Wszystkie zdjęcia, które są publikowane na portalu Gniezno24.com i opatrzone są znakiem wodnym Gniezno24.com, można wykorzystywać do celów własnych i publikacyjnych z zachowaniem adnotacji o źródle i bez usuwania czy kadrowania znaku wodnego.

Wydawca

Atelier AMB
ul. Grzybowo 36
62-200 Gniezno

Adres do korespondencji

Gniezno24.com
ul. Grzybowo 36
62-200 Gniezno
Oszczędzamy papier! Oficjalne zaproszenia na wydarzenia prosimy kierować wyłącznie w formie elektronicznej pod adres mailowy: redakcja@gniezno24.com


© Gniezno24. All rights reserved. Powered by Libermedia.