Jak swoje tereny inwestycyjne prezentują miasta podobne do Gniezna ? Jak na ich tle wypada nasze miasto ? Wola Rady Miasta Gniezna o włączenie części terenów inwestycyjnych wchodzących w składnik majątkowy miasta, w strukturę Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - wzbudziła ponownie dyskusję o ilości, jakości i zagospodarowaniu gnieźnieńskich terenów przeznaczonych pod przemysł, handel i usługi.  Na sesji Rady Miejskiej, w dniu 29 stycznia 2014 roku…
W Urzędzie Miejskim został wyłożony projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części okolic ulicy Poznańskiej.
sobota, 04 stycznia 2014 18:00

Targowisko z monitoringiem

Za trzecim podejściem udało się znaleźć wykonawcę systemów zabezpieczenia powstającego targowiska w Gnieźnie. 
Na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" została oddana do użytku kolejna inwestycja.
W miniony piątek w Sejmie przegłosowana została nowelizacja dotycząca ustawy o lasach państwowych. Jak zagłosowali gnieźnieńscy posłowie?
Na przełomie lutego i marca 2014 roku, według zapewnień Polskich Kolei Państwowych zostanie otwarta nowa przestrzeń pasażerska. 
W minionym tygodniu odbył się przetarg na sprzedaż bloku położonego na terenie koszar przy ul. Sobieskiego/Chrobrego. Nowym nabywcą jest gnieźnieński inwestor. 
Już po raz drugi nie udało się wyłonić wykonawcy monitoringu, systemu alarmowego oraz systemu poboru opłat na powstającym targowisku. 

Ostatnio dodane