Wydrukuj tę stronę
czwartek, 01 grudnia 2016 14:05

Inwestycje miejskie w 2017 roku

 
Inwestycje miejskie w 2017 roku archiwum redakcji

Znany jest już projekt budżetu Miasta Gniezna na 2017 rok, a wraz z nim inwestycje, jakie zostaną w tym czasie zrealizowane.

Wydatki w 2017 roku zaplanowano na kwotę 290 mln 919 tys. złotych, przy czym wydatki inwestycyjne planowane są na kwotę 43 mln złotych. Jak zawarto w objaśnieniach do budżetu, planowana relacja długu miasta w stosunku do dochodów wynosić będzie w 2017 r. 25,3% natomiast w 2018 r. - 23,9%. 

Inwestycje drogowe

Poza bieżącym utrzymaniem, planuje się zrealizować kilka inwestycji drogowych na terenie miasta. Przez pierwsze miesiące 2017 roku kończona będzie budowa ul. Osiniec, która powinna zostać oddana na wiosnę.

Ponadto w planie jest pierwszy etap ul. Orzeszkowej, jednak Miasto Gniezno wciąż czeka na przyznanie środków zewnętrznych, które pozwoliłyby na wykonanie dwóch etapów w ciągu jednego roku. Ponadto wykonane zostaną ul. Kwiatowa, ul. Wierzbowa, kolejny odcinek chodnika na ul. Roosevelta (od ul. Fabrycznej do stacji benzynowej), ul. Bluszczowa (chodnik), ul. Rzeźnicka, rozbiórka dwóch z trzech wiaduktów na ul. Pod Trzema Mostami. Wybudowane zostaną także kolejne parkingi na terenie miasta: przy ul. Łaskiego (przy Placu św. Wojciecha), przy ul. Jeziornej, ul. Powstańców Wielkopolskich (przy cmentarzu) oraz powiększony zostanie parking pod Trasą Zjazdu Gnieźnieńskiego (przy ul. Żuławy). Zgodnie z tym, o czym informowaliśmy przed kilkoma dniami, przebudowana zostanie ul. Kawiary, ul. Pocztowa (na ruch dwukierunkowy), a także  nastąpi połączenie drogi wewnętrznej na os. Łokietka z ul. Gdańską.

Zabezpieczone zostały także środki na działania z pozyskanych środków zewnętrznych - południowej obwodnicy miasta, a także na projekt przebudowy układu komunikacyjnego pomiędzy al. Reymonta aż do ul. Osiniec (zobacz także: Jest szansa na trzeci most i nową drogę, ale co z tranzytem?). Kontynuowana będzie również w pierwszych miesiącach rewitalizacja Parku im. T. Kościuszki oraz Parku im. R. Kaczorowskiego. Ponadto w Parku Miejskim odbudowana ma zostać fontanna i wodospad. Kontynuowany będzie proces zagospodarowania terenu wokół Jeziora Winiary (400 tys. zł), który obejmie obszar od mostu przy ul. Łazienki do ul. Spokojnej. 425 tys. złotych przeznaczone zostanie także na zagospodarowanie strefy śródmiejskiej, m.in. Dolina Pojednania.

Planuje się także oświetlenie kolejnych ulic na terenie Miasta - ul. Senatorskiej, ul. Szewskiej, Gdańskiej i Pustachowskiej. Kontynuowane ma być także doświetlanie przejśćdla pieszych.

W 2017 roku wykonany zostanie także trzeci etap budowy kanalizacji deszczowej na ul. Roosevelta, którego koszt wyniesie 1 mln 800 tys. złotych i obejmie odcinek od ul. Wschodniej do ul. Trzemeszeńskiej.

Ponadto przebudowana zostanie sieć kanalizacyjna na stadionie żużlowym oraz planuje się opracowanie przebudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie jeziora Jelonek wraz z pierwszym etapem robót za niespełna 600 tys. złotych. Wsparcia doczeka się także powiatowa inwestycja - przebudowa ul. Konikowo (500 tys. zł). 

Budownictwo

W 2017 roku 5 mln złotych zostało zabezpieczone na budowę pierwszych bloków mieszkalnych przy ul. Cymsa (zobacz także: Miasto zleca projekt nowych bloków). Kontynuowana będzie budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego. Ponadto planuje się modernizację elewacji kolejnych budynków, wchodzących w zasób miejski: przy ul. Sienkiewicza 23, św. Wawrzyńca 11, Rynek/ul. Farna 5 oraz ul. Ludwiczaka 18 i 18a.

Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, wydatki planowane są także na modernizację Starego Ratusza - wkład własny 1 mln 300 tys. złotych, a także modernizację elewacji i ogrodzenia budynku Urzędu Miejskiego - 650 tys. złotych. Odświeżenie elewacji czeka również Szkołę Podstawową nr 2 przy ul. Łubieńskiego oraz SP nr 6 przy ul. Żwirki i Wigury. Uporządkowany ma zostać także teren zielony przy SP nr 9, który otrzymał nazwę Skweru im. Adama Borysa ps. "Pług" wraz z posadowieniem obelisku. Pierwszy etap modernizacji elewacji wraz z wymianą okien czeka również Gimnazjum nr 4.

W 2017 roku zrealizowana ma zostać również część nowego projektu turystycznego - Traktu Królewskiego.

Infrastruktura

Planuje się dokonanie zakupu dla Straży Miejskiej dwóch rowerów oraz dwóch kolejnych fotopułapek, które służą działaniom prewencyjnym i wychwytywaniu sprawców nielegalnego zaśmiecania miasta. Dodatkowo zmodernizowane mają zostać kolejne trzy kamery monitoringu miejskiego. Modernizacji poddane zostaną bandy na stadionie żużlowym, a także wykonane zostanie w ramach Budżetu Obywatelskiego boisko do piłki nożnej przy ul. Czeremchowej. Z tych samych środków zmodernizowany zostanie system ogrzewania w Muzeum Zabytków Kultury Technicznej przy ul. Wrzesińskiej.

Na zadanie z cyklu melioracje planuje się kontynuować regulowania stosunków wodnych na terenie strefy przemysłowej na Kawiarach, a ponadto także planuje się odbudowę skanalizowanego odcinka rowu na ul. Sokoła i ul. Surowieckiego, a także rozbudowę rowu przy ul. Orzeszkowej i Mnichowskiej. Na te cele planuje się wydać 1 mln 270 tys. zł

 

54 komentarzy

startpoprz.123nast.koniec