Wydrukuj tę stronę
piątek, 22 lipca 2022 10:08

Znamy pomysły do budżetu obywatelskiego na 2023 rok

 

Poznaliśmy propozycje budżetu obywatelskiego, który zostanie zrealizowany w 2023 roku. Z 14 złożonych projektów, zakwalifikowanych do głosowania zostało 12.

Głosowanie odbędzie się w terminie od 5 września do 30 września, a jego wyniki będą ogłoszone 10 października. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2023 r. Dodatkowe szczegóły i lokalizacje projektów odnaleźć można na stronie Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna. 

 

Projekty duże - do 800 tys. złotych

1. Budowa miejsc parkingowych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 9 i parku Trzech Kultur w Gnieźnie. Przedmiotem projektu jest budowa ok od 17 do 20 miejsc parkingowych na działce przy blokach mieszkalnych wielorodzinnych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 9 i parku Trzech Kultur w Gnieźnie. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z chodnikiem dla pieszych. (2 warianty prowadzenia parkingów). Budowa miejsc parkingowych z poszanowaniem istniejącego drzewostanu. Koszt szacowany: 500 tys. złotych.

2. Dostosowanie skrzyżowania ulic Osiniec i Kawiary do ruchu rowerowego we wszystkich kierunkach. Projekt polega na połączeniu dróg rowerowych na skrzyżowaniu ulic Osiniec i Kawiary poprzez poszerzenie chodnika oraz zaprojektowanie ścieżki rowerowej we wszystkich 4 stronach skrzyżowania. Koszt szacowany: 135 tys. złotych.

3. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Chudoby. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych dla mieszkańców budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Chudoby oraz osób przyjeżdżających do Przedszkola nr 15 jak i Szkoły Podstawowej nr 6 w ramach programu „Budżet Obywatelski” miasta Gniezna. Parking wyznaczony w tamtym miejscu by znacząco ułatwił funkcjonowanie mieszkańców i poprawił wygląd na nieruchomość. Budowa miejsc parkingowych w poszanowaniu istniejącego drzewostanu. Koszt szacowany: 600 tys. złotych.

4. Centrum Sportowo-Rekreacyjne na Dalkach. Projekt polega na wykonaniu jednego boiska do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą. Wykonanie prac budowlanych związanych z przygotowaniem terenu. Wykonanie systemu nawadniającego oraz zakup i montaż bramek i piłkochwytów. Koszt szacowany: 600 tys. złotych.

5. Wykonanie miejsc postojowych oraz nasadzenie drzew przy ul. Zabłockiego 6. Projekt przewiduje wykonanie około 16 miejsc postojowych o nawierzchni przepuszczalnej wraz z remontem istniejącej jezdni oraz nasadzeniem około 10 drzew wzdłuż miejsc postojowych przy ul. Zabłockiego. Koszt szacowany: 180 tys. złotych.

6. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem od ul. Pustachowskiej wzdłuż Skalnej do ul. Ugory. Projekt polega na budowie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Skalnej. Koszt szacowany: 600 tys. złotych.

 

Projekty małe - do 200 tys. złotych

1. Więcej zieleni dla Gniezna - nowe nasadzenia drzew przy gnieźnieńskich ulicach. Posadzenie nowych drzew przy wskazanych ulicach - ul. Traugutta (15 drzew) i ul. Graniczna (15 drzew i krzewy na powierzchni ok. 70 metrów kwadratowych). Koszt szacowany: 70 tys. złotych.

2. Alternatywa dla drogiego paliwa - rower i autobus (stojaki rowerowe i oznakowanie wiat autobusowych). Przedmiotem projektu jest oznakowanie wiat autobusowych tablicami nazw ulic. Wykonanie i umieszczenie naklejek z oznaczeniem sieci połączeń autobusowych na wiatach autobusowych. Dodatkowo zamontowanie stojaków rowerowych we wskazanych lokalizacjach w centrum miasta. Koszt szacowany: 57 850 złotych.

3. Antybetonoza czyli drzewa w centrum Gniezna. Projekt polega na nasadzeniu drzew w ilości maksymalnie 40 sztuk o obwodzie 10-16 cm we wskazanych lokalizacjach w centrum miasta: ul. Jeziorna, Warszawska, Mickiewicza, Mieszka I, Łaskiego. Koszt szacowany: 70 tys. złotych.

4. Ławki na fyrtlu - co by można było sobie przycupnąć. Projekt polega na zamontowaniu ławek w ilości 14 sztuk we wskazanych lokalizacjach w mieście: ul. Św. Jana, Mickiewicza, Warszawska, Jana Pawła II, Roosevelta, Orzeszkowej, Gdańska, Czarnieckiego. Koszt szacowany: 67 456 złotych.

5. Psie i kocie cztery kąty. Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie. Celem realizacji projektu jest polepszenie warunków bytowych zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie. Na terenie schroniska znajdują się 44 boksy w tym 10 ogólne, 9 służących kwarantannie, 2 boksy szpitala, 25 kojców wolnostojących, dwie zagrody dla zwierząt. Do schroniska w ciągu roku przyjmowanych jest około 200 zwierząt psów i około 50 kotów. Zwierzęta do schroniska często trafiają ranne w wyniku wypadków losowych, przewlekle chore lub z nieleczonymi urazami. Konieczne jest udzielenie im niezbędnej pomocy lekarskiej oraz zapewnienie warunków, pozwalających im na powrót do zdrowia. W chwili obecnej w schronisku przebywa około 75 psów oraz 20 kotów, które czekają na ludzi chcących dać im prawdziwy dom i opiekę. A także 25 gołębi, 2 kawki, 1 sowa uszatka, 2 jeżyki i 1 osesek sarny. Koszt szacowany: 59 660 złotych.

6. Zadbajmy o bezdomne koty. Projekt polega na zakupie karmy dla kotów, objęcie opieką weterynaryjną oraz na wykonaniu sterylizacji bezdomnych kotów. Koszt szacowany: 60 tys. złotych.

 

 

15 komentarzy