Jesteś tutaj:Gospodarka Wyświetlenie artykułów z etykietą: zlap deszcz
czwartek, 30 grudnia 2021 08:54

Dotacje w ramach programu „Złap deszcz”

Od 3 stycznia ruszy nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych, pozwalających na zwrot części środków przeznaczonych na budowę systemów służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.

Dział: Gospodarka
wtorek, 05 stycznia 2021 08:50

„Złap deszcz” i dotację

Od 4 stycznia ruszył nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych, pozwalających na zwrot części środków przeznaczonych na budowę systemów służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.

Dział: Społeczeństwo
czwartek, 23 lipca 2020 08:24

Trwa miejski program „Złap deszcz”

Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Miasta Gniezna na dofinansowanie budowy systemów służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania przy swoich domach.

Dokładne zasady udzielania środków określa Regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr XXII/308/2020 Rady Miasta Gniezna z 24 czerwca 2020 roku. Zgodnie z jego treścią, dotacja celowa może być udzielona na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych: zakup i montaż przewodów odprowadzających wody opadowe i roztopowe zebrane z rynien i wpustów, zbiorników naziemnych, podziemnych, otwartych lub zamkniętych, szczelnych lub infiltracyjnych, instalacji rozsączających lub nawadniających, studni chłonnych.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne czy przedsiębiorcy, lub też jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż: 1 000,00 zł na jeden budynek jednorodzinny lub 4 000,00 zł na jeden budynek wielorodzinny. Dotacja może być udzielana na zakres prac zrealizowanych po podpisaniu umowy udzielenia dotacji.

Wnioski można składać w dniach od 13 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie, ul. Lecha 6 lub pocztą na adres ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz w Biurze Obsługi Interesanta. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Wnioski wraz z załącznikami oceniane będą pod względem formalnym tj.: poprawności wypełnienia, złożenia wymaganych załączników. Kompletne i prawidłowe wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia (kolejności złożenia kompletnych wniosków lub daty ich uzupełnienia), do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym. W przypadku braku środków na realizacje dla wniosków złożonych w tym samym terminie, weryfikacja wniosków dokonana będzie w zależności od wielkości efektu ekologicznego rozumianego jako możliwa ilość retencjonowania wody deszczowej wyrażona w m3, przy założeniu, że im większa ilość tym większy efekt ekologiczny.

Przyznawanie dotacji będzie realizowane do wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta Gniezna w roku 2020 tj. 20 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielenia dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6, pod numerami tel. (61) 426 04 75, (61) 426 04 76, (61) 426 04 77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez Biuro Obsługi Interesanta.

Więcej informacji oraz niezbędne załączniki można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego.

Dział: Inwestycje

Miasto Gniezno przygotowało swój własny program, który ma służyć zatrzymywaniu i wykorzystywania opadów deszczu na terenie nieruchomości. Docelowo można liczyć na 50% dofinansowania do określonej kwoty. 

Dział: Społeczeństwo

Ostatnio dodane

Antyki022022