Dnia 7 marca 2023 roku zmarł

ś.p.

Edmund Szlacheta

nauczyciel, długoletni dyrektor Szkoły Zawodowej w Trzemesznie

przeżył 87 lat

Pogrzeb rozpocznie się Mszą św. w sobotę, 11 marca 2023 roku
o godz. 1130 w kaplicy pw. Wszystkich Świętych na cmentarzu przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie.

O czym zawiadamia pogrążona w żałobie
Rodzina© Gniezno24. All rights reserved. Powered by Libermedia.