Cztery lata trwała etapowa realizacja przeszło 5-kilometrowego odcinka ścieżki rowerowej, która pozwoli na bezpieczniejsze poruszanie się mieszkańców kilku wsi do Kiszkowa.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, to miejsce, gdzie można oddać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone wyłącznie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Gniezna, w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami. PSZOK nie przyjmuje odpadów poprodukcyjnych pochodzących z działalności gospodarczej.
Do jednej z większych inwestycji przystępuje Gmina Łubowo. Ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji oraz prac budowlanych związanych z rozbudową Węzła Łubowo na S5.
Wniosek wykonawcy nie został jeszcze rozpatrzony, ale urzędnicy mają codziennie kontrolować przebieg prac. Tymczasem kwestia pierwszego, wykonanego, ale jeszcze nie oddanego etapu, jest już kwestią sporną.
Gmina Łubowo realizuje kolejną drogę, której zadaniem jest zapewnienie komunikacji w rejonie specjalnej strefy ekonomicznej w rejonie Fałkowa.
Kilka dni temu odbył się przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w północnej części Winiar przy ul. Władysława Jagiełły. 
Przedstawiciele 11 samorządów z terenu powiatu gnieźnieńskiego wspólnie założyło Stowarzyszenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jego zadaniem będzie pozyskiwanie środków z nowej transzy unijnego budżetu.
Zostało półtora miesiąca do ukończenia prac na ul. Wolności. Każdy, kto mija teren prowadzonych robót domyśli się, że tego czasu nie wystarczy na zrealizowanie całego zadania.

Ostatnio dodane