Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 stycznia 2023 roku
zmarł nagle ukochany ojciec, teść, dziadek, szwagier i wujek

ś.p.

Edward Miazgowicz

przeżył 74 lata

Pogrzeb rozpocznie się Mszą św. w środę, 18 stycznia 2023 roku
o godz. 10:00 w kaplicy pw. Wszystkich Świętych na cmentarzu
przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie.

W smutku pogrążone
dzieci z rodzinami© Gniezno24. All rights reserved. Powered by Libermedia.