piątek, 12 sierpnia 2016 11:08

Projekt dla CKP

 
Projekt dla CKP źródło: Google Street View

Starostwo Powiatowe przygotowuje się do przebudowy Centrum Kształcenia Praktycznego, by jeszcze bardziej dostosować go do potrzeb nauki zawodu w naszym regionie.

W ramach inwestycji, która docelowo mogłaby zostać sfinalizowana ze środków zewnętrznych, jest kompleksowe dostosowanie obiektu CKP przy ul. Słowackiego do aktualnych wymagań, jakie stawia rynek pracy w naszym regionie. W tym celu zakłada się m.in. rozbudowę części budynków Centrum oraz zmiany w obecnych wnętrzach placówki.

W ramach projektu obecna siedziba stacji kontroli pojazdów miałaby ulec przebudowie na potrzeby budynku dydaktyczno-administracyjnego. Pozostała część kompleksu CKP (z wyłączeniem części należącej do PWSZ) miałaby zostać dostosowana do aktualnych potrzeb szkolnictwa zawodowego. W specyfikacji zawarto m.in. wykonanie pełnej infrastruktury technicznej, sanitarnej, elektronicznej, teletechnicznej, drogowej, a także elementy małej architektury, oświetlenie oraz monitoring terenu.

Projekt, dla którego realizowana ma być dokumentacja, w pełnej nazwie brzmi „Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” i jego celem jest: - Wdrożenie koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim, polegającej na rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz centralizacji działań w zakresie szkolnictwa zawodowego. Rozwój infrastruktury podniesie rangę szkolnictwa zawodowego, poprawi jakość kształcenia i zwiększy zainteresowanie kształceniem zawodowym - czytamy w ogłoszeniu. Starostwo Powiatowe zakłada na ten cel przeznaczyć 10 mln 885 tys. złotych, przy czym większość tej kwoty pochodzić miałaby z Obszarów Strategicznej Interwencji - projekt w mandacie terytorialnym został podpisany w lutym 2016 roku. Wkład własny z budżetu powiatu wynieść miałby 1 mln 632 tys. złotych. 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane