Kontakt mailowy:  redakcja@gniezno24.com

(zastrzegamy sobie prawo odpowiadania na wybrane wiadomości)

Zasady nadsyłanych treści:

Prosimy, aby artykuł, notatka, materiał prasowy lub jakakolwiek inna publikacja, była opatrzona tekstem, a w przypadku relacji także zdjęciami w formacie nie mniejszym niż 700 pikseli szerokości (najlepiej 900 pikseli). Tekstów, które nie zostaną zaopatrzone w jakąkolwiek grafikę lub jej forma będzie budziła zastrzeżenia co do autorstwa (np. ściągnięte z internetu), a także materiały mające znamiona reklamy politycznej, bez wcześniejszej konsultacji, nie będą publikowane.

W przypadku artykułów sponsorowanych lub reklam, prosimy o zapoznanie się z cennikiem dostępnym w ofercie.

Inne wytyczne
  • Wszystkie zdjęcia, które są publikowane na portalu Gniezno24.com i opatrzone są znakiem wodnym Gniezno24.com, można wykorzystywać do celów własnych i publikacyjnych z zachowaniem adnotacji o źródle i bez usuwania czy kadrowania znaku wodnego.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo do decydowania o publikacji nadesłanych artykułów, listów i zdjęć w wybranej formie (zasady nadsyłanych treści poniżej).
  • Zastrzegamy również prawo do publikacji loga portalu Gniezno24.com na przesłanych zdjęciach, podpisując je imieniem i nazwiska autora, a w przypadku braku podania tej informacji – oznaczając jako fotografię nadesłaną.
W przypadku nadesłania do nas ciekawych informacji zapewniamy anonimowość.

Wydawca

Atelier AMB
ul. Grzybowo 36
62-200 Gniezno

Adres do korespondencji

(preferujemy kontakt mailowy)
Gniezno24.com
ul. Grzybowo 36
62-200 Gniezno© Gniezno24. All rights reserved. Powered by Libermedia.