Późnobarokowy ołtarz główny oraz dwa ołtarze boczne datuje się na 1782 r. Ołtarz główny jest architektoniczny, jednopolowy, z obrazem św. Jerzego walczącego ze smokiem w polu nastawy. Ołtarze boczne ulokowano symetrycznie po bokach łuku tęczowego, skośnie do wnętrza nawy. W lewym umieszczono obrazy Świętej Rodziny oraz ścięcia św. Jana Chrzciciela, natomiast w prawym Wskrzeszenie Piotrowina i ścięcie św. Barbary.

Poza ołtarzami oraz prospektem organowym, prace w kościele objęły również polichromię jego wnętrza, tj. malarstwo ścienne na sklepieniu, łuku tęczowym, podniebieniu sklepienia, ościeżach okiennych, filarach oraz na ścianach, a także detal architektoniczny taki jak cokoliki ścian w postaci prostych listew, profilowane gzymsy wieńczące filary i pilastry oraz dekoracja barierki chóru. Wszystkie wykonane prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane zostały odebrane jako prawidłowe, bez zastrzeżeń.

 

 

źródło: WWKZ Poznań

Galeria

4 komentarzy